Gebruiksaanwijzing SMEG ALFA43SG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG ALFA43SG. Wij hopen dat dit SMEG ALFA43SG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG ALFA43SG te teleladen.


SMEG ALFA43SG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (956 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG ALFA43SG (956 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG ALFA43SG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 ZORG VOOR HET MILIEU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 KEN UW OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 HET GEBRUIK VAN DE OVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Bovendien moet de stroomkabel doorgesneden worden en samen met de stekker verwijderd worden. 96 Instructies voor de gebruiker 4. KEN UW OVEN OVENVENTILATOR LAMP FRAMES ROOSTERS EN OVENSCHALEN BEDIENINGSPANEEL 97 Instructies voor de gebruiker 4. 1 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN THERMOSTAATKNOP Hiermee kan de meest geschikte temperatuur voor de bereiding van het voedsel geselecteerd worden. De temperatuur kan worden geregeld door de knop in wijzerszin te draaien tot de gewenste waarde wordt bereikt, tussen 50° en 250°C. De regeling is progressief, dus alle waarden tussen de aangeduide cijfers kunnen gebruikt worden. Met deze knop kan ook de grill functie worden ingeschakeld door hem op het symbool te zetten (alleen voor modellen met grill). ORANJE CONTROLELAMP De oven wordt opgewarmd. Wanneer de lamp uitgaat, heeft de oven de temperatuur bereikt die ingesteld werd met de thermostaatknop. Het aan- en uitgaan van deze lamp tijdens de bereiding wijst er op dat de temperatuur in de oven constant wordt gehouden. 98 Instructies voor de gebruiker KNOP BEVOCHTIGING OVEN (enkel op sommige modellen) Dient voor de keuze van de geschikte hoeveelheid stoom voor het te bereiden voedsel. Wanneer de knop in wijzerszin wordt gedraaid, wordt overgegaan van de positie 0 (geen levering van stoom) naar de positie 1 (maximum levering van stoom); de levering wordt geactiveerd tot de knop losgelaten wordt, en de knop dus automatisch terugkeert naar de positie 0. Opmerking:Voor stoombereidingen moet de thermostaatknop van de oven tussen 150°C en 250°C geplaatst worden. Om een goede vochtafvoer te verzekeren is het gebruik van de stoomfunctie tijdens het grillen afgeraden . GROENE CONTROLELAMP Wanneer deze lamp uitgaat, begint de tijdsinstelling van de bereiding. Wanneer de lamp oplicht, is de tijdsinstelling van de bereiding beëindigd. TIMERKNOP Hiermee kan de timer of de manuele bereiding geselecteerd worden, met automatische uitschakeling van de oven op het einde van de bereiding. Voor manuele controle van de bakduur, de draaiknop op symbool draaien. Draai de knop in wijzerszin om de duur van de bereiding in te stellen. De regeling gebeurt progressief, dus kan u ook posities selecteren tussen de aangeduide waarden. Na de bereiding keert de knop automatisch terug naar de positie 0, de oven wordt uitgeschakeld en er gaat een geluidssignaal af. 99 Instructies voor de gebruiker 5. HET GEBRUIK VAN DE OVEN DE OVEN KAN MAXIMAAL 3. 5 KG BEVATTEN. 5. 1 · Waarschuwingen en algemeen advies Wanneer de oven voor het eerst wordt gebruikt, wordt aangeraden om op te warmen tot de maximum temperatuur, en dit lang genoeg zodat mogelijke oliehoudende productieresten verbrandt worden. Wanneer gerechten moeten gecontroleerd worden tijdens de bereiding, moet de ovendeur zo kort mogelijk opengehouden worden om te vermijden dat de temperatuur in de oven zodanig zakt dat het slagen van de bereiding in gedrang komt. · Alleen voor modellen met bevochtigingsfunctie: · Het water voor de ketel van de stoomoven mag niet harder zijn dan 10-11°F. Na de bereiding wordt de oven automatisch uitgeschakeld, de groene controlelamp licht op en het geluidssignaal gaat voor enkele seconden af; draai de thermostaatknop op positie 0 voor de uitschakeling. 101 Instructies voor de gebruiker 5. 8 Bereiding met bevochtiging (alleen bij sommige modellen) Op positie 1 (max. per keer) TUSSEN 150°C EN 250°C KNOP BEVOCHTIGING OVEN THERMOSTAATKNOP TIMERKNOP De oven kan niet worden bevochtigd bij een lagere temperatuur dan 150°C: lagere temperaturen veroorzaken condens en druppelvorming. Draai de thermostaatknop daarom op 150°C en wacht tot het controlelampje van de thermostaat (oranje) uitgaat alvorens de oven te bevochtigen. 5. 9 Grillen (alleen bij sommige modellen) Met de warmte die van de grillweerstand komt, kunnen uitstekende resultaten bereikt worden zoals het roosteren van dun en iets dikker vlees, en op het einde van de bereiding wordt een uniforme goudbruine kleur verkregen. Met deze functie kan een grote hoeveelheid voedsel, en vooral vlees, uniform gegrild worden. [. . . ] De toevoer werd voor een te lange duur ingeschakeld. Er bevindt zich water in de oven · · 108 Instructies voor de installateur 8. INSTALLATIE VAN DE OVEN De oven moet vrij op een horizontaal werkvlak geïnstalleerd worden. De afstand tot de achterwand moet zodanig zijn dat het klemmenbord makkelijk kan bereikt worden voor het uitvoeren van de aansluiting van de stroomkabel. Het toestel moet geïnstalleerd worden door een gekwalificeerd technicus, en volgens de EG-RICHTLIJNEN die actueel van kracht zijn. 8. 1 Elektrische aansluiting Controleer of het voltage en de afmeting van de stroomtoevoerlijn overeenstemmen met de kenmerken die worden aangeduid op het plaatje op de zijkant van de oven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG ALFA43SG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG ALFA43SG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag