Gebruiksaanwijzing SMEG A5D-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG A5D-6. Wij hopen dat dit SMEG A5D-6 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG A5D-6 te teleladen.


SMEG A5D-6 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3509 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG A5D-6 (3462 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG A5D-6

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN HET GEBRUIK _______ 90 INSTALLATIE VAN HET APPARAAT _______________________________ 92 REGELING VAN HET GAS_______________________________________ 97 AFSLUITENDE HANDELINGEN___________________________________ 99 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN____________________ 101 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT _________________________________ 108 GEBRUIK VAN DE OVENS _____________________________________ 110 GEBRUIK VAN DE "PIZZA" FUNCTIE _____________________________ 111 BESCHIKBARE ACCESSOIRES _________________________________ 113 AANBEVELINGEN VOOR HET KOKEN____________________________ 115 REINIGING EN ONDERHOUD ___________________________________ 122 BUITENGEWOON ONDERHOUD ________________________________ 128 DEZE INSTRUCTIES ZIJN UITSLUITEND VAN TOEPASSING VOOR DE LANDEN VAN BESTEMMING WAARVAN DE IDENTIFICATIESYMBOLEN OP DE OMSLAG VAN DEZE HANDLEIDING STAAN AFGEBEELD. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: bestemd voor de gekwalificeerde technicus die moet zorgen voor een goede controle van de gasleiding, de installatie, de inwerkingstelling en het uittesten van het apparaat INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: hier vindt u de aanwijzingen voor het gebruik, de beschrijving van de bedieningsorganen en de correcte handelingen voor het reinigen en onderhouden van het apparaat. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN HET GEBRUIK DEZE HANDLEIDING IS EEN INTEGREREND ONDERDEEL VAN HET APPARAAT. HIJ MOET GEDURENDE DE VOLLEDIGE LEVENSDUUR VAN HET FORNUIS INTACT EN BINNEN BEREIK WORDEN BEWAARD. WIJ BEVELEN AAN OM DEZE HANDLEIDING EN ALLE ERIN OPGENOMEN AANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS HET FORNUIS IN GEBRUIK TE NEMEN. [. . . ] Met de toetsen en moet u het tijdstip voor het einde van de bereiding instellen. 5 Seconden na de laatste druk op een toets zal het display de juiste tijd en het begin- en eindtijdstip van de bereiding aanduiden, die weergegeven worden door de verlichte interne segmenten. Zolang de juiste tijd niet overeenstemt met het begintijdstip van de bereiding zullen de segmenten op het display vast zijn; zodra de juiste tijd overeenstemt met het ingestelde begintijdstip zullen alle interne segmenten gaan knipperen en aangeven dat de oven met de bereiding is begonnen. Op het einde van de bereidingstijd zal de timer de verwarmingselementen van de oven uitschakelen, zal het geluidssignaal afgaan en zullen de cijfers op het scherm gaan knipperen. Om het hele ingestelde programma te resetten, moet u de centrale toets 2 seconden ingedrukt houden; wanneer de bereiding reeds is begonnen, zult u de oven manueel moeten uitschakelen. In de figuur hiernaast ziet u een voorbeeld van een programmering: de juiste tijd is 7:06, het begintijdstip is geprogrammeerd op 8 uur en het einde op 9 uur. Om 8 uur zullen de interne segmenten tussen 8 en 9 gaan knipperen, en zal de urenwijzer stil blijven 1 staan. - - - Aandacht: na de net beschreven programmering zal de oven echter pas met de bereiding beginnen wanneer de thermostaatknop en de functiekeuzeschakelaar op de gewenste temperatuur en functie geplaatst zijn. 5. 2. 4 " Beperkte helderheid display Om het energieverbruik in stand-by te beperken, kan door eventjes op de te drukken de helderheid van het display in de beperkte toets modaliteit ingesteld worden. Om de normale helderheid weer in te stellen, moet nogmaals op de toets gedrukt worden. 107 Instructies voor de gebruiker 6. 6. 1 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT Inschakelen van de branders van de kookplaat Voordat u de branders van de kookplaat ontsteekt moet u controleren of de vlamverdelers in hun zetels liggen met de bijbehorende deksels, waarbij u ervoor moet opletten dat de gaten A van de vlamverdelers overeenstemmen met de vonkontstekers en thermokoppels. Bij de UR2 dual brander moet u de deksels G en F perfect op de brander D laten vallen. Deze laatste moet op zijn beurt weer goed in de zetel B, waar hij op rust vallen (gebruik pin C als referentiepunt). De bijgevoegde pandrager H dient voor gebruik met "woks" (Chinese koekenpan). De op verzoek beschikbare pandrager H moet worden gebruikt voor "woks" (chinese koekenpan). Naast iedere knop wordt de bijbehorende brander aangegeven. U hoeft slechts de knop in te drukken en linksom te draaien op het symbool van de maximumvlam , tot de brander zal zijn ontstoken. Houd de knop nog circa 2 seconden lang ingedrukt om het thermokoppel warm te laten worden. Het kan gebeuren dat de brander uitgaat op het moment dat u de knop loslaat: dit betekent dat het thermokoppel nog niet voldoende was verwarmd. Indien bij een warme UR-DUAL brander de buitenste kroon niet wil gaan branden, moet u eerst de binnenste brander en daarna de buitenste brander ontsteken. Indien de branders per ongeluk uit zouden gaan dan zal, na ongeveer 20 seconden, een veiligheidsinrichting ingrijpen en de gastoevoer blokkeren, ook bij een open kraantje. 108 Instructies voor de gebruiker 6. 2 Praktische wenken voor het gebruik van de branders van de kookplaat Voor een beter rendement van de branders en een minimaal verbruik van het gas moet u: recipiënten gebruiken met een deksel en qua grootte aangepast aan die van de branders om te voorkomen dat de vlam langs de zijkanten lekt (zie paragraaf "6. 3 Diameter van de recipiënten"). Op het moment dat de vloeistof aan de kook raakt moet u de vlam zover verminderen dat hij niet overkookt. Om tijdens het koken brandwonden en schade aan de kookplaat te voorkomen moeten alle recipiënten of bakijzers binnen de buitenomtrek van de kookplaat blijven. Wanneer u olie of vet gebruikt moet u ervoor opletten dat ze bij het heet worden niet gaan branden. Bij het onverwachte doven van de vlam moet u de bedieningsknop sluiten en tenminste 1 minuut wachten alvorens opnieuw te proberen om hem te ontsteken. 6. 3 Diameter van de recipiënten BRANDERS Ø min. [. . . ] Verwijder de geleiderails aan de zijkant (fig. 1); Trek de zijpanelen "F" e "G" naar buiten (fig. 2); Verwijder het paneel aan de achterkant "A" na de ringmoer "C" met schroefdraad te hebben losgedraaid (fig. 2); Plaats de panelen weer in de oorspronkelijke stand terug. · 125 Instructies voor de gebruiker 1) 2) 11. 4 Ruiten van de deur Wij raden aan om ze altijd goed schoon te houden. Gebruik absorberend keukenpapier; bij hardnekkig vuil reinigen met een vochtige spons en een gewoon schoonmaakmiddel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG A5D-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG A5D-6 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag