Gebruiksaanwijzing SMEG AP2641TCE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG AP2641TCE. Wij hopen dat dit SMEG AP2641TCE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG AP2641TCE te teleladen.


SMEG AP2641TCE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1095 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG AP2641TCE (874 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG AP2641TCE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 9. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN ___________________________________________ 64 WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID_______________________________ 65 LEER UW KOOKPLAATKENNEN _________________________________________ 66 VOORDAT U DE OVEN IN GEBRUIK NEEMT _______________________________ 66 KOOKZONES ________________________________________________________ 67 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN __________________________________ 68 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT _________________________________________ 69 REINIGING EN ONDERHOUD ___________________________________________ 73 PROBLEEMOPLOSSINGEN _____________________________________________ 73 10. INSTALLATIE_________________________________________________________ 74 INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: hier vindt u de gebruiksaanwijzingen, de beschrijving van de bedieningsorganen en de correcte handelingen voor het reinigen en onderhouden van het apparaat. DE SYMBOLEN DIE GEBRUIKT WORDEN IN DEZE HANDLEIDING KUNNEN VERSCHILLEN VAN DIEGENE DIE AANWEZIG ZIJN OP HET PRODUCT. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: bestemd voor de gekwalificeerde technicus die moet zorgen voor de installatie, de inwerkingstelling en het uittesten van het apparaat. 63 Gebruiksvoorschriften 1. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN ELEKTRISCHE AANSLUITING: RAADPLEEG DE INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR ELEKTRISCHE OF GASAPPARATEN EN VOOR DE VENTILATIEFUNCTIES. [. . . ] Indien 30 seconden na het inschakelen geen van de functies geactiveerd wordt, zal de kookplaat automatisch uitgaan. 7. 2. 2 Enkele kookzones Bij elke bedieningszone wordt de bijbehorende plaat aangeduid. Het symbool verwijst bijvoorbeeld naar de bedieningsknop voor de kookzone achteraan rechts. Nadat de kookplaat ingeschakeld werd, zoals beschreven wordt in de paragraaf "7. 2. 1 Inschakeling van de kookplaat", moet u de toetsen en gebruiken om de plaat in te schakelen (display geeft 0 aan) en het vermogen in te stellen waaraan ze zal moeten werken. Om de kookplaat te blokkeren hoeft u slechts het symbool De blokkering kan worden opgeheven door het symbool nogmaals een seconde lang ingedrukt te houden. 70 Instructies voor de gebruiker 7. 2. 7 Opstelling van de kookzones LINKSACHTER RECHSACHTER MIDDEN ACHTER MIDDEN VOOR MIDDEN OVALE MIDDEN LINKSVOOR RECHTSVOOR 7. 2. 8 Timer (alleen op bepaalde modellen) Bepaalde modellen zijn uitgerust met een timer voor het koken met een bereik van 1 t/m 99 minuten. Wanneer u wenst te koken met behulp van de timer moet u eerst het vermogensniveau instellen volgens de aanwijzingen van de paragrafen "7. 2. 2 Enkele kookzones" en 7. 2. 3 Dubbele kookzones". indrukken Op dit punt moet u, bij een NIET geblokkeerde kookplaat (indien hij is geblokkeerd moet u toets om de functies te activeren), op symbool drukken Tussen de symbolen en van de eerste ingeschakelde kookzone zal een led gaan branden die aangeeft dat de in te stellen minuten betrekking hebben op de werking van die kookzone. Met behulp van de toetsen en aan de zijden van kunt u de minuten van de automatische werking van de kookzone doen toe- of afnemen. 5 Seconden na de laatste keer dat u heeft gedrukt zal de timer starten en zal de kookzone functioneren tot de display boven het symbool op 0 is komen te staan. U kunt ook tegelijkertijd met meerdere kookzones met de timer koken: wanneer u de timer eenmaal voor het eerste kookzone heeft ingesteld, moet u op toets drukken om de bedieningsfuncties van de timer te verplaatsen naar het volgende ingeschakelde kookzone (de led tussen de symbolen en van de tweede ingeschakelde kookzone zal gaan branden) waarna u de duur van de kooktijd moet instellen zoals hiervoor is beschreven. Wanneer het koken met de timer tegelijkertijd is ingesteld voor meerdere kookzones, zullen de displays tussen de symbolen en van de kookzone afwisselend gaan branden en zal de display van de minuten op het symbool de resterende tijd voor de kookzone met de brandende led weergeven . 7. 2. 9 Wijzigen van de ingestelde waarden Tijdens het koken met de timer kunt u zowel het werkvermogen van de kookzone als de duur van de kooktijd wijzigen. Tijdens het koken met de timer wordt het vermogen van de kookzone met iedere keer drukken op de symbolen of vermeerderd of verminderd. Om de resttijd van een kookzone te wijzigen moet u op toets drukken tot de in de kookzone geplaatste led gaat branden; op dit punt kunt u met behulp van de symbolen en van de timer de werkingsduur wijzigen. 7. 2. 10 Restwarmte Ieder kookzone is uitgerust met een inrichting die er de restwarmte van aangeeft. Op de display kan, na het uitschakelen van ieder kookzone, een knipperende " " worden weergegeven. Ook als de " " nog knippert kunt u kunt het koken van het voedsel weer hervatten : ga in zo'n geval te werk zoals beschreven in de paragrafen "7. 2. 2 / 7. 2. 3". 7. 2. 11 Overbelastingsbeveiliging besturingskaart Wanneer de kookzones de interne elektronische kaart te sterk verhitten zal een inrichting ingrijpen die de verwarming onderbreekt. Deze beveiliging zal de voeding van de kookzones aan de voorkant onderbreken en en . Indien de op de betreffende vermogensleds zullen afwisselend knipperend de letters temperatuur van de elektronische kaart niet mocht dalen, zal de inrichting de voeding van alle kookzones . Wanneer de onderbreken en zullen de vermogensdisplays de volgende tekst afbeelden temperatuur onder het alarmniveau is gedaald kan het koken weer worden hervat. 7. 2. 12 Foute handeling Wanneer tijdens het gebruik van de knoppen een verkeerde handeling wordt uitgevoerd, zal dit worden aangegeven door het verschijnen van een op de vermogensdisplay die zichtbaar zal blijven tot u de knop indrukt waarmee de fout is gemaakt. [. . . ] BIJ GEBRUIK VAN EEN VERBINDING MET STEKKER EN STOPCONTACT MOET WORDEN GECONTROLEERD OF DIE VAN HETZELFDE TYPE ZIJN. GEBRUIK GEEN REDUCTOREN, ADAPTERS OF OMLEIDINGEN DIE TOT VERHITTING OF VERBRANDINGEN ZOUDEN KUNNEN LEIDEN. BIJ GEBRUIK VAN EEN VASTE AANSLUITING MOET OP DE VOEDINGSLIJN VAN HET APPARAAT EN OP EEN GEMAKKELIJK BEREIKBARE PLAATS IN DE BUURT VAN HET APPARAAT ZELF, EEN MEERPOLIGE SECTIESCHAKELAAR WORDEN AANGEBRACHT MET EEN MINMALE CONTACTOPENING VAN 3 MM. 74 Instructies voor de installateur Werking op 380-415V 3N : gebruik een vijfpolige kabel van het type H05V2V2-F, bestendig tegen een temperatuur van tenminste 90°C (kabel van 5 x 1, 5 mm2). Werking op 380-415V 2N : gebruik een vierpolige kabel van het type - H05V2V2-F bestendig tegen een temperatuur van tenminste 90°C (kabel van 4 x 2, 5 mm2). Werking op 220-240V 3 : gebruik een vierpolige kabel van het type H05V2V2-F bestendig tegen een temperatuur van tenminste 90°C (kabel van 4 x 2, 5 mm2). Werking op 220-240V: gebruik een driepolige kabel van het type H05V2V2-F, bestendig tegen een temperatuur van tenminste 90°C (kabel van 3 x 4 mm2). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG AP2641TCE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG AP2641TCE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag