Gebruiksaanwijzing SMEG A42C-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG A42C-2. Wij hopen dat dit SMEG A42C-2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG A42C-2 te teleladen.


SMEG A42C-2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1871 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG A42C-2 (2404 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG A42C-2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN HET GEBRUIK _______ 58 INSTALLATIE VAN HET APPARAAT _______________________________ 60 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN ___________________ 64 KOOKPLAAT__________________________________________________ 71 GEBRUIK VAN DE OVENS ______________________________________ 73 BESCHIKBARE ACCESSOIRES __________________________________ 74 AANBEVELINGEN VOOR HET KOKEN_____________________________ 75 SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD _______________________________ 80 BUITENGEWOON ONDERHOUD _________________________________ 83 DEZE INSTRUCTIES ZIJN UITSLUITEND VAN TOEPASSING VOOR DE LANDEN VAN BESTEMMING WAARVAN DE IDENTIFICATIESYMBOLEN OP DE OMSLAG VAN DEZE HANDLEIDING STAAN AFGEBEELD. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die moet zorgen voor de installatie, de inwerkingstelling en het uittesten van het apparaat. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: hier vindt u de aanwijzingen voor het gebruik, de beschrijving van de bedieningsorganen en de correcte wijze van reinigen en onderhouden van het apparaat. 57 Presentatie 1. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN HET GEBRUIK DEZE HANDLEIDING IS EEN INTEGREREND ONDERDEEL VAN HET APPARAAT. HIJ MOET GEDURENDE DE VOLLEDIGE LEVENSDUUR VAN HET FORNUIS INTACT EN BINNEN BEREIK WORDEN BEWAARD. [. . . ] Zolang de juiste tijd niet overeenstemt met het begintijdstip van het koken zullen de segmenten op de display vast zijn; zodra de juiste tijd overeenstemt met het ingestelde begintijdstip zullen alle interne segmenten gaan knipperen en aangeven dat de oven met het koken is begonnen. Op het eind van de kooktijd zal de timer de verwarmingselementen van de oven uitschakelen, zal het alarmsignaal afgaan en zullen de cijfers op het scherm gaan knipperen. Om het hele ingestelde programma te resetten moet u de centrale : wanneer het koken toets 1 of 2 seconden lang ingedrukt houden al is begonnen zult u de oven met de hand moeten uitschakelen. In de afbeelding hiernaast ziet u een programmeringsvoorbeeld: de juiste tijd is 7:06, het begintijdstip is geprogrammeerd op 8 uur en het eind op 9 uur. Om 8 uur zullen de interne segmenten tussen 8 en 9 gaan knipperen en zal de urenwijzer stil blijven staan. - - - Let op: na de bovenstaand beschreven programmering zal de oven echter alleen beginnen met koken wanneer de thermostaatknop op de gewenste temperatuur is geplaatst. 3. 2. 4 "DEMO" functie De modellen die uitgerust zijn met een analoge/digitale programmeereenheid is een "DEMO" functie voorzien, die de weerstanden uitschakelt en de andere functies ongewijzigd laat. Om deze functie in te schakelen, moet u achtereenvolgens op de toetsen , , en drukken voor 3/4 seconde. Een bevestigend geluidssignaal informeert de gebruiker dat de functie ingeschakeld is. Wanneer de "DEMO" functie actief is, knippert het nummer 6 op de klok met regelmatige intervals Om de functie uit te schakelen, moet u dezelfde procedure volgen. 70 Instructies voor de gebruiker 4. 4. 1 KOOKPLAAT Kookzones Het apparaat heeft 4 kookzones met verschillende diameters en vermogens. Hun positie wordt duidelijk aangegeven door cirkels en de warmte beperkt zich tot de op het glas aangegeven diameters. De 4 kookzones zijn van het type HIGH-LIGHT en ze zullen na enkele seconden gaan branden terwijl de warmte ervan kan worden geregeld met de knop op het frontpaneel, van een minimum van 1 tot een maximum van 9. De kookzones met twee concentrische cirkels ( ) en met cirkel + viszone ( ) hebben een dubbele verwarming: binnen de kleine diameter of van beide diameters. De 4 controlelampjes aan de voorzijde tussen de kookzones gaan branden wanneer één of meer verwarmingszones warmer worden dan 60°C. Deze inrichting stelt u in staat om te weten of er, na het gebruik van de kookplaat, nog kookzones zijn die warmer zijn dan 60°C. De controlelampjes gaan alleen uit wanneer de temperatuur is gedaald tot onder de 60°C. Bij de eerste ingebruikneming van de kookplaat verdient het aanbeveling hem net zolang op de maximumtemperatuur te verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zijn verbrand. Voor een goed rendement en een passend energieverbruik mag u alleen maar recipiënten gebruiken die geschikt zijn voor het elektrisch koken: · De bodem van de recipiënten moet zeer dik en perfect plat zijn, verder moet hij schoon en droog zijn net als de kookplaat. · Gebruik geen pannen van gietijzer of met een ruwe bodem die krassen op het kookoppervlak zouden kunnen veroorzaken. · De diameter van de bodem van de recipiënten moet gelijk zijn aan die van de cirkel afgetekend op de kookzone; indien deze niet overeenstemmen zal energieverspilling plaatsvinden. 71 Instructies voor de gebruiker Let ervoor op dat u tijdens het koken geen suiker of zoete mengsels op de kookplaat morst of er materialen op legt die zouden kunnen smelten (plastic of aluminiumfolie); indien dit mocht gebeuren, dan moet u, om de staat van het oppervlak niet te beschadigen, de verwarming uitschakelen en de plaat met de bijgevoegde spatel schoonmaken zolang hij nog lauwwarm is. Indien de glaskeramische plaat niet onmiddellijk wordt schoongemaakt bestaat het risico van aankoekingen die na het afkoelen van de plaat onmogelijk zouden kunnen worden verwijderd. Let goed op met kinderen omdat die slechts met moeite de brandende controlelampjes voor de restwarmte zullen kunnen zien. Na het gebruik blijven de kookzones nog een tijdlang bijzonder warm, ook al zijn ze uitgeschakeld. [. . . ] Zorg ervoor dat in de oven geen suikerhoudende voedselresten opdrogen (bijv. Wanneer die te lang uitdrogen kunnen ze het email aan de binnenkant van de oven beschadigen. 8. 3 Voor een goed behoud van de oven moet u hem regelmatig en nadat u hem heeft laten afkoelen, schoonmaken. Verwijder alle losse onderdelen. Reiniging van de binnenkant van de oven · · Maak het ovenrooster en de geleiderails aan de zijkant schoon met warm water en niet-schurende detergenten, daarna afspoelen en afdrogen. Maak de binnenwanden van de oven schoon (na de zelfreinigende panelen te hebben verwijderd: zie paragraaf 10. 3. 4 Demontage van de zelfreinigende panelen) met een zachte, in een oplossing van ammoniak gedrenkte doek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG A42C-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG A42C-2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag