Gebruiksaanwijzing SMEG A3-5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG A3-5. Wij hopen dat dit SMEG A3-5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG A3-5 te teleladen.


SMEG A3-5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2734 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG A3-5 (2918 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG A3-5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 11. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN ______________________ 80 INSTALLATIE VAN HET APPARAAT _______________________________ 82 REGELING VAN HET GAS_______________________________________ 87 LAATSTE HANDELINGEN _______________________________________ 89 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN ___________________________ 91 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT __________________________________ 98 GEBRUIK VAN DE OVENS _____________________________________ 100 VERKRIJGBARE ACCESSOIRES ________________________________ 102 ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING _______________________________ 104 REINIGING EN ONDERHOUD ___________________________________ 112 BUITENGEWOON ONDERHOUD ________________________________ 116 DEZE INSTRUCTIES ZIJN ALLEEN GELDIG VOOR DE LANDEN VAN BESTEMMING WAARVAN DE IDENTIFICATIESYMBOLEN OP DE VOORZIJDE VAN DEZE HANDLEIDING STAAN. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die de gasinstallatie moet controleren en de installatie, de inbedrijfstelling en de keuring van het apparaat moet uitvoeren. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: geven gebruiksadviezen, beschrijving van de bedieningen en de juiste reinigings- en onderhoudswerkzaamheden voor het apparaat. 79 Presentatie 1. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN DEZE HANDLEIDING MAAKT DEEL UIT VAN HET APPARAAT EN MOET DERHALVE IN ZIJN GEHEEL BINNEN HANDBEREIK ERVAN BEWAARD WORDEN GEDURENDE DE HELE LEVENSDUUR VAN HET FORNUIS. WIJ ADVISEREN DEZE HANDLEIDING EN ALLE AANWIJZINGEN ERIN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS DE FORNUIS TE GEBRUIKEN. [. . . ] U kunt ook de duur annuleren door het ingestelde programma te 1 - - resetten. Als u de middelste toets namelijk 1 of 2 seconden lang ingedrukt houdt, wordt de ingestelde duur geannuleerd en moet u de oven met de hand uitschakelen. Begin van het koken: u kunt, naast de duur van de kooktijd, ook het starttijdstip van het koken instellen (met een uitstel van maximaal 12 uur ten opzichte van de juiste tijd). Om het begin- of eindtijdstip van de kooktijd in te stellen moet u als volgt te werk gaan: 96 Instructies Voor de Gebruiker Stel de duur van de kooktijd in, zoals beschreven in de voorgaande paragraaf. Binnen 6/7 seconden vanaf de laatste druk op de toetsen of moet u toets opnieuw indrukken om het begintijdstip van het koken in te stellen. Op de display zal de juiste tijd verschijnen waarop de interne segmenten, die verwijzen naar het eind van de kooktijd verlicht zullen zijn. Met behulp van de toetsen en kunt u het begintijdstip van het koken instellen. 6/7 Seconden na de laatste druk, verschijnt op de display de juiste tijd, en het begin- en het eindtijdstip van het koken, welke door verlichte interne segmenten zullen worden weergegeven . Zolang de juiste tijd niet overeenstemt met het begintijdstip van het koken, zullen de segmenten op de display ononderbroken branden; zodra de juiste tijd overeenstemt met het ingestelde begintijdstip zullen alle interne segmenten gaan knipperen ter indicatie dat het koken in de oven is begonnen. Op het eind van de kooktijd zal de timer de warmte-elementen van de oven uitschakelen, zal het geluidssignaal afgaan en zullen de cijfers op de display gaan knipperen. Om het hele ingestelde programma te resetten moet u de - - middelste toets 1 of 2 seconden lang ingedrukt houden: als het koken al is begonnen zult u de oven met de hand moeten uitschakelen. In de afbeelding hiernaast ziet een programmeringsvoorbeeld: de juiste tijd is 7:06, het begin van de kooktijd is geprogrammeerd voor 8 uur en het eind op 9 uur. Zodra het 8 uur is zullen de interne segmenten tussen 8 en 9 uur gaan knipperen en zal de uren wijzer ononderbroken blijven branden. Let op: om de oven na de bovenstaand beschreven programmering te laten starten moeten de thermostaat en de functiekeuzeschakelaar als gewoonlijk in de standen voor de gewenste temperatuur en functie worden gezet. 5. 2. 4 "DEMO" functie Op de met een analoge/digitale programmeereenheid uitgeruste modellen is een "DEMO" functie voorzien die de weerstanden uitschakelt en de andere functies ongewijzigd laat. Om deze functie in te schakelen hoeft u alleen maar , en 3/4 seconden lang ingedrukt te houden. Een biep ter de toetsen bevestiging zal de gebruiker informeren dat de functie is ingeschakeld. 97 Instructies Voor de Gebruiker 6. 6. 1 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT Ontsteken van de branders op de plaat Controleer voordat u de branders van de kookplaat aansteekt of de vlamverdelerkransen goed op hun plaats zitten en de kapjes aanwezig zijn. Let erop of de gaten A van de vlamverdelers corresponderen met de bougies en de thermo-elementen. Het bijgeleverde rooster B moet worden gebruikt voor wokken (Chinese pan). Ter hoogte van elke knop is de bijbehorende brander aangegeven. Het is voldoende de knop in te drukken en op het symbool van de grootste vlam te draaien, totdat de brander aangestoken is. Houd de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om de vlam brandend te houden en om de veiligheidsvoorziening te activeren. [. . . ] 10. 2. 5 De bougies en de thermokoppels Voor een goede werking moeten de ontstekingsbougies en de thermokoppels altijd goed schoon zijn. Controleer hen regelmatig en maak hen indien nodig schoon met een vochtige doek. Eventuele droge resten moeten worden verwijderd met een houten prikker of een naald. 10. 3 Reiniging van de ovens (zonder zelfreinigende panelen) Om de ovens in goede conditie te houden moeten ze regelmatig schoongemaakt worden, nadat ze zijn afgekoeld. In de hoofdoven moet u de zijroosters verwijderen door ring "A" los te draaien en ze over de geleider "B" (Fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG A3-5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG A3-5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag