Gebruiksaanwijzing SMEG A445BA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG A445BA. Wij hopen dat dit SMEG A445BA handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG A445BA te teleladen.


SMEG A445BA : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1261 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG A445BA (955 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG A445BA

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DE INSTALLATIE ZAL MOETEN WORDEN UITGEVOERD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL EN IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE NORMEN. DIT APPARAAT IS BESTEMD VOOR EEN HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN BEANTWOORDT AAN DE EEG RICHTLIJNEN DIE MOMENTEEL VAN TOEPASSING ZIJN. HET APPARAAT IS GEFABRICEERD VOOR HET UITOEFENEN VAN DE VOLGENDE FUNCTIE: HET KOKEN EN OPWARMEN VAN VOEDSEL; IEDER ANDER GEBRUIK MOET ALS ONEIGENLIJK WORDEN BESCHOUWD DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ANDERE DAN DE VERMELDE GEBRUIKSTOEPASSINGEN. LAAT DE RESTEN VAN HET VERPAKKINGSMATERIAAL NIET ONBEHEERD ACHTER IN DE HUISELIJKE OMGEVING. [. . . ] Op het eind van het aftellen moet u de oven met de hand uitschakelen door de thermostaat- en functiekeuzeknoppen op de stand 0 te draaien. - 1 - 2 - 105 Instructies voor de gebruiker 5. 2. 3 Programmering Duur kooktijd: wanneer u de 2° drukknop indrukt kunt u de duur van de kooktijd instellen. Vóór het instellen moet u de thermostaatknop op de voor het koken gewenste temperatuur draaien en de functiekeuzeknop in een willekeurige stand zetten. Om de duur van de kooktijd in te stellen moet u als volgt te werk gaan: Druk de toets 1/2 seconde lang in; de wijzer zal op de stand 12 (Fig. iedere keer dat u toets indrukt zal de duur van de kooktijd met 1 minuut 1 worden verlengd en iedere 12 minuten zal een volledig nieuw segment oplichten (in figuur ziet u een duur van 1 uur afgebeeld). Wanneer u eenmaal de gewenste duur heeft bereikt zal het koken ongeveer 6 seconden na de laatste druk op de toetsen of starten. 2 wanneer het koken eenmaal is begonnen zal op de display de juiste tijd worden weergegeven met vaste segmenten en de resterende minuten met knipperende segmenten (ieder knipperend segment verwijst naar 12 overgebleven kookminuten). Op het eind van de kooktijd zal de timer de verwarmingselementen van de oven uitschakelen, zal het alarmsignaal afgaan en zullen de cijfers op het scherm gaan knipperen. U kunt de duur ook weer op nul zetten met een reset van het ingestelde programma: wanneer u de centrale toets 1à2 seconden lang ingedrukt houdt wordt de ingestelde duur geannuleerd en zult u de oven met de hand moeten uitschakelen. Let op: u kunt geen duur van de kooktijd instellen van meer dan 6 uur. 106 Instructies voor de gebruiker Begin kooktijd: afgezien van de duur van de kooktijd, kunt u ook de starttijd van het koken instellen (met een maximaal uitstel van 12 uur ten opzichte van de juiste tijd). Om het begin-/eindtijdstip in te stellen moet u als volgt te werk gaan. Stel de duur van de kooktijd in zoals beschreven in de vorige paragraaf. (in cm) 12-14 16-24 18-26 20-26 Speciale ovale recipiënten 1 2 3 4 5 Hulpbrander Halfsnelle brander Snelle brander Ultrasnelle brander Visbrander 6. 4 Schoonmaken van de barbecueplaat Deze plaat is bekleed met een anti-aanbaklaag (Teflon). Deze laag is uiterst delicaat en kan bij gebruik van metalen keukengerei beschadigd worden. Gebruik uitsluitend houten of plastic keukengerei dat bestendig moet zijn tegen hoge temperaturen. 110 Instructies voor de gebruiker 7. 1 7. Waarschuwingen en algemene aanbevelingen GEBRUIK VAN DE OVENS Bij de eerste ingebruikneming van de oven moet u hem net zolang op de maximumtemperatuur (250-220°C) verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zullen zijn verbrand. Tijdens het koken moet u de bodem van de oven niet bedekken met folie of aluminiumfolie en er geen pannen of ovenschalen op plaatsen om de laag email niet te beschadigen. Bij gebruik van ovenpapier moet u er bij het plaatsen voor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven niet wordt belemmerd. Om te voorkomen dat eventueel in de oven aanwezige stoom last veroorzaakt moet u de oven in twee stappen openen: houd hem eerst 4-5 seconden lang halfopen (ca. Indien u tijdens het koken bij het voedsel moet komen moet u de ovendeur zo kort mogelijk open laten staan om te voorkomen dat de temperatuur in de oven zover daalt dat het goede kookresultaat erdoor wordt geschaad. Wanneer beide ovens gelijktijdig gebruikt worden, kan dit tot problemen leiden met de delicate bereidingen. 5 cm 7. 2 7. 3 Ovenlamp Koelventilatie Gaat branden wanneer u de functiekeuzeknop op een willekeurige stand zet. Het toestel is uitgerust met een koelsysteem, dat onmiddellijk in werking wordt gesteld wanneer een bereidingsfunctie wordt geselecteerd. De werking van de ventilatoren veroorzaakt een normale luchtstroom die onder de plint op de achterkant van de kookplaat naar buiten komt, en die nog even kan doorgaan nadat de oven werd uitgeschakeld. Dit ventilatiesysteem verzekert dat de temperatuur rondom het toestel voldoet aan de standaards van de van kracht zijnde normenstelsels. 111 Instructies voor de gebruiker 7. 4 Opbergvak Aan de onderkant van het fornuis, onder de ovens, vindt u het opbergvak. [. . . ] Later, als de oven is afgekoeld, kunt u ze met een vochtige spons verwijderen. 11. 3. 3 Onderhoud van de zelfreinigende panelen Voor het reinigen van de panelen wordt het gebruik van de gangbare schoonmaakmiddelen en crèmes afgeraden. Beperk u tot een vochtige spons om de specifieke eigenschappen van het email op de panelen niet aan te tasten. 11. 3. 4 Demontage van de zelfreinigende panelen Verwijder alle accessoires uit de ovenruimte en ga als volgt te werk: 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG A445BA

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG A445BA zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag