Gebruiksaanwijzing SMEG APLV9B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG APLV9B. Wij hopen dat dit SMEG APLV9B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG APLV9B te teleladen.


SMEG APLV9B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1647 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG APLV9B (1503 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG APLV9B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] STA HET NIET TOE DAT DE KOOKPLAAT GEBRUIKT WORDT ALS SPEELGOED DOOR KINDEREN, ZONDER VOLDOEND TOEZICHT. DIT APPARAAT IS VOORZIEN VAN HET MERKTEKEN IN DE ZIN VAN DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EG BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR ­ AEEA (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). ·DEZE RICHTLIJN BEPAALT DE NORMEN VOOR HET INZAMELEN EN RECYCLEN VAN DE AFGEDANKTE APPARATUUR WELKE GELDEN VOOR HET VOLLEDIGE TERRITORIUM VAN DE EUROPESE UNIE. De fabrikant wijst elke aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade of die veroorzaakt worden door het veronachtzamen van bovenstaande voorschriften of door het onklaar maken van afzonderlijke onderdelen van het apparaat, of door gebruik van niet-originele vervangingsonderdelen. 107 Instructies Voor de Installateur 2. PLAATSING VAN HET BOVENBLAD De volgende ingreep vergt metsel- of timmerwerk en moet derhalve worden verricht door een technicus die op dit vlak bekwaam is. De installatie is mogelijk op structuren van verschillende materialen, zoals metselwerk, metaal, massief hout en met plastic gelamineerd hout, als het maar hittebestendig is (T 90°C). Gebruik voor de installatie van het apparaat geen siliconen of ander isolatiemateriaal maar uitsluitend de geleverde kneedgum. [. . . ] ELEKTRISCHE AANSLUITING Controleer of het voltage en de dimensionering van de voedingslijn corresponderen met de eigenschappen op het plaatje onder de kap van het apparaat. De stecker aan het uiteinde van de snoer moet overeenstemmen met het stopcontact en moet bovendien aan de desbetreffende geldende voorschriften conform zijn. Breng op de voedingslijn van het apparaat een veelpolig onderbrekingsmechanisme aan met en afstand tussen de contacten van minstens 3 mm, op een gemakkelijk toegankelijke plaats en in de buurt van het apparaat. Gebruik geen reductoren, adapters of aftakmoffen. In geval van vervanging van de voedingskabel, mag de doorsnede van de draden van de nieuwe kabel niet minder zijn dan 0. 75 mm2 (kabel van 3 x 0. 75), en denk eraan dat het uiteinde dat met het apparaat verbonden moet worden een minstens 20 mm langere aardingsdraad (geel-groen) moet hebben. Gebruik uitsluitend een snoer van type H05V2V2-F of gelijkwaardig die bestendig is tegen een temperatuur van 90°C. Het vervangen van de snoer mag slechts door een gespecialiseerd technicus worden uitgevoerd die aansluiting op het stroomnet volgens het hiernavolgende schema zal moeten uitvoeren. L = bruin N = blauw = geel-groen Voor persoonlijk letsel of materiële schade, veroorzaakt door het veronachtzamen van bovenstaande voorschriften of door onklaar maken van een afzonderlijk deel van het apparaat: de fabrikant wijst elke aansprakelijkheid af. 110 Instructies Voor de Installateur 4. GASAANSLUITING De aansluiting op het gasnet kan worden verricht met een starre koperbuis of met een flexibele buis met doorgaande wand en in overeenstemming met de voorschriften van de normen. Om de aansluiting te vergemakkelijken kan de verbinding A aan de achterkant van het apparaat zijwaarts worden gericht; draai de zeskantmoer B los, draai de verbinding A in de gewenste positie en span de zeskantmoer B opnieuw (de afdichting ervan wordt verzekerd door een biconische messing ring). Controleer na de handeling met behulp van een zeepoplossing, en nooit met een vlam, of de afdichting perfect is. De kookplaat is goedgekeurd voor methaangas G25 (2L 3B/P) - G20/G25 (2E+) met een - 20/25 mbar . De luchttoevoer regelen door de buis Venturi D te schuiven totdat de afstand "X", die in de tabel in paragraaf "5. 5 Instelling van de primaire lucht" wordt aangegeven, bereikt is en met schroef A vastzetten. Na alle afstellingen uitgevoerd te hebben, de zegels met waslak of gelijkwaardig materiaal herstellen. Brander Nominaal warmtevermogen (kW) Vloeibaar gas ­ G30/G31 28/37 mbar 30/30 mbar Diameter mondstuk 1/100 mm 48 62 76 85 95 87 42 87 By-pass mm 1/100 30 33 (*) 30 33 (*) 37 40 (*) 45 65 55 65(*) 30 33 (*) 55 65(*) Beperkt debiet (W) 380 380 650 750 1700 1200 380 1200 Debiet g/h G30 76 120 185 225 283 240 58 240 Debiet g/h G31 75 118 182 222 279 236 57 236 Auxiliair (1) Half snel (2) Middelmaat snel (3) Groot snel (4) Drievoudige kroon (5) Drievoudige kroon (6) Dubbele intern (7) kroon extern (7) 1. 05 1. 65 2. 55 3. 1 3. 9 3. 3 0. 8 3. 3 (*) By-passwaarde met betrekking tot apparaten zonder kleppen. 114 Instructies Voor de Installateur 5. 4 Instelling voor methaangas De kookplaat is goedgekeurd voor methaangas G20/G25 (2E+) G25 (2L 3B/P) bij een druk van 20/25 mbar - 25 mbar . Om het apparaat in de bedrijfsomstandigheden voor dit type gat te brengen, moeten dezelfde handelingen worden verricht als beschreven in paragraaf "5. 3 Instelling voor vloeibaar gas" maar nu met de mondstukken en de primaire lucht voor methaangas, zoals vermeld in de volgende tabel en in paragraaf " 5. 5 Instelling van de primaire lucht". De diameters van de by-pass voor elke brander afzonderlijk worden vermeld in de tabel "5. 3 Instelling voor vloeibaar gas". Na de inregeling met een gas anders als dat van het proefdraaien, het plaatje dat zich op de carter van het apparaat bevindt vervangen door een ander dat overeenkomt met het nieuwe type gas. Het plaatje bevindt zich in het zakje samen met de geleverde brandermondstukken. 117 Instructies Voor de Installateur 6. 3 Rangschikking van de branders op de kookplaat BRANDER 1 2 3 4 5-6 7 Auxiliair Half snel Middelmaat snel Groot snel Drievoudige kroon Dubbele kroon 6. 4 Smering van de gaskranen Het kan zijn dat de gaskranen in de loop der tijd moeilijker gaan draaien en blokkeren. Dit dient te worden gedaan door een gespecialiseerd technicus. 118 Instructies Voor de Gebruiker 7. GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT Zich ervan verzekeren dat de vlamverdelingskronen, de afdekkingen en de roosters korrekt gemonteerd zijn. Het bijgeleverde rooster C wordt voor pannen van het type "wok" (chinese braadpan) gebruikt. De bijgeleverde verkleining B wordt gebruikt voor kleine pannetjes. 7. 1 Aansteking van de branders die voorzien zijn van beveiligingsinrichting Bij iedere draaiknop is de positie van de desbetreffende gaspit aangegeven. Het is voldoende om de draaiknop tegen de klok in op het symbool van minimale vlam te draaien en in te drukken, totdat het gaspit aangestoken is. [. . . ] REINIGING EN ONDERHOUD GEBRUIK VOOR HET REINIGEN VAN HET APPARAAT GEEN STOOMSTRAAL. Vóór elke ingreep, altijd eerst de stroom afsluiten. 8. 1 Reiniging Voor een lange levensduur van het kookvlak is het noodzakelijk het regelmatig schoon te maken na elk gebruik en nadat het afgekoeld is. 8. 1. 1 Gewone dagelijkse reiniging van de plaat Om de werkvlakken schoon te maken en in goede staat te houden, slechts geschikte produkten gebruiken die geen schuurmiddelen of zure bestandelen op basis van chloor bevatten. Gebruikswijze: giet het product op een vochtige doek en maak hiermee het oppervlak schoon, nauwkeurig afnemen en drogen met een zachte doek of een zeem van damhertenleer. 8. 1. 2 Voedselvlekken of -restanten Gebruik beslist geen metalen sponsjes of scherpe schrapers, om de oppervlakken niet te beschadigen. De normale produkten (geen schuurmiddelen) gebruiken met een niet krassende spons en eventueel hout of plastiek 0keukengerei. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG APLV9B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG APLV9B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag