Gebruiksaanwijzing SMEG ALFA410

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG ALFA410. Wij hopen dat dit SMEG ALFA410 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG ALFA410 te teleladen.


SMEG ALFA410 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (683 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG ALFA410 (678 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG ALFA410

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Het gebruik van dit apparaat is toegestaan voor kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan van en geïnstrueerd worden door volwassen personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid. • Nooit proberen vlammen/brand te blussen met water: schakel het apparaat uit en bedek de vlam met een deksel of een blusdeken. • Houd de deur dicht tijdens de bereiding. • Bescherm de handen met ovenwanten bij het hanteren van voedsel in de ovenruimte. • Let op dat u de verwarmingselementen in de ovenruimte niet aanraakt. [. . . ] Installatie Informatie voor de gekwalificeerde technicus: installatie, inbedrijfstelling en keuring. Veiligheidswaarschuwingen 1. 6 Deze gebruiksaanwijzing Deze handleiding voor gebruik is een integraal onderdeel van het apparaat en moet gedurende de gehele levensduur van het apparaat intact en binnen handbereik van de gebruiker bewaard worden. Lees deze handleiding voor gebruik aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken. Informatie Suggestie 1. • Enkele gebruiksaanwijzing. 96 Beschrijving 2 Beschrijving 2. 1 Algemene beschrijving 1 Bedieningspaneel 2 Lamp 3 Pakking 4 Deur 5 Ventilator 6 Geleideframe voor ovenschalen Vlak van het frame 2. 2 Bedieningspaneel 1 Temperatuurknop Met deze knop kan de temperatuur van de bereiding geselecteerd worden. Draai de knop rechtsom naar de gewenste waarde tussen de minimale en maximale waarde. 2 Controlelampje thermostaat Wanneer het controlelampje vast brandt, is de oven aan het voorverwarmen om de ingestelde temperatuur te bereiken. Wanneer de temperatuur bereikt is, duiden het in- en uitschakelen van het controlelampje op het constant behouden van de temperatuur. 97 NL Beschrijving 3 Controlelampje timer Wanneer dit lampje uitgaat, begint de getimede bereiding. 4 Timerknop Met deze knop kan de handmatige of de getimede bereiding geselecteerd worden. voor Draai de knop naar het symbool handmatige bereiding, of op de nummers voor het selecteren van de minuten kooktijd. Na het aftellen keert de knop automatisch terug naar “0”, wordt de oven uitgeschakeld en luidt er een geluidssignaal om het einde van de bereiding te melden. Veiligheidsthermostaat De oven is uitgerust een veiligheidsmechanisme dat ingrijpt in geval van een slechte werking. Draai het beschermende deksel van de thermostaat los met behulp van het speciale gereedschap. Spoel zorgvuldig, en droog met een zachte doek of met een microvezeldoek. 4. 2 Reiniging van de deur Wij raden aan om de ruiten van de deur altijd goed schoon te houden. Gebruik in geval van hardnekkig vuil een vochtige spons en een normaal reinigingsmiddel. Wij raden het gebruik aan van reinigingsproducten die door de fabrikant verstrekt worden. Demontage van de deur Om de reinigingswerkzaamheden te vergemakkelijken, is het raadzaam de ovendeur te verwijderen en op een theedoek te leggen. Verwijder de borghaken uit de scharnierklemmen van de deur, onder de zojuist verwijderde doppen. 101 NL Reiniging en onderhoud Ga voor de terugplaatsing van de deur als volgt te werk: 6. Plaats de scharnieren in de daarvoor bestemde sleuven op de oven en zorg ervoor dat de groeven A volledig op de sleuven steunen. 4. Plaats de borghaken in de gaten van de scharnieren om de onbedoelde sluiting van de deur te voorkomen. Verwijder de borghaken uit de scharnieren en plaats deze in de zittingen op de scharnierklemmen van de deur. Neem de deur aan beide zijden en met beide handen vast, hef hem op met een hoek van ongeveer 30°, en verwijder hem. 10. Sluit de deur. 102 Reiniging en onderhoud Demontage van de binnenruit Incorrect gebruik Gevaar voor verplettering • Verzeker u ervan dat u de scharnieren van de deur heeft geblokkeerd voordat u de ruiten demonteert. Om de reinigingswerkzaamheden te vergemakkelijken, is het raadzaam de ovendeur te verwijderen. [. . . ] Gewoon onderhoud • Het apparaat moet periodiek (ten minste eenmaal per jaar) onderworpen worden aan een volledige controle door een gekwalificeerde technicus. • Alle onderhoudswerkzaamheden moeten uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus. • Voorafgaand op het starten van enig type onderhoud moet de elektrische voeding worden losgekoppeld en moet men wachten tot het apparaat afkoelt. 107 NL Installatie 5 Installatie 5. 1 Elektrische aansluiting De klem met dit symbool zorgt voor de onderlinge verbinding van delen die zich gewoonlijk op het aardpotentiaal bevinden. Sluit de apparaten op gepaste wijze aan door middel van het gebruik van deze klem zodat de equipotentialiteit gegarandeerd wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG ALFA410

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG ALFA410 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag