Gebruiksaanwijzing SMEG A3D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG A3D. Wij hopen dat dit SMEG A3D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG A3D te teleladen.


SMEG A3D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5133 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG A3D (5120 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG A3D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 11. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN_______________________ 77 INSTALLATIE VAN HET APPARAAT _______________________________ 79 REGELING VAN HET GAS_______________________________________ 83 LAATSTE HANDELINGEN _______________________________________ 85 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN ___________________________ 87 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT __________________________________ 93 GEBRUIK VAN DE OVENS ______________________________________ 95 VERKRIJGBARE ACCESSOIRES _________________________________ 96 ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING ________________________________ 98 REINIGING EN ONDERHOUD ___________________________________ 106 BUITENGEWOON ONDERHOUD ________________________________ 110 DEZE INSTRUCTIES ZIJN ALLEEN GELDIG VOOR DE LANDEN VAN BESTEMMING WAARVAN DE IDENTIFICATIESYMBOLEN OP DE VOORZIJDE VAN DEZE HANDLEIDING STAAN. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die de gasinstallatie moet controleren en de installatie, de inbedrijfstelling en de keuring van het apparaat moet uitvoeren. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: geven gebruiksadviezen, beschrijving van de bedieningen en de juiste reinigings- en onderhoudswerkzaamheden voor het apparaat. 76 Presentatie 1. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN DEZE HANDLEIDING MAAKT DEEL UIT VAN HET APPARAAT EN MOET DERHALVE IN ZIJN GEHEEL BINNEN HANDBEREIK ERVAN BEWAARD WORDEN GEDURENDE DE HELE LEVENSDUUR VAN HET FORNUIS. WIJ ADVISEREN DEZE HANDLEIDING EN ALLE AANWIJZINGEN ERIN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS DE FORNUIS TE GEBRUIKEN. [. . . ] De annulering van de kookduur zal door de programmakiezer geïnterpreteerd worden als einde van de kooktijd. 5. 2. 9 Wijziging van de ingestelde gegevens De gegevens die ingesteld zijn voor de bereiding kunnen op elk moment worden gewijzigd door de toets van de functie ingedrukt te houden en of voor verandering van de waarden te tegelijkertijd op de toetsen drukken. 92 Instructies Voor de Gebruiker 6. 6. 1 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT Ontsteken van de branders op de plaat Controleer voordat u de branders van de kookplaat aansteekt of de vlamverdelerkransen goed op hun plaats zitten en de kapjes aanwezig zijn. Let erop of de gaten A van de vlamverdelers corresponderen met de bougies en de thermo-elementen. Het bijgeleverde rooster B moet worden gebruikt voor wokken (Chinese pan). Ter hoogte van elke knop is de bijbehorende brander aangegeven. Het is voldoende de knop in te drukken en op het symbool van de grootste te draaien, totdat de brander aangestoken is. Houd de knop vlam ongeveer 2 seconden ingedrukt om de vlam brandend te houden en om de veiligheidsvoorziening te activeren. Het kan gebeuren dat de brander uitgaat op het moment dat u de knop loslaat. In dat geval moet de handeling worden herhaald en de knop langer ingedrukt gehouden worden. Als de branders onopzettelijk uit zouden gaan, komt een veiligheidsvoorziening tussenbeide die het gas afsluit, ook als de kraan open staat. 93 Instructies Voor de Gebruiker 6. 2 Praktische wenken voor het gebruik van de branders van de plaat Voor een beter rendement van de branders en een minimaal gasverbruik: gebruik pannen met een deksel, met de juiste afmetingen in verhouding tot de brander, om te vermijden dat de vlam de zijkanten raakt (zie paragraaf "6. 3 Diameter van de pannen "). Verklein de vlam op het moment van koken zoveel als nodig is om te voorkomen dat de vloeistof overkookt. Om tijdens de bereiding verbrandingen of beschadiging van de plaat te vermijden, moeten alle pannen en schalen binnen de omtrek van de kookplaat worden geplaatst. Let bij het gebruik van olie of vet zeer goed op, want deze kunnen vlam vatten als zij oververhit raken. Als de oven toevallig uitgaat, de bedieningsknop sluiten en de ontsteking opnieuw proberen, na minstens 1 minuut te hebben gewacht. 6. 3 Diameter van de pannen BRANDERS Ø min. (in cm) 12-14 16-20 18-24 20-26 speciale ovale vispannen 1 2 3 4 5 Hulpbrander Halfsnelle Snel Zeer snel Vispan 6. 4 Gebruik van de barbecueplaat Deze plaat heeft een anti-aanbaklaag (Teflon). deze laag is uiterst delicaat en kan worden beschadigd als u metalen keukengerei gebruikt. Gebruik uitsluitend gerei van hout of plastic dat bestendig is tegen hoge temperaturen. 94 Instructies Voor de Gebruiker 7. GEBRUIK VAN DE OVENS 7. 1 Verwittigingen en algemene raadgevingen Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt , is het aangeraden de oven te verwarmen op zijn maximum temperatuur (250°C) gedurende voldoende tijd om eventuele olieachtige fabricatieresten te verbranden die een onaangename geur aan de gerechten zouden kunnen geven. Na een onderbreking van de electriciteit, blikt de display met een aanduidt. Voor de regeling regelmatige intermittentie terwijl hij verwijzen we naar paragraaf " 5. 2 Elektronische programmeur ". Bedek, tijdens het koken, de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of vergelijkbare materialen en plaats er geen pannen of ovenschotels op om beschadigingen van het email te voorkomen. Bij gebruik van ovenpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt beïnvloed. Om te vermijden dat eventuele stoom in de oven hinder veroorzaakt, moeten de deuren in twee fasen worden geopend: houd hen eerst half open (ca. [. . . ] Eventuele droge resten moeten worden verwijderd met een houten prikker of een naald. 10. 3 Reiniging van de ovens (zonder zelfreinigende panelen) Om de ovens in goede conditie te houden moeten ze regelmatig schoongemaakt worden, nadat ze zijn afgekoeld. In de hoofdoven moet u de zijroosters verwijderen door ring "A" los te draaien en ze over de geleider "B" (Fig. In de hulpoven moet u de zijroosters verwijderen door ze aan de voorkant op te tillen en ze uit het gat aan de achterkant te trekken (Fig. 2). · · · · Maak de ovenroosters en de geleiders aan de zijkanten schoon met warm water en niet-schurende reinigingsmiddelen, neem hen af en maak hen droog. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG A3D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG A3D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag