Gebruiksaanwijzing SMEG ALFA310

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG ALFA310. Wij hopen dat dit SMEG ALFA310 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG ALFA310 te teleladen.


SMEG ALFA310 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (656 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG ALFA310 (650 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG ALFA310

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inhoudsopgave 1 Waarschuwingen 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 Algemene veiligheidswaarschuwingen Typeplaatje Verantwoordelijkheid van de fabrikant Beoogd gebruik Verwijdering Deze gebruiksaanwijzing Wegwijs in de gebruiksaanwijzing 92 92 95 95 95 95 96 96 2 Beschrijving 2. 1 Algemene beschrijving 2. 2 Bedieningspaneel 2. 3 Andere onderdelen 97 97 97 98 3 Gebruik 3. 1 Eerste gebruik 3. 2 Het gebruik van de oven 3. 3 Advies voor bereidingen 99 99 99 100 4 Reiniging en onderhoud 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 Reiniging van het apparaat Reiniging van de deur Reiniging van de ovenruimte Buitengewoon onderhoud Als het apparaat niet werkt 101 101 101 104 105 107 5 Installatie 5. 1 Elektrische aansluiting 5. 2 Plaatsing 108 108 110 VERTALING VAN DE OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele eigenschappen van het aangekochte apparaat intact te behouden. www. smegfoodservice. com 91 NL Waarschuwingen 1 Waarschuwingen 1. 1 Algemene veiligheidswaarschuwingen Persoonlijk letsel • Het apparaat en de bereikbare delen ervan worden heel warm tijdens het gebruik. • Raak de verwarmingselementen niet aan tijdens gebruik van het apparaat. • Houd kinderen jonger dan 8 jaar die niet onder toezicht staan, verwijderd van het apparaat. [. . . ] De werking van de veiligheidsthermostaat kan hersteld worden met de drukknop op de achterkant. 2. 3 Andere onderdelen Plaatsbare vlakken Het apparaat beschikt over vlakken om roosters en ovenschalen op verschillende hoogtes te plaatsen. De plaatsbare hoogtes worden begrepen van laag naar hoog (zie 2. 1 Algemene beschrijving). Interne ventilatie De interne ventilator wordt automatisch (samen met de verwarmende elementen) uitgeschakeld op het moment dat de deur geopend wordt. Interne verlichting De interne verlichting van de ovenruimte wordt geactiveerd wanneer het apparaat functioneert of wanneer de deur geopend wordt. Neem onmiddellijk contact op met de technische servicedienst na het ingrijpen van de veiligheidsthermostaat, om een eventueel defect op te sporen. Optionele accessoires De optionele accessoires kunnen bij erkende servicecentra worden verkregen. Gebruik uitsluitend de originele accessoires van de fabrikant. 98 Gebruik 3 Gebruik 3. 1 Eerste gebruik 1. Verwijder eventuele beschermfolie aan de binnen- en buitenzijde van het apparaat en vanaf de accessoires. Verwijder eventuele etiketten (met uitzondering van het plaatje met de technische gegevens) van de accessoires en uit de ovenruimte. Verwijder en was alle accessoires (indien aanwezig) van het apparaat (zie 4 Reiniging en onderhoud). • Wanneer het gebak inzakt wanneer het uit de oven wordt gehaald, moet bij de volgende bereiding de temperatuur ongeveer 10°C lager worden ingesteld, en moet eventueel een langere kooktijd geselecteerd worden. Advies voor het ontdooien • Plaats het ingevroren voedsel, zonder verpakking en in een recipiënt zonder deksel, op het eerste niveau van de ovenruimte. • Voor het ontdooien van vlees kunt u een rooster gebruiken op het tweede niveau, en een ovenschaal op het eerste niveau. Op deze manier blijft het voedsel niet in contact met de vloeistof van de ontdooiing. Om energie te besparen • Stop de bereiding enkele minuten voordat de normale bereidingstijd verstrijkt. De bereiding zal gedurende de resterende minuten worden voortgezet door de warmte die zich in de oven heeft opgehoopt. • Open de deur van de oven zo weinig mogelijk, zodat de warmte niet verloren gaat. • Houd de binnenkant van het apparaat altijd goed schoon. 100 Reiniging en onderhoud 4 Reiniging en onderhoud 4. 1 Reiniging van het apparaat Wij raden het gebruik aan van reinigingsproducten die door de fabrikant verstrekt worden. Advies voor de reiniging van het apparaat Voor een goed behoud moeten de oppervlakken regelmatig, na ieder gebruik en nadat ze zijn afgekoeld, gereinigd worden. Dagelijkse gewone reiniging Gebruik altijd en uitsluitend specifieke producten, die geen schurende of zure stoffen op chloorbasis bevatten. Giet het product op een vochtige doek en wrijf het over het oppervlak, spoel zorgvuldig af, en droog met een zachte doek of met een microvezeldoek. Voedselresten of -vlekken Gebruik onder geen beding metalen sponzen of scherpe schrapers om te voorkomen dat de oppervlakken beschadigd worden. [. . . ] • Alle onderhoudswerkzaamheden moeten uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus. • Voorafgaand op het starten van enig type onderhoud moet de elektrische voeding worden losgekoppeld en moet men wachten tot het apparaat afkoelt. 107 NL Reiniging en onderhoud 5 Installatie 5. 1 Elektrische aansluiting De klem met dit symbool zorgt voor de onderlinge verbinding van delen die zich gewoonlijk op het aardpotentiaal bevinden. Sluit de apparaten op gepaste wijze aan door middel van het gebruik van deze klem zodat de equipotentialiteit gegarandeerd wordt. Indien de fasespanning daalt onder de 190V~ zou het apparaat een vermindering van de prestaties kunnen vertonen die niet te wijten is aan het product zelf. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG ALFA310

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG ALFA310 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag