Gebruiksaanwijzing SMEG ALFA200XM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG ALFA200XM. Wij hopen dat dit SMEG ALFA200XM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG ALFA200XM te teleladen.


SMEG ALFA200XM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1043 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG ALFA200XM (1050 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG ALFA200XM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DE OPENINGEN VOOR KEUR DE OVEN ONMIDDELLIJK NA INSTALLATIE AAN DE HAND VAN DE INSTRUCTIES DIE VERDEROP GEGEVEN WORDEN. IN GEVAL VAN SLECHTE WERKING MOET HET APPARAAT WORDEN AFGEKOPPELD VAN HET ELEKTRICITEITSNET EN MOET HET DICHTSTBIJZIJNDE TECHNISCHE SERVICECENTRUM WORDEN GECONTACTEERD. CONTROLEER ALTIJD NA ELK GEBRUIK VAN BEDIENINGSKNOPPEN IN DE STAND 0 (UIT) STAAN. [. . . ] Voorkom dat hij wordt verstopt. aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa 63 Instructies Voor de Gebruiker 3. BESCHRIJVING VAN DE BEDIENING Alle bedieningen en controles van de oven zitten op de zijpanelen. REGELKNOP STOOMAFVOER Met deze knop, die twee standen heeft, kan tijdens het koken de stoom, die zich bij het koken van voedsel vormt, worden afgevoerd. De afvoerwaarden variëren van 0 tot 1 en alle tussenliggende standen kunnen worden gebruikt. THERMOSTAATKNOP Met deze knop kunt u de voor het te koken voedsel meest geschikte temperatuur instellen. De bereidingstemperatuur wordt gekozen door de kop met de klok mee op de gewenste temperatuur te draaien, tussen 50° en 250°C. De regeling is traploos en alle tussenliggende standen kunnen daarom worden gebruikt. Het lampje zal uitgaan als de met de draaiknop ingestelde temperatuur in de oven is bereikt. Het afwisselende aan- en uitgaan van dit lampje tijdens het koken wijst erop dat de temperatuur in de oven constant wordt gehouden. GROENE CONTROLELAMPJE Als dit lampje uitgaat begint de geprogrammeerde kooktijd. Het lampje zal weer gaat branden als de vooraf ingestelde kooktijd is verstreken. 64 Instructies Voor de Gebruiker DRAAIKNOP TIMER Met deze knop kan de manuele kookwijze of het koken met de tijdschakelklok met automatische uitschakeling op het eind van de kooktijd, worden geselecteerd. Voor een manuele controle van de kooktijd moet u de knop op het symbool zetten. De instelling is traploos en alle tussenliggende standen kunnen daarom worden gebruikt. Op het einde van de kooktijd keert de knop automatisch terug in de 0 stand; de oven wordt uitgeschakeld en er gaat een geluidssignaal af. DRAAIKNOP STOOMEMISSIE Met deze knop kunt u de voor het te koken voedsel meest geschikte hoeveelheid stoom selecteren. Draai de knop rechtsom van stand 0 (geen stoomemissie), naar stand 1 (maximale stoomemissie); de emissie vindt plaats tot de knop wordt losgelaten en weer automatisch in de `0' stand terugkeert. Voor het koken met stoom moet u de thermostaatknop van de oven tussen de 150° en 250°C zetten. 65 Instructies Voor de Gebruiker 4. [. . . ] Eventuele technische controles of reparaties mogen uitsluitend door bevoegd personeel worden uitgevoerd om gevaar voor de gebruiker te vermijden. Om onnodige kosten te vermijden als het apparaat niet mocht werken raden wij aan om persoonlijk te controleren of de onderstaande handelingen zijn uitgevoerd alvorens de hulp van de technische dienst in te roepen. PROBLEEM De oven doet het niet 1. 3. MOGELIJKE OPLOSSING De knop van de tijdschakelklok staat op `0'; De stekker zit niet goed in het stopcontact; Er is een mogelijk defect of een storing in de stroomvoorziening. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG ALFA200XM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG ALFA200XM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag