Gebruiksaanwijzing SMEG B65

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG B65. Wij hopen dat dit SMEG B65 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG B65 te teleladen.


SMEG B65 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG B65 (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG B65

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U zult hier tevens praktische aanbevelingen vinden voor het gebruik van korven, sproeiarmen, bakjes, filters, wasprogramma's en de juiste instelling van de bedieningsorganen. De hier verstrekte reinigingsadviezen stellen u in staat om de prestaties van uw vaatwasser altijd optimaal te houden. In deze eenvoudig te raadplegen gebruiksaanwijzing zult u de antwoorden kunnen vinden op al uw vragen met betrekking tot het gebruik van de vaatwasser. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: deze instructies zijn bestemd voor de bevoegde installateur die is belast met de installatie, inbedrijfstelling en het uitproberen van het apparaat. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: deze instructies omvatten de gebruiksinstructies, de beschrijving van de bedieningsorganen en de juiste schoonmaak- en onderhoudshandelingen van het apparaat. 1 Aanwijzingen 1. [. . . ] Om optie "3/1" te desactiveren moet u het bijbehorende drukknopje indrukken (het controlelampje gaat uit). · Alle opties, inclusief de "3/1" worden gedesactiveerd wanneer een gestart programma wordt GEANNULEERD. "3/1" De optie is geoptimaliseerd voor het gebruik van afwasmiddelen met geïntegreerd zout en glansmiddel, in de handel bekend als "3 in 1"; indien geactiveerd zullen het eventueel reeds in de machine aanwezige zout en glansmiddel niet worden gebruikt. Opmerking: bij selectie van de "3/1" drukknop is het normaal dat de controlelampjes zout/glansmiddel blijven branden wanneer de betreffende bakjes leeg zijn. BELANGRIJK: wanneer de optie niet meer is vereist kunt u hem desactiveren door het bijbehorende drukknopje in te drukken (het controlelampje gaat uit). Wanneer de hardheid van het water is ingesteld op een waarde van meer dan H3 en de "3/1" optie wordt geactiveerd, zal het bijbehorende controlelampje gaan knipperen, en op een onjuiste instelling wijzen. "3 in 1" producten zijn niet geschikt voor gebruik met al te "hard" water; dit zal het gebruik van de optie niet verhinderen, maar de wasresultaten zouden niet optimaal kunnen zijn. HYCLEAN Het "HYCLEAN" optie verlengt de laatste spoelbeurt om een verdere vermindering van het aantal bacteriën te garanderen. Indien tijdens die fase van het wasprogramma de temperatuur niet constant wordt gehouden (vanwege bijvoorbeeld het openen van de deur of een stroomuitval), zullen het controlelampje van de optie en die van de programma's knipperen om aan te geven dat deze extra fase van het wasprogramma niet naar wens is afgerond. Dit zal de resultaten van het wassen niet beïnvloeden. 19 Instructies Voor de Gebruiker VERSPREIDE HALVE BELADING Geschikt indien u slechts weinig vaat hoeft te wassen. Maakt een bezuinig op het elektriciteitsverbruik mogelijk en beperkt de duur van het programma. Controleer altijd na het vullen van het reservoir of de dop goed is afgesloten. Het mengsel van water en afwasmiddel mag het reservoir niet binnendringen daar dit werking van het regeneratiesysteem zal beïnvloeden. Gebruik uitsluitend regeneratiezout voor vaatwassers voor huishoudelijk gebruik. Vul, bij gebruik van zouttabletten, het reservoir niet volledig af. · 22 Instructies Voor de Gebruiker · · Gebruik geen keukenzout, omdat dit niet-oplosbare substanties bevat die na verloop van tijd het onthardingssysteem kunnen beschadigen. Vul, indien noodzakelijk, het zout bij vóór u het wasprogramma start; op deze wijze zal de overtollige zoutoplossing onmiddellijk door het water worden verwijderd; een langdurige aanwezigheid van zout water in de waskuip kan tot corrosievorming leiden. Let ervoor op dat u het zout niet met het afwasmiddel verwisselt: de aanwezigheid van afwasmiddel in het zoutreservoir zal de ontharder beschadigen. REGELING VAN DE ONTHARDER De vaatwasser is uitgerust met een inrichting waarmee de waterontharder ingesteld kan worden afhankelijk van de hardheid van het water. De hardheid van het water wordt geselecteerd met de DRUKKNOP PROGRAMMAKEUZE (2). Voor de regeling moet u de drukknop langer dan 15 seconden ingedrukt houden; de controlelampje INDICATOR REGELING HARDHEID WATER (6) zal knipperen terwijl de CONTROLELAMPJES GESELECTEERD PROGRAMMA (4) aangeven dat de regeling is ingesteld. Afzonderlijke drukken op de knop zal de keuze wijzigen volgens de opeenvolging van de onderstaande tabel: > 23 Instructies Voor de Gebruiker TABEL HARDHEID VAN HET WATER HARDHEID VAN HET WATER Duitse graden Franse graden (°dH) (°dH) 0-4 5 - 15 16 - 23 24 - 31 32 - 47 48 - 58 0-7 8 - 25 26 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 REGELING Alle controlelampjes uit Één controlelampje aan Twee controlelampjes aan Drie controlelampjes aan Vier controlelampjes aan Vijf controlelampjes aan Vraag het waterleidingbedrijf hardheidsgraad van het water. om de informatie betreffende de Na de regeling of weergave van de ingestelde waarde volstaat het de knop slechts een paar seconden onberoerd te laten waarna de vaatwasser automatisch de regelmodus zal verlaten om terug te keren in de standaardstand. 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel De doseerbakjes voor het afwasmiddel en het glansspoelmiddel bevinden zich aan de binnenkant van de deur: links dat van het afwasmiddel en rechts dat van het glansspoelmiddel. Uitgezonderd het WEEK programma, moet het afwasmiddelbakje vóór iedere wasbeurt met een geschikte dosis afwasmiddel worden gevuld. Het glansspoelmiddel hoeft alleen maar worden bijgevuld indien nodig. 24 Instructies Voor de Gebruiker TOEVOEGING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL Het glansspoelmiddel zal het opdrogen van de vaat versnellen en de vorming van vlekken en kalkafzettingen voorkomen; het wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt aan het water toegevoegd vanuit het doseerbakje aan de binnenkant van de deur. · Draai de dop van het reservoir ¼ slag linksom en verwijder hem. · Vul het glansspoelmiddel bij tot het bakje vol is (circa 140 c. c. ). [. . . ] In de handel kunt u speciale producten vinden om deze vlekken te verwijderen; controleer of u de juiste hoeveelheid afwasmiddel gebruikt. Sommige afwasmiddelen kunnen agressiever zijn dan andere; controleer of u de dop van het zoutreservoir goed heeft afgesloten en de waterontharder goed is ingesteld. · · Als, nadat u de bovenstaande aanwijzingen heeft opgevolgd, de storingen zich mochten blijven voordoen, zult u de dichtstbijzijnde technische dienst moeten raadplegen. LET OP: de door niet bevoegd personeel op het apparaat uitgevoerde werkzaamheden vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening van de gebruiker. 38 Instructies Voor de Gebruiker 6. Oplossingen voor storingen in de werking De vaatwasser is in staat om een aantal storingen te melden door het gelijktijdig oplichten van meerdere controlelampjes met de volgende betekenis: STORING BESCHRIJVING Storing acquastop De overstromingsbeveiliging is in werking getreden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG B65

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG B65 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag