Gebruiksaanwijzing SMEG A445BA.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG A445BA.1. Wij hopen dat dit SMEG A445BA.1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG A445BA.1 te teleladen.


SMEG A445BA.1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1709 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG A445BA.1 (2117 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG A445BA.1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WIJ BEVELEN AAN OM DEZE HANDLEIDING EN ALLE ERIN OPGENOMEN AANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS HET FORNUIS IN GEBRUIK TE NEMEN. DE INSTALLATIE ZAL MOETEN WORDEN UITGEVOERD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL EN IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE NORMEN. DIT APPARAAT IS BESTEMD VOOR EEN HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN BEANTWOORDT AAN DE EEG RICHTLIJNEN DIE MOMENTEEL VAN TOEPASSING ZIJN. HET APPARAAT IS GEFABRICEERD VOOR HET UITOEFENEN VAN DE VOLGENDE FUNCTIE: HET KOKEN EN OPWARMEN VAN VOEDSEL; IEDER ANDER GEBRUIK MOET ALS ONEIGENLIJK WORDEN BESCHOUWD DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ANDERE DAN DE VERMELDE GEBRUIKSTOEPASSINGEN. [. . . ] Tijdens het aftellen kunt u de juiste tijd zien door 1 maal op toets te drukken en wanneer u die nogmaals indrukt keert u terug naar de display van de kookwekker. Op het eind van het aftellen moet u de oven met de hand uitschakelen door de thermostaat- en functiekeuzeknoppen op de stand 0 te draaien. - 1 - 2 - 76 Instructies voor de gebruiker 3. 2. 3 Programmering Duur kooktijd: wanneer u de 2° drukknop indrukt kunt u de duur van de kooktijd instellen. Vóór het instellen moet u de thermostaatknop op de voor het koken gewenste temperatuur draaien en de functiekeuzeknop in een willekeurige stand zetten. Om de duur van de kooktijd in te stellen moet u als volgt te werk gaan: Druk de toets 1 / 2 seconde lang in; de wijzer zal op de stand 12 (Fig. iedere keer dat u toets indrukt zal de duur van de kooktijd met 1 minuut worden verlengd en iedere 12 minuten 1 zal een volledig nieuw segment oplichten (in figuur 2 ziet u een duur van 1 uur afgebeeld). Wanneer u eenmaal de gewenste duur heeft bereikt zal het koken ongeveer 6 seconden na de laatste druk op de toetsen of starten. wanneer het koken eenmaal is begonnen zal 2 op de display met ononderbroken brandende segmenten de juiste tijd worden weergegeven en de resterende minuten met knipperende segmenten (ieder knipperend segment verwijst naar 12 overgebleven kookminuten). Op het eind van de kooktijd zal de timer de verwarmingselementen van de oven uitschakelen, zal het alarmsignaal afgaan en zullen de cijfers op het scherm gaan knipperen. U kunt de duur ook weer op nul zetten met een reset van het 1à2 ingestelde programma: wanneer u de centrale toets seconden lang ingedrukt houdt wordt de ingestelde duur geannuleerd en zult u de oven met de hand moeten uitschakelen. Om deze functie in te schakelen hoeft u alleen maar de toetsen , en 3/4 seconden lang ingedrukt te houden. Een biep ter bevestiging zal de gebruiker informeren dat de functie is ingeschakeld. 4. 1. 5 Blokkering van de kookplaat Indien niet gebruikt kan de kookplaat "geblokkeerd" worden om de ongewenste inschakeling ervan door kinderen te voorkomen. Met de kookzones uitgeschakeld moet u tegelijkertijd de knoppen van de zones 2 en 4 linksom draaien tot op de display het vermogen 5 L verschijnt waarna u de knoppen moet loslaten. Om de blokkering op te heffen moet u dezelfde handeling herhalen: de displays van de kookzones zullen het cijfer 0 afbeelden wat aangeeft dat de blokkering van de zones opgeheven is. 81 Instructies voor de gebruiker 4. 1. 6 Thermische beveiliging van de elektronische kaart Het apparaat heeft een inrichting die constant de temperatuur van de elektronische kaart meet. Wanneer de temperatuur bepaalde waarden overschrijdt, zal de inrichting bepaalde functies activeren om de temperatuur te verlagen en de glaskeramische plaat in staat te stellen op correcte wijze te blijven werken. Onderstaand vindt u een tabel met de functies die automatisch geactiveerd worden en de bijbehorende starttemperatuur: Interventietempe ratuur Inschakeling ventilator met lage snelheid 50 °C Inschakeling ventilator met hoge snelheid 60 °C Retour van de ventilator met lage snelheid 55 °C Uitschakeling van de ventilator 45 °C Vermindering werkingsvermogen van Power naar 9 76 °C Vermindering van het vermogen met één punt voor 85 °C iedere kookzone Uitschakeling van alle kookzones 90 °C Herontsteking van de kookzones op verminderd 85 °C vermogen Normale werking van alle kookzones 80 °C Functie Iedere interventie van dit type zal op de kookplaat worden aangegeven door het eenmaal knipperen van de vermogensdisplays. 4. 1. 7 Thermische beveiliging van de glaskeramische plaat Iedere kookzone is uitgerust met een inrichting die er constant de temperatuur van meet. Wanneer de temperatuur bepaalde waarden overschrijdt, zal de inrichting bepaalde functies activeren om de temperatuur te verlagen en de glaskeramische plaat in staat te stellen op correcte wijze te blijven werken. Onderstaand vindt u een tabel met de functies die automatisch geactiveerd worden en de bijbehorende starttemperatuur: Interventietempe ratuur Vermindering werkingsvermogen van Power naar 9 250 °C Vermindering van het vermogen met één punt 280 °C Uitschakeling van de kookzone 300 °C Terugkeer van het vermogen naar de ingestelde 250 °C waarde Functie Iedere interventie van dit type zal op de kookplaat worden aangegeven door het eenmaal knipperen van de vermogensdisplays. 82 Instructies voor de gebruiker Let ervoor op dat u tijdens het koken geen suiker of zoete mengsels op de kookplaat morst of er materialen op legt die zouden kunnen smelten (plastic of aluminiumfolie); indien dit mocht gebeuren, dan moet u, om de staat van het oppervlak niet te beschadigen, de verwarming uitschakelen en de plaat met de bijgevoegde spatel schoonmaken zolang hij nog lauwwarm is. Indien de glaskeramische plaat niet onmiddellijk wordt schoongemaakt bestaat het risico van aankoekingen die na het afkoelen van de plaat onmogelijk zouden kunnen worden verwijderd. Let goed op met kinderen omdat die slechts met moeite de brandende controlelampjes voor de restwarmte zullen kunnen zien. [. . . ] AFHANKELIJK VAN DE GROOTTE 40 - 45 60 - 90 15 - 20 35 - 45 30 - 50 40 - 45 20 - 30 (*) = MET VOORVERWARMDE OVEN KOKEN MET DE GRILL STAND GELEIDERAIL VAN ONDEREN VARKENSKOTELET VARKENSFILET RUNDERFILET PLAKJES LEVER KALFSLAPJE HALVE KIP BRAADWORSTJES GEHAKTBALLEN VISFILET TOAST 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 TIJDSDUUR IN MINUTEN 1° ZIJDE 7-9 9 - 11 9 - 11 2-3 7-9 9 - 14 7-9 7-9 5-6 2-4 2° ZIJDE 5-7 5-9 9 - 11 2-3 5-7 9 - 11 5-6 5-6 3-4 2-3 92 Instructies voor de gebruiker KOKEN MET WARME LUCHT POSITIE GELEIDERAIL VAN ONDEREN VOORGERECHTEN LASAGNE MACARONI UIT DE OVEN CREOOLSE RIJST VLEES KALFSGEBRAAD GEBRADEN VARKENSVLEES GEBRADEN RUNDVLEES RUNDERFILET LAMSGEBRAAD ROSBIEF GEBRADEN KIP GEBRADEN EEND GEBRADEN KALKOEN GEBRADEN KONIJN GEBRADEN HAAS GEBRADEN DUIF VIS PIZZA GEBAK KRANSVORMIG GEBAK VRUCHTENTAART CAKE CROISSANTS STRUDEL LANGEVINGERPUDDING BROOD TOAST 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 1-2 2-3 2-3 1-2 TEMPERATUUR (°C) 190 - 210 190 - 210 190 - 220 150 - 170 150 - 160 160 - 170 160 - 180 130 - 150 170 - 180 170 160 - 170 150 - 160 150 - 160 160 - 170 140 - 170 150 - 170 210 - 240 150 - 170 170 - 190 190 - 220 160 - 170 150 160 - 170 190 - 210 220 - 240 TIJDSDUUR IN MINUTEN (*) 20 - 25 25 - 30 20 - 25 65 - 90 70 - 100 65 - 90 35 - 45 100 - 130 40 - 45 70 - 90 100 - 160 160 - 240 80 - 100 30 - 50 15 - 25 AFHANKELIJK VAN DE GROOTTE 30 - 50 35 - 45 40 - 50 25 - 35 40 - 60 25 - 35 30 - 40 40 7 93 Instructies voor de gebruiker 8. REINIGING EN ONDERHOUD 8. 1 Reiniging van de glaskeramische plaat Vóór alle werkzaamheden moet u de elektrische voeding van het apparaat loskoppelen. De glaskeramische plaat moet regelmatig worden gereinigd, bij voorkeur na ieder gebruik en nadat de restwarmtelampjes zijn gedoofd. Eventuele lichte vlekken veroorzaakt door pannen met een bodem van aluminium kunnen worden verwijderd met een met azijn bevochtigde doek. Eventueel na het koken overgebleven verbrande resten kunnen worden verwijderd met de bijgevoegde spatel, waarna u de plaat moet afspoelen met water en af moet drogen met een schone doek. Het constante gebruik van de spatel zal de toepassing van chemische middelen voor het dagelijkse reinigen van de kookplaat aanzienlijk verminderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG A445BA.1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG A445BA.1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag