Gebruiksaanwijzing SMEG AP31TF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG AP31TF. Wij hopen dat dit SMEG AP31TF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG AP31TF te teleladen.


SMEG AP31TF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1313 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG AP31TF (1408 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG AP31TF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 120 3. 2 Uw zorg voor het milieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VOORDAT U HET TOESTEL IN GEBRUIK NEEMT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KEN UW TOESTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 5. 1 Positie van de kookzones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De kookzones met twee of drie concentrische cirkels hebben een dubbele of driedubbele verwarming: binnen de kleine diameter of binnen beide diameters. 5. 1 Positie van de kookzones 30 cm 60 cm 70 cm 90 cm platen zonder omlijsting 60 cm 70 cm 122 platen met omlijsting Aanwijzingen voor de gebruiker Zone Externe diameter (mm) 150 185 185 290 215 ovale plaat 200 Max. geabsorbeerd vermogen (W) * 1200 2000 1800 2700 2400 2200 2000 Interne diameter (mm) 124 150 148 170 - Max. geabsorbeerd vermogen (W) * 800 1950 1100 1400 - Tussendiameter (mm) 216 - Max. geabsorbeerd vermogen (W) * 1050 - *de vermogens zijn slechts indicatief, en kunnen variëren afhankelijk van de geselecteerde instellingen en de netspanning. 5. 2 Vermogensniveaus Het vermogen van de kookzone kan op verschillende niveaus geregeld worden. In de tabel vindt u de relatieve aanduidingen betreffende de verschillende types van bereidingen. Vermogensniveau Geschikt voor 0 Positie OFF U Rechaud Voortzetting van de bereiding van beperkte 1-2 hoeveelheden voedsel (minimum vermogen) 3-4 Voortzetting van de bereiding Bereidingen van grote hoeveelheden voedsel, het 5-6 braden van grotere stukken 7 Braden, fruiten met meel 8 Braden 9-P Braden / Bruin braden, bereiden (maximum (enkel op sommige modellen) vermogen) 5. 3 Advies om energie te besparen Vervolgens geven we advies voor een efficiënt en voordelig gebruik van de kookplaat. · De diameter van de basis van de pan moet overeenkomen met de diameter van de kookzone. · Tijdens de aankoop van een pan moet u controleren of de aangeduide diameter de bodem of de bovenkant van het recipiënt betreft, omdat deze laatste bijna altijd groter is dan de bodem. · Wanneer u gerechten maakt waarvoor lange bereidingstijden noodzakelijk zijn, kan u tijd en energie besparen door gebruik te maken van een snelkookpan waardoor bovendien de vitamines bewaard blijven die de voeding bevat. · Controleer of de snelkookpan voldoende vloeistof bevat, omdat een oververhitting, die veroorzaakt wordt door gebrek aan vloeistof, de pan en de kookzone zou kunnen beschadigen. · Bedek indien mogelijk de pannen steeds met een gepast deksel. om het gewenste vermogen in te stellen. Als op de toets wordt gedrukt wanneer het maximum vermogen is ingeschakeld, zal de plaat ). De selectie gedesactiveerd worden ( zal nu geleidelijk aan zijn, van 1 tot 9 of van 1 tot P (enkel op sommige modellen). In positie kan de plaat niet ingeschakeld worden als op de toets wordt gedrukt. 6. 5 Inschakeling dubbele plaat Om de verwarming van een dubbele plaat in te schakelen, moet nadat het maximum vermogen werd ingeschakeld (enkel op sommige modellen) op de toets Druk op de toetsen Als op de toets of om het gewenste vermogen in te stellen. Naast het vermogen zal een verlicht punt verschijnen: de plaat is compleet ingeschakeld. wordt gedrukt wanneer het maximum vermogen is ingeschakeld, zal de plaat ). gedesactiveerd worden ( 126 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. 6 Inschakeling driedubbele plaat Om de verwarming van een driedubbele plaat in te schakelen, moet nadat het maximum vermogen of werd ingeschakeld (enkel op sommige modellen) op de toets gedrukt worden. Druk vermogen zal een verlicht punt verschijnen: de interne plaat is ingeschakeld ( nogmaals op de toets beginnen knipperen ( Druk op de toetsen Als op de toets of of om de plaat compleet in te schakelen: het punt naast het vermogen zal ). om het gewenste vermogen in te stellen. wordt gedrukt wanneer het maximum vermogen is ingeschakeld, zal de plaat ). gedesactiveerd worden ( 6. 7 Functie versneller Met deze functie kan het geselecteerde verwarmingsniveau sneller bereikt worden. De kookzones zullen ingeschakeld worden aan het maximum niveau; het niveau zal afnemen wanneer het geselecteerde niveau wordt bereikt. 6. 7. 1 Activering van de versnellende functie Druk gelijktijdig op de toetsen en van de zone waar de versnellende functie moet geactiveerd knipperend weergeven. een vermogensniveau tussen 1 en 9 (de kookzone kan ook in de worden. Het display zal het opschrift Selecteer met de toetsen en dubbele of de driedubbele modaliteit geactiveerd worden). Het display zal afwisselend het opschrift en het net geselecteerde vermogen weergeven. [. . . ] Dit toestel kan geplaatst worden tegen wanden die hoger zijn dan het werkblad, op voorwaarde dat de minimum afstand B in acht genomen wordt die op de afbeelding wordt aangeduid, om beschadigingen door oververhitting te vermijden. Controleer of de vuren van de fornuizen een minimum afstand tot een eventuele verticale plank erboven hebben van C mm. 9. 2. 1 Platen zonder omlijsting L (mm) 300 600 770 900 X (mm) 270 565 745 850 Y (mm) 490 490 490 490 A (mm) 50 min. 750 min. Als de installatie van een plaat met rechte rand moet uitgevoerd worden, moeten de aanwijzingen gevolgd worden in de paragraaf "9. 5 Insnijding van de top (enkel voor modellen zonder omlijsting met rechte rand)". 135 Aanwijzingen voor de installateur 9. 2. 2 Platen met omlijsting L (mm) 570 760 X (mm) 560 750 Y (mm) 500 500 A (mm) 50 min. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG AP31TF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG AP31TF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag