Gebruiksaanwijzing SMEG BGF01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG BGF01. Wij hopen dat dit SMEG BGF01 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG BGF01 te teleladen.


SMEG BGF01 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4226 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG BGF01 (4282 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG BGF01

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] We hopen dat u volop van uw nieuwe huishoudelijke apparaat zult genieten. Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: www. smeg. com of www. smeg50style. com. Model BGF01 Accessoire ?Bottle to go? Inhoudsopgave 1 Waarschuwingen 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 Inleiding Deze gebruiksaanwijzing Gebruiksbestemming Algemene veiligheidswaarschuwingen Aansprakelijkheid van de fabrikant Verwerking 64 64 64 64 65 67 67 2 Beschrijving 2. 1 Beschrijving van het product 68 68 3 Gebruik 3. 1 Vr het eerste gebruik 3. 2 Gebruik van het accessoire ?Bottle to go? 69 69 69 73 73 73 74 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 Waarschuwingen Reiniging van de motorbehuizing Reiniging van het accessoire en de meshouder Gebruik van de optie automatische reiniging We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het apparaat te behouden. Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: www. smeg. com De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder waarschuwing alle wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht om zijn producten te verbeteren. [. . . ] Probeer vlammen/brand niet met water te doven: schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en bedek het vuur met een deksel of een brandwerende deken. Haal aan het einde van het gebruik en voor elke reiniging de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen die ouder zijn dan 8 jaar, wanneer dit gebeurt onder toezicht of instructie van volwassenen die voor hun veiligheid instaan, en mits ze de betreffende risico?s begrijpen. Kinderen van 8 jaar en ouder mogen die apparaat reinigen en onderhouden, mits ze worden bijgestaan. Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. 65 NL Waarschuwingen Voor dit apparaat en het accessoire ?Houd handen, haar, kleding, en keukengerei buiten bereik van de messen om persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te voorkomen. Haal de stekker van de blender altijd uit het stopcontact als het onbewaakt wordt achterlaten, voor de montage en demontage van de componenten en alvorens het te reinigen. Haal de stekker uit het stopcontact als de blender niet functioneert, vr u deze reinigt, of in het geval van een defect. Gebruik de blender niet in combinatie met onderdelen of accessoires van een andere fabrikant. Het gebruik van reserveonderdelen die niet door de fabrikant worden aanbevolen kan brand, elektrocutie of persoonlijk letsel veroorzaken. Laat de blender niet werken zonder kan of het accessoire ?Bottle to go?. Laat warme vloeistoffen tot op kamertemperatuur afkoelen, alvorens ze in het accessoire te gieten. Stop tijdens de functionering nooit de handen of gerei, zoals bestek, in het accessoire om letsel te beperken en de blender of het accessoire niet te beschadigen. Gebruik een houten of plastic spatel, en uitsluitend wanneer de blender is uitgeschakeld. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of scherpe voorwerpen om het accessoire te wassen of eventuele resten te verwijderen. 66 Waarschuwingen 1. 5 Aansprakelijkheid van de fabrikant De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en voorwerpen tengevolge: ?Afgedankte elektrische apparatuur mag niet bij het huisvuil worden gestopt! [. . . ] Verzeker u ervan dat de maximale hoeveelheid aan vloeistoffen niet groter is dan 400 ml. Draai de meshoudersteun (2) op de fles vast. Scherpe messen Snijgevaar ?Let buitengewoon goed op tijdens het monteren en demonteren van de meshouder. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG BGF01

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG BGF01 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag