Gebruiksaanwijzing SMEG A2PYID-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG A2PYID-6. Wij hopen dat dit SMEG A2PYID-6 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG A2PYID-6 te teleladen.


SMEG A2PYID-6 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2141 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG A2PYID-6 (2138 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG A2PYID-6

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN ______________ 80 DE INSTALLATIE VAN HET TOESTEL _______________________ 82 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN _____________________ 85 KOOKPLAAT ___________________________________________ 92 HET GEBRUIK VAN DE OVENS ____________________________ 97 BESCHIKBARE ACCESSOIRES ____________________________ 99 ADVIES VOOR DE BEREIDING ___________________________ 101 REINIGING EN ONDERHOUD ____________________________ 109 BUITENGEWOON ONDERHOUD __________________________ 115 DEZE AANWIJZINGEN ZIJN ENKEL GELDIG VOOR DE LANDEN VAN BESTEMMING WAARVAN DE IDENTIFICATIESYMBOLEN AANGEDUID WORDEN OP DE COVER VAN DEZE HANDLEIDING. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: deze zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die moet zorgen voor een gepaste controle van de gasinstallatie, en die de installatie, de inwerkingstelling en het uittesten van het toestel moet uitvoeren. AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER: deze duiden advies voor het gebruik, de beschrijvingen van de bedieningen en de correcte handelingen voor de reiniging en het onderhoud van het toestel aan. 79 Presentatie 1. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN DEZE HANDLEIDING IS EEN INTEGREREND DEEL VAN HET TOESTEL. DE HANDLEIDING MOET GEDURENDE DE VOLLEDIGE LEVENSDUUR VAN HET FORNUIS INTACT EN BINNEN HANDBEREIK WORDEN BEWAARD. [. . . ] Wanneer de temperatuur een bepaalde waarde overschrijdt, activeert het mechanisme bepaalde functies om de temperatuur te verlagen zodat de glaskeramische plaat correct kan blijven werken. Hier volgt een tabel met handelingen die automatisch geactiveerd worden, met de relatieve begintemperatuur: Temperatuur van ingreep Inschakeling ventilator aan lage snelheid 50° C Inschakeling ventilator aan hoge snelheid 60° C Terugkeer van de ventilator naar de lage snelheid 55° C Uitschakeling van de ventilator 45° C Beperking van het werkingsvermogen van Power naar 9 76° C Beperking van het vermogen met een punt voor elke 85° C kookzone Uitschakeling van alle kookzones 90° C Herinschakeling van de kookzones met beperkt 85° C vermogen Normale werking van alle kookzones 80° C Handeling Elke ingreep van dit type wordt op de kookplaat aangeduid door een knippering van de vermogensdisplays. 4. 1. 7 Warmtebescherming van de glaskeramische plaat Elke kookzone heeft een mechanisme dat de temperatuur constant meet. Wanneer de temperatuur een bepaalde waarde overschrijdt, activeert het mechanisme bepaalde functies om de temperatuur te verlagen zodat de glaskeramische plaat correct kan blijven werken. Hier volgt een tabel met handelingen die automatisch geactiveerd worden, met de relatieve begintemperatuur: Temperatuur van ingreep Beperking van het werkingsvermogen van Power naar 250° C 9 Beperking van het vermogen met een punt 280° C Uitschakeling van de kookzone 300° C Terugkeer van het vermogen naar de ingestelde 250° C waarde Handeling 95 Aanwijzingen voor de gebruiker Elke ingreep van dit type wordt op de kookplaat aangeduid door een knippering van de vermogensdisplays. Wanneer de kookzone wordt uitgeschakeld, zal het symbool knipperend worden weergegeven. Let op om geen suiker of zoetigheden te morsen op de plaat tijdens de bereiding, of om geen materialen of stoffen op de plaat te plaatsen die zouden kunnen smelten (plastic of aluminiumfolie); wanneer dit toch gebeurt, moet de verwarming onmiddellijk uitgeschakeld worden en moet de nog lauwe plaat gereinigd worden met de bijgeleverde schraper om de staat van het oppervlak niet te beschadigen. Als de glaskeramische plaat niet onmiddellijk schoon gemaakt wordt, bestaat het risico voor afzettingen die niet meer verwijderd kunnen worden als de plaat eenmaal afgekoeld is. Hou kinderen uit de buurt van de platen; ze zouden de controlelampen van de restwarmte niet kunnen opmerken. De kookzones blijven na gebruik zeer warm voor een bepaalde periode, ook al zijn ze uitgeschakeld. Hou kinderen dus uit de buurt, zodat ze hun handen niet verbranden. Laat geen bestek of metalen voorwerpen achter op de plaat: ze zouden kunnen verhitten 4. 2 Verwarmingsfunctie Het doel van deze functie is het regelen van de temperatuur van de bodem van de pan op ongeveer 65°C. Op deze manier kan het voedsel warm worden gehouden, met een optimaal energetisch niveau, en wordt het delicaat opgewarmd. De verwarmingsfunctie ligt tussen [0] en [1], en wordt aangeduid door de symbolen op de kookzones. 96 Aanwijzingen voor de gebruiker 5. HET GEBRUIK VAN DE OVENS 5. 1 Waarschuwingen en algemeen advies Wanneer de oven voor het eerst wordt gebruikt, wordt aangeraden om op te warmen tot de maximum temperatuur, en dit lang genoeg zodat eventuele oliehoudende productieresten verbrand worden die aan het voedsel een onaangename geur zouden kunnen verlenen. Bij het eerste gebruik of na een stroomonderbreking moet voor 1-2 seconden op de centrale toets gedrukt worden om de oven te activeren voor de bereiding. Voor de regeling zie de paragraaf "3. 2 Analoge Elektronische Klok". Bedek tijdens de bereiding de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of dergelijk, en plaats hierop geen pannen of ovenschalen om beschadiging aan het email te vermijden. Bij gebruik van bakpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt verhinderd. Wanneer beide ovens gelijktijdig gebruikt worden, kan dit tot problemen leiden met de delicate bereidingen. Om te voorkomen dat eventuele damp in de oven ongemakken veroorzaakt, opent u de ovendeur het best in twee keer: open de deur eerst een beetje (ong. Wanneer gerechten moeten gecontroleerd worden tijdens de bereiding, moet u de ovendeur zo weinig mogelijk openhouden om te vermijden dat de temperatuur in de oven zodanig zakt dat het slagen van de bereiding in gedrang komt. 5 cm 5. 2 Ovenlamp Door de keuzeschakelaar van de functies op een willekeurig symbool te plaatsen of door de ovendeur te openen, wordt de ovenlamp ingeschakeld. 5. 3 Koelventilatie Het toestel is uitgerust met een koelsysteem, dat onmiddellijk in werking wordt gesteld wanneer een bereidingsfunctie wordt geselecteerd. De werking van de ventilatoren veroorzaakt een normale luchtstroom die achter de kookplaat (onder de plint) uitkomt, en die ook na de uitschakeling van de oven voor een korte periode kan blijven duren. 97 Aanwijzingen voor de gebruiker 5. 4 Bergruimte Onderaan het fornuis, onder de ovens, bevindt zich de bergruimte. [. . . ] Dankzij deze procedure is het mogelijk om de binnenkant van de oven zeer makkelijk te reinigen. Tijdens de eerste automatische reinigingscyclus zouden onaangename geuren kunnen vrijkomen als gevolg van de normale verdamping van olieachtige stoffen van het fabricageproces. dit is een normaal verschijnsel dat na de eerste reinigingscyclus zal verdwijnen. Voordat u de automatische reinigingscyclus start, moet u controleren of er geen voedsel of gemorste voedselresten van vorige bereidingen in de oven zijn achtergebleven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG A2PYID-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG A2PYID-6 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag