Gebruiksaanwijzing SMEG ALFA43XE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG ALFA43XE. Wij hopen dat dit SMEG ALFA43XE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG ALFA43XE te teleladen.


SMEG ALFA43XE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (880 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG ALFA43XE (879 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG ALFA43XE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 ZORG VOOR HET MILIEU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 KEN UW OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 HET GEBRUIK VAN DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] HET GEBRUIK VAN DE OVEN DE OVEN KAN MAXIMAAL 3. 5 KG BEVATTEN. 5. 1 · Waarschuwingen en algemeen advies Wanneer de oven voor het eerst wordt gebruikt, wordt aangeraden om op te warmen tot de maximum temperatuur, en dit lang genoeg zodat mogelijke oliehoudende productieresten verbrandt worden. Wanneer gerechten moeten gecontroleerd worden tijdens de bereiding, moet de ovendeur zo kort mogelijk opengehouden worden om te vermijden dat de temperatuur in de oven zodanig zakt dat het slagen van de bereiding in gedrang komt. · 5. 2 Keuze van de programma's Op dit toestel kunnen 40 programma's van bereiding ingesteld worden, waaronder: · 38 programma's die ingesteld en bewaard kunnen worden door de gebruiker; · 1 programma van de voorverwarming met vertraagde start "P39"; · 1 manueel programma "P40". 99 Instructies voor de gebruiker 5. 3 Wijziging / bewaring van een programma De oven heeft 38 programma's die gewijzigd kunnen worden door de gebruiker (van P01 tot P38). Voor de instelling van de werkingsparameters van een programma: 1 2 3 4 5 6 7 8 Draai de knop naar de symbolen of om het programma te selecteren dat moet bewaard / gewijzigd moet worden. Hou de knop "PUSH" voor minstens 3 seconden ingedrukt: het display zal de temperatuur van de bereiding weergeven. Draai de knop naar de symbolen of om de temperatuur van de bereiding in te stellen. Druk op de knop "PUSH": zodat het display de bereidingstijd weergeeft. Draai de knop naar de symbolen of om de bereidingsduur in te stellen (van 1 tot 99 min). Druk op de knop "PUSH" om de fase van de instelling en de bewaring van de gegevens te verlaten. Op het display verschijnt de opschrift "PEnd", en de parameters worden bewaard. Na 3 seconden geeft het display de ingestelde parameters om de beurt weer. Om terug te keren naar de staat "OFF" moet de knop "STOP" voor 4 seconden ingedrukt worden. 5. 4 1 Uitvoering van een programma Draai de knop naar de symbolen of om één van de beschikbare programma's van P01 tot P38 te selecteren. Het display geeft om de beurt de parameters van het geselecteerde programma weer. Het toestel zal een voorverwarmingscyclus uitvoeren, en op het display zal de opschrift "PrEh" verschijnen. Na de voorverwarming melden een reeks geluidssignalen voor 3 seconden dat de bereiding verder kan uitgevoerd worden. Om dit programma te selecteren, moet als volgt gehandeld worden: · Bewaar tegelijkertijd het programma zols beschreven wordt in het hoofdstuk 5. 3 Wijziging / bewaring van een programma. Anders dan de bewaarde programma's kan de bereidingstijd ook oneindig ingesteld worden, opschriftophetdisplay "InF". · Na de bewarking moet NIET teruggekeerd worden naar de staat van "OFF", en moet op de knop "START" gedrukt worden zodat het toestel een voorverwarmingscyclus uitvoert en het display de opschrift "PrEh" weergeeft. · Na de voorverwarming melden een reeks geluidssignalen voor 3 seconden dat de bereiding verder kan uitgevoerd worden. · Om de bereiding te starten, moet de knop "START" voor 2 seconden ingedrukt gehouden worden. Het display geeft achtereenvolgens de ingestelde parameters van de bereiding weer. · De bereiding kan vervroegd worden voordat de temperatuur van de voorverwarming bereikt wordt, door de knop "START" voor 3 seconden ingedrukt te houden. · Tijdens de bereiding kunnen de werkingsparameters worden gewijzigd zoals aangeven in de paragraaf 5. 4. 2 Wijziging van een programma tijdens de bereiding. [. . . ] Vóór elke ingreep moet de stroomtoevoer van de oven uitgeschakeld worden. 7. 1 Vervanging van de lamp Als een lamp moet vervangen worden, als gevolg van slijtage of verbranding, moeten de framegeleiders verwijderd worden. Verwijder daarna de lampbedekking met behulp van bijvoorbeeld een schroevendraaier. Verwijder de lamp door ze los te draaien zoals wordt aangeduid. Hermonteer de bedekking op correcte wijze, zodat de vorming van het interne glas naar de deur gericht is. Gebruik uitsluitend lampen voor ovens (T 300°C). 108 Instructies voor de gebruiker 7. 2 Demontage van de deur Open de deur volledig. Plaats twee pinnetjes in de gaten van de tegenoverliggende scharnieren, en koppel ze vast. Neem de deur aan beide kanten en met beide handen vast, hef ze op aan een hoek van ongeveer 30°, en verwijder ze. Om de deur weer te monteren, moeten de scharnieren in de daarvoor bestemde openingen in de oven geplaatst worden, zodat de gleuven C helemaal op de openingen steunen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG ALFA43XE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG ALFA43XE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag