Gebruiksaanwijzing SMEG A2C-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG A2C-6. Wij hopen dat dit SMEG A2C-6 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG A2C-6 te teleladen.


SMEG A2C-6 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2082 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG A2C-6 (2161 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG A2C-6

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN HET GEBRUIK _______ 68 INSTALLATIE VAN HET TOESTEL ________________________________ 70 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN ___________________________ 73 KOOKPLAAT__________________________________________________ 80 GEBRUIK VAN DE OVENS ______________________________________ 82 VERKRIJGBARE ACCESSOIRES _________________________________ 84 ADVIES VOOR DE BEREIDING___________________________________ 85 REINIGING EN ONDERHOUD ____________________________________ 92 BUITENGEWOON ONDERHOUD _________________________________ 97 DEZE AANWIJZINGEN ZIJN ENKEL GELDIG VOOR DE LANDEN VAN BESTEMMING WAARVAN DE IDENTIFICATIESYMBOLEN AANGEDUID WORDEN OP DE COVER VAN DEZE HANDLEIDING. AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATEUR: deze zijn bedoeld voor de gekwalificeerde technicus die de installatie, de indienststelling en de keuring van het toestel moet uitvoeren. AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER: hier vindt u advies betreffende het gebruik, de beschrijving van de bedieningen en de correcte handelingen voor de reiniging en het onderhoud van het toestel. 67 Presentatie 1. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN HET GEBRUIK DE HANDLEIDING IS EEN INTEGREREND DEEL VAN HET TOESTEL. DE HANDLEIDING MOET GEDURENDE DE VOLLEDIGE LEVENSDUUR VAN HET FORNUIS INTACT EN BINNEN HANDBEREIK WORDEN BEWAARD. [. . . ] De 4 kookzones zijn van het type HIGH-LIGHT en ze zullen na enkele seconden gaan branden terwijl de warmte ervan kan worden geregeld met de knop op het frontpaneel, van een minimum van 1 tot een maximum van 9. De kookzones met twee concentrische cirkels ( ) hebben een dubbele verwarming: binnen de kleine diameter of van beide diameters. De 4 controlelampjes aan de voorzijde tussen de kookzones gaan branden wanneer één of meer verwarmingszones warmer worden dan 60°C. Deze inrichting stelt u in staat om te weten of er, na het gebruik van de kookplaat, nog kookzones zijn die warmer zijn dan 60°C. De controlelampjes gaan alleen uit wanneer de temperatuur is gedaald tot onder de 60°C. Bij de eerste ingebruikneming van de kookplaat verdient het aanbeveling hem net zolang op de maximumtemperatuur te verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zijn verbrand. Voor een goed rendement en een passend energieverbruik mag u alleen maar recipiënten gebruiken die geschikt zijn voor het elektrisch koken: · De bodem van de recipiënten moet zeer dik en perfect plat zijn, verder moet hij schoon en droog zijn net als de kookplaat. · Gebruik geen pannen van gietijzer of met een ruwe bodem die krassen op het kookoppervlak zouden kunnen veroorzaken. · De diameter van de bodem van de recipiënten moet gelijk zijn aan die van de cirkel afgetekend op de kookzone; indien deze niet overeenstemmen zal energieverspilling plaatsvinden. 80 Aanwijzingen voor de gebruiker Let ervoor op dat u tijdens de bereiding geen suiker of zoete mengsels op de kookplaat morst, of er materialen op plaatst die zouden kunnen smelten (plastic of aluminiumfolie); indien dit mocht gebeuren, dan moet u, om de staat van het oppervlak niet te beschadigen, de verwarming uitschakelen en de plaat met de bijgevoegde schraper reinigen zolang de plaat nog lauwwarm is. Als de glaskeramische plaat niet onmiddellijk schoon gemaakt wordt, bestaat het risico voor afzettingen die niet meer verwijderd kunnen worden als de plaat eenmaal afgekoeld is. Hou kinderen uit de buurt van de platen; ze zouden de controlelampen van de restwarmte niet kunnen opmerken. De kookzones blijven na gebruik zeer warm voor een bepaalde periode, ook al zijn ze uitgeschakeld. Zorg dat kinderen er niet hun handen op leggen. 4. 2 Tabel met richtlijnen voor de bereiding In de onderstaande tabel staan de standen van de bedieningsknoppen van de kookplaat weergegeven die het type te bereiden voedsel aangeven. De waarden kunnen variëren afhankelijk van de hoeveelheid voedsel en de persoonlijke smaak van de gebruiker. STAND KNOP 1 2-3 TYPE VOEDSEL VOOR HET SMELTEN VAN BOTER, CHOCOLADE EN DERGELIJKE. VOOR HET OPWARMEN VAN VOEDSEL, HET AAN DE KOOK HOUDEN VAN KLEINE HOEVEELHEDEN WATER, VOOR HET OPKLOPPEN VAN SAUZEN MET EIGEEL OF BOTER. VOOR HET VERWARMEN VAN VAST EN VLOEIBAAR VOEDSEL, VOOR HET AAN DE KOOK HOUDEN VAN WATER, HET ONTDOOIEN VAN DIEPVRIESPRODUCTEN, VOOR OMELETTEN MET DRIE EIEREN, VOOR FRUIT EN GROENTE EN ANDERE TE KOKEN GERECHTEN. VOOR HET BEREIDEN VAN VLEES, VIS EN GROENTEN MET VOCHT, VAN GERECHTEN MET MEER OF MINDER WATER, HET KLAARMAKEN VAN JAM, ENZ. VOOR VLEESGEBRAAD OF VIS, VLEESLAPPEN, LEVER, HET ROOSTEREN VAN VLEES EN VIS, EIEREN ENZ. VOOR HET FRITUREN VAN AARDAPPELS ENZ. . , OM SNEL WATER AAN DE KOOK TE BRENGEN. 4-5 6 7-8 9 81 Aanwijzingen voor de gebruiker 5. GEBRUIK VAN DE OVENS 5. 1 Verwittigingen en algemene raadgevingen Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt , is het aangeraden de oven te verwarmen op zijn maximum temperatuur (250°C) gedurende voldoende tijd om eventuele olieachtige fabricatieresten te verbranden die een onaangename geur aan de gerechten zouden kunnen geven. Indien u de oven voor het eerst ontsteekt, of na een onderbreking van de stroomtoevoer, moet u de middelste programmeringstoets 1 / 2 seconde lang ingedrukt houden om de hoofdoven voor het koken gereed te maken. [. . . ] Trek hem er helemaal uit en til hem bij de voorkant naar boven (net als bij een gewone lade). 8. 3. 1 Zelfreinigende Panelen (hoofdoven) De hoofdoven is uitgerust met panelen met continu zelfreinigend email. Dergelijke panelen maken het schoonmaken van de oven veel eenvoudiger en u bent verzekerd van een langdurige goede werking. 8. 3. 2 Gebruik van de zelfreinigende panelen Om alle voedselresten en onprettige luchtjes uit de binnenkant van de oven te verwijderen wordt het aanbevolen om van tijd tot tijd het toestel 30 tot 60 minuten lang leeg te laten werken op een temperatuur van minimaal 200°C. Dit zal de zelfreinigende panelen in staat stellen om de aanwezige resten te verbranden die, als de oven is afgekoeld, met een vochtige spons kunnen worden verwijderd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG A2C-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG A2C-6 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag