Gebruiksaanwijzing SMEG AP630TDE2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG AP630TDE2. Wij hopen dat dit SMEG AP630TDE2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG AP630TDE2 te teleladen.


SMEG AP630TDE2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (993 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG AP630TDE2 (988 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG AP630TDE2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 3. 1 Onze zorg voor het milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · Kies een pan die geschikt is voor de hoeveelheid voedsel die klaargemaakt moet worden. Wanneer u een grote pan gebruikt die half leeg is, wordt energie verspild. 123 Aanwijzingen voor de gebruiker 5. 4 Beperking van de bereidingsduur De kookplaat is voorzien van een automatisch mechanisme dat de werkingsduur beperkt. Als de instellingen van de kookzone niet gewijzigd worden; de maximum werkingsduur van elke zone hangt af van het geselecteerde vermogensniveau. Wanneer het mechanisme voor de beperking van de werkingsduur wordt geactiveerd, wordt de kookzone uitgeschakeld, hoort u een kort geluidssignaal en wordt het symbool display. Ingesteld vermogensniveau (U) - 1 2 3 4 5 6-7-8 9-P Maximum bereidingsduur in uren 10 6 5 4 3 2 1 weergegeven op het 5. 5 Bescherming tegen oververhitting van de plaat Wanneer de kookplaat voor een lange periode aan het maximum vermogen wordt gebruikt, kan de elektronica moeilijkheden hebben om af te koelen als de omgevingstemperatuur hoog is. Om te vermijden dat in de elektronica een te hoge temperatuur wordt gevormd, grijpt een mechanisme in dat de stroomtoevoer naar de voorste kookzones onderbreekt en zullen de opschriften en knipperen. Als de temperatuur van de elektronische kaart niet wordt verlaagd, zal het mechanisme de stroomtoevoer naar alle kookzones onderbreken en zal het opschrift worden weergegeven (enkel op sommige modellen). Wanneer de temperatuur onder het waarschuwingsniveau daalt, kan de bereiding hervat worden. Voor lange bereidingen met hoge vermogens wordt aanbevolen om de achterste kookzones te gebruiken. 5. 6 Andere functies Als drie of meerdere bedieningen tegelijkertijd en lang in werking worden gesteld, zullen nadat bijvoorbeeld toevallig een pan wordt geplaatst of als water wordt gemorst alle ingeschakelde kookzones weer uitgeschakeld worden, en zal op het display het opschrift Vewijder het voorwerp van de toetsen. GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT 6. 1 Waarschuwingen en algemeen advies Bij de eerste aansluiting op het elektriciteitsnet zal automatisch een werkingstest worden uitgevoerd, en zullen alle controlelampen enkele seconden oplichten. Bij de eerste aansluiting op het stroomnet kan op het display het opschrift verschijnen. Dit betekent niet dat de platen nog warm zijn, maar dat tijdens de fase van de keuring in de fabriek de plaat werd uitgeschakeld terwijl nog restwarmte aanwezig was. Na 5 minuten zal dit signaal uitgeschakeld worden. 6. 2 Bedieningspaneel Alle bedieningsknoppen en schakelaars bevinden zich op het frontpaneel. Het gebruik van de kookplaat gebeurt door middel van sensortoetsen Touch-Control. Functietoetsen Toets ON/OFF: met deze toets kan de kookplaat in- of uitgeschakeld worden. Toets blokkering bedieningen: als deze toets 3 seconden wordt ingedrukt, wordt de blokkering van de bedieningen geactiveerd of gedesactiveerd. Toets toename: vergroot het vermogensniveau en verlengt de bereidingsduur. Toets afname: verlaagt het vermogensniveau en verkort de bereidingsduur. Toets timer: activeert de kookwekker of de timer voor de automatische uitschakeling. Identificatiesymbolen Plaat: links vooraan. Bevindt zich naast het symbool van de plaat, duidt een meervoudige plaat aan. 125 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. 3 Inschakeling van de plaat In de ruststand zal de kookplaat volledig uitgeschakeld zijn. Wanneer het symbool 2 seconden lang ingedrukt wordt gehouden, wordt de kookplaat ingeschakeld en licht de relatieve led op. Indien 30 seconden na het inschakelen geen van de functies geactiveerd wordt, zal de kookplaat automatisch uitgeschakeld worden. Als de functie van de blokkering van de bedieningen is ingeschakeld, zal nadat op de toets gedrukt het display het opschrift of werd weergeven (enkel op sommige modellen); om de kookplaat te kunnen inschakelen, moet de blokkering van de bedieningen gedesactiveerd worden (raadpleeg "6. 8 Blokkering bedieningen"). 6. 4 Inschakeling enkele plaat Nadat de plaat werd ingeschakeld, moet op de toetsen activeren; het display zal het symbool Druk op het symbool Druk op de symbolen weergeven. of (afhankelijk van het model): de plaat is gedrukt worden om de gewenste plaat te , op het display verschijnt of ingeschakeld aan het maximum vermogen. [. . . ] 750 min. 9. 3 Inbouw 9. 3. 1 Op neutrale ruimte of laden Als geen dubbele houtbodem wordt geïnstalleerd, kan de gebruiker toevallig in contact komen met de hete of scherpe delen. De constructeur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of letsels aan personen als gevolg van het niet in acht nemen van deze voorschriften. Als andere meubels (zijwanden, laden, enz. ), vaatwasmachines of koelkasten aanwezig zijn onder de kookplaat, moet een dubbele houtbodem geïnstalleerd worden op een minimum afstand van 30 mm van de onderkant van de kookplaat, zodat toevallige contacten vermeden worden. De dubbele bodem mag enkel verwijderd worden wanneer gepaste gereedschappen gebruikt worden. met opening onderaan met opening achteraan 136 Aanwijzingen voor de installateur 9. 3. 2 Op inbouwruimte oven Wanneer de kookplaat boven een oven wordt geïnstalleerd, moet deze voorzien worden van een ventilator voor de koeling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG AP630TDE2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG AP630TDE2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag