Gebruiksaanwijzing SMEG A454BA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG A454BA. Wij hopen dat dit SMEG A454BA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG A454BA te teleladen.


SMEG A454BA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2272 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG A454BA (2041 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG A454BA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WIJ BEVELEN AAN OM DEZE HANDLEIDING EN ALLE ERIN OPGENOMEN AANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS HET FORNUIS IN GEBRUIK TE NEMEN. DE INSTALLATIE MOET UITGEVOERD WORDEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL EN DOOR DE VAN KRACHT ZIJNDE NORMEN TE RESPECTEREN. DIT TOESTEL IS BESTEMD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK, EN IS CONFORM DE EEG-RICHTLIJNEN DIE ACTUEEL VAN KRACHT ZIJN. HET TOESTEL WERD GEBOUWD VOOR DE VOLGENDE FUNCTIE: HET BEREIDEN EN VERWARMEN VAN VOEDSEL; ELK ANDER GEBRUIK DIENT ALS ONEIGENLIJK TE WORDEN BESCHOUWD. [. . . ] Vóór het instellen, moet u de thermostaat op de voor de bereiding gewenste temperatuur draaien en de keuzeschakelaar voor de functies in een willekeurige positie plaatsen. Om de duur van de bereiding in te stellen, moet u als volgt te werk gaan: Druk op de toets ; de wijzer zal zich op positie 12 plaatsen en het symbool zal knipperen (Afb. Druk binnen 5 seconden op de toetsen of 1 om de duur van de bereiding in te stellen: iedere keer u de toets indrukt, zal de duur van de bereiding met 1 minuut worden verlengd, en iedere 12 minuten zal een volledig nieuw intern segment oplichten (in figuur 2 ziet u een duur van 1 uur afgebeeld). Wanneer u eenmaal de gewenste duur heeft 2 bereikt, zal de bereiding ongeveer 5 seconden na de laatste druk op de toetsen of starten. Wanneer de bereiding eenmaal is begonnen, zal op het display de juiste tijd worden weergegeven met vaste segmenten en de resterende minuten met knipperende segmenten (ieder knipperend segment verwijst naar 12 overgebleven minuten). Op het einde van de bereidingstijd zal de timer de verwarmingselementen van de oven uitschakelen, zal het geluidssignaal afgaan en zullen de cijfers op het scherm gaan knipperen. Het is eveneens mogelijk om de duur op nul te stellen door het ingestelde programma te resetten: Druk 2 seconden op de centrale toets zodat de ingestelde duur wordt geannuleerd en de oven manueel kan uitgeschakeld worden. 3. 2. 4 " Beperkte helderheid display Om het energieverbruik in stand-by te beperken, kan door eventjes op de toets te drukken de helderheid van het display in de beperkte modaliteit ingesteld worden. Om de normale helderheid weer in te stellen, moet nogmaals op de toets gedrukt worden. 78 Aanwijzingen voor de gebruiker 4. KOOKPLAAT Leg geen metalen voorwerpen, zoals bestek of deksels, die heet zouden kunnen worden, op het oppervlak van de kookplaat. 4. 1 Kookzones Het toestel is voorzien van 5 kookzones met verschillende diameters en vermogens. Hun positie wordt duidelijk aangeduid door cirkels, en de warmte wordt beperkt binnen de getekende diameters op het glas. Draai de draaiknoppen van de platen 2 en 4 gelijktijdig naar links wanneer de platen uitgeschakeld zijn, tot op het vermogensdisplay 5 L verschijnt; laat de knop daarna los. Herhaal dezelfde handeling om de deblokkering uit te voeren: de displays van de platen zullen het cijfer 0 tonen, wat aanduidt dat de blokkering van de platen gedesactiveerd werd. 81 Aanwijzingen voor de gebruiker 4. 1. 6 Warmtebescherming van de elektronische kaart Het toestel heeft een mechanisme dat voortdurend de temperatuur van de elektronische kaart meet. Wanneer de temperatuur een bepaalde waarde overschrijdt, activeert het mechanisme bepaalde functies om de temperatuur te verlagen zodat de glaskeramische plaat correct kan blijven werken. Hier volgt een tabel met handelingen die automatisch geactiveerd worden, met de relatieve begintemperatuur: Handeling Temperatuur van de ingreep Inschakeling ventilator met lage snelheid Inschakeling ventilator met hoge snelheid Retour van de ventilator met lage snelheid Uitschakeling van de ventilator Vermindering werkingsvermogen van Power naar 9 Vermindering van het vermogen met één punt voor iedere kookzone Uitschakeling van alle kookzones Herontsteking van de kookzones op verminderd vermogen Normale werking van alle kookzones 50 °C 60 °C 55 °C 45 °C 76 °C 85 °C 90 °C 85 °C 80 °C Elke ingreep van dit type wordt op de kookplaat aangeduid door een knippering van de vermogensdisplays. 4. 1. 7 Warmtebescherming van de glaskeramische plaat Het toestel heeft een mechanisme dat voortdurend de temperatuur van de elektronische kaart meet. Wanneer de temperatuur een bepaalde waarde overschrijdt, activeert het mechanisme bepaalde functies om de temperatuur te verlagen zodat de glaskeramische plaat correct kan blijven werken. Hier volgt een tabel met handelingen die automatisch geactiveerd worden, met de relatieve begintemperatuur: Temperatuur van Handeling de ingreep Vermindering werkingsvermogen van Power naar 9 Vermindering van het vermogen met één punt Uitschakeling van de kookzone Terugkeer van het vermogen naar de ingestelde waarde 250 °C 280 °C 300 °C 250 °C 82 Aanwijzingen voor de gebruiker Elke ingreep van dit type wordt op de kookplaat aangeduid door een knippering van de vermogensdisplays. Wanneer de kookzone wordt uitgeschakeld, zal het symbool knipperend worden weergegeven Let ervoor op dat u tijdens de bereiding geen suiker of zoete mengsels op de kookplaat morst, of er materialen op plaatst die zouden kunnen smelten (plastic of aluminiumfolie); indien dit mocht gebeuren, dan moet u, om de staat van het oppervlak niet te beschadigen, de verwarming uitschakelen en de plaat met de bijgevoegde schraper reinigen zolang de plaat nog lauwwarm is. Als de glaskeramische plaat niet onmiddellijk schoon gemaakt wordt, bestaat het risico voor afzettingen die niet meer verwijderd kunnen worden als de plaat eenmaal afgekoeld is. Hou kinderen uit de buurt van de platen; ze zouden de controlelampen van de restwarmte niet kunnen opmerken. De kookzones blijven na gebruik zeer warm voor een bepaalde periode, ook al zijn ze uitgeschakeld. [. . . ] Eventueel na het koken overgebleven verbrande resten kunnen worden verwijderd met de bijgevoegde spatel, waarna u de plaat moet afspoelen met water en af moet drogen met een schone doek. Het constante gebruik van de spatel zal de toepassing van chemische middelen voor het dagelijkse reinigen van de kookplaat aanzienlijk verminderen. poederproducten, ovensprays, ontvlekkingsmiddelen en metalen sponsjes). 8. 2 Het reinigen van roestvrij staal 8. 2. 1 Gewone dagelijkse reiniging Om de roestvrijstalen oppervlakken schoon te maken en intact te houden moet u altijd en uitsluitend de speciaal hiervoor bestemde producten gebruiken die geen schuurmiddelen of zuren op chloorbasis mogen bevatten. Gebruikswijze: giet het product op een vochtige doek en wrijf het uit op het oppervlak, spoel het zorgvuldig af en droog het met een zachte doek of een zeem. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG A454BA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG A454BA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag