Gebruiksaanwijzing SMEG A2C-5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG A2C-5. Wij hopen dat dit SMEG A2C-5 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG A2C-5 te teleladen.


SMEG A2C-5 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2079 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG A2C-5 (2165 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG A2C-5

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN HET GEBRUIK _______ 68 INSTALLATIE VAN HET APPARAAT _______________________________ 70 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN ___________________ 73 KOOKPLAAT__________________________________________________ 80 GEBRUIK VAN DE OVENS ______________________________________ 82 VERKRIJGBARE ACCESSOIRES _________________________________ 84 ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING ________________________________ 85 SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD _______________________________ 92 BUITENGEWOON ONDERHOUD _________________________________ 97 DEZE INSTRUCTIES ZIJN UITSLUITEND VAN TOEPASSING VOOR DE LANDEN VAN BESTEMMING WAARVAN DE IDENTIFICATIESYMBOLEN OP DE OMSLAG VAN DEZE HANDLEIDING STAAN AFGEBEELD. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die moet zorgen voor de installatie, de inwerkingstelling en het uittesten van het apparaat. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: hier vindt u de aanwijzingen voor het gebruik, de beschrijving van de bedieningsorganen en de correcte wijze van reinigen en onderhouden van het apparaat. 67 Presentatie 1. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN HET GEBRUIK DEZE HANDLEIDING IS EEN INTEGREREND ONDERDEEL VAN HET APPARAAT. HIJ MOET GEDURENDE DE VOLLEDIGE LEVENSDUUR VAN HET FORNUIS INTACT EN BINNEN BEREIK WORDEN BEWAARD. [. . . ] Hun positie wordt duidelijk aangegeven door cirkels en de warmte beperkt zich tot de op het glas aangegeven diameters. De 4 kookzones zijn van het type HIGH-LIGHT en ze zullen na enkele seconden gaan branden terwijl de warmte ervan kan worden geregeld met de knop op het frontpaneel, van een minimum van 1 tot een maximum van 9. De kookzones met twee concentrische cirkels ( ) hebben een dubbele verwarming: binnen de kleine diameter of van beide diameters. De 4 controlelampjes aan de voorzijde tussen de kookzones gaan branden wanneer één of meer verwarmingszones warmer worden dan 60°C. Deze inrichting stelt u in staat om te weten of er, na het gebruik van de kookplaat, nog kookzones zijn die warmer zijn dan 60°C. De controlelampjes gaan alleen uit wanneer de temperatuur is gedaald tot onder de 60°C. Bij de eerste ingebruikneming van de kookplaat verdient het aanbeveling hem net zolang op de maximumtemperatuur te verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zijn verbrand. Voor een goed rendement en een passend energieverbruik mag u alleen maar recipiënten gebruiken die geschikt zijn voor het elektrisch koken: · De bodem van de recipiënten moet zeer dik en perfect plat zijn, verder moet hij schoon en droog zijn net als de kookplaat. · Gebruik geen pannen van gietijzer of met een ruwe bodem die krassen op het kookoppervlak zouden kunnen veroorzaken. · De diameter van de bodem van de recipiënten moet gelijk zijn aan die van de cirkel afgetekend op de kookzone; indien deze niet overeenstemmen zal energieverspilling plaatsvinden. 80 Instructies voor de gebruiker Let ervoor op dat u tijdens het koken geen suiker of zoete mengsels op de kookplaat morst of er materialen op legt die zouden kunnen smelten (plastic of aluminiumfolie); indien dit mocht gebeuren, dan moet u, om de staat van het oppervlak niet te beschadigen, de verwarming uitschakelen en de plaat met de bijgevoegde spatel schoonmaken zolang hij nog lauwwarm is. Indien de glaskeramische plaat niet onmiddellijk wordt schoongemaakt bestaat het risico van aankoekingen die na het afkoelen van de plaat onmogelijk zouden kunnen worden verwijderd. Let goed op met kinderen omdat die slechts met moeite de brandende controlelampjes voor de restwarmte zullen kunnen zien. Na het gebruik blijven de kookzones nog een tijdlang bijzonder warm, ook al zijn ze uitgeschakeld. Voorkom dat kinderen de handen erop kunnen leggen. 4. 2 Referentietabel voor het koken In de onderstaande tabel staan de standen van de bedieningsknoppen van de kookplaat weergegeven die het type te bereiden voedsel aangeven. De waarden kunnen variëren afhankelijk van de hoeveelheid voedsel en de persoonlijke smaak van de gebruiker. STAND KNOP 1 2-3 TYPE VOEDSEL VOOR HET SMELTEN VAN BOTER, CHOCOLADE EN DERGELIJKE. VOOR HET OPWARMEN VAN VOEDSEL, HET AAN DE KOOK HOUDEN VAN KLEINE HOEVEELHEDEN WATER, VOOR HET OPKLOPPEN VAN SAUZEN MET EIGEEL OF BOTER. VOOR HET VERWARMEN VAN VAST EN VLOEIBAAR VOEDSEL, VOOR HET AAN DE KOOK HOUDEN VAN WATER, HET ONTDOOIEN VAN DIEPVRIESPRODUCTEN, VOOR OMELETTEN MET DRIE EIEREN, VOOR FRUIT EN GROENTE EN ANDERE TE KOKEN GERECHTEN. VOOR HET BEREIDEN VAN VLEES, VIS EN GROENTEN MET VOCHT, VAN GERECHTEN MET MEER OF MINDER WATER, HET KLAARMAKEN VAN JAM, ENZ. VOOR VLEESGEBRAAD OF VIS, VLEESLAPPEN, LEVER, HET ROOSTEREN VAN VLEES EN VIS, EIEREN ENZ. VOOR HET FRITUREN VAN AARDAPPELS ENZ. . , OM SNEL WATER AAN DE KOOK TE BRENGEN. 4-5 6 7-8 9 81 Instructies voor de gebruiker 5. GEBRUIK VAN DE OVENS 5. 1 Verwittigingen en algemene raadgevingen Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt , is het aangeraden de oven te verwarmen op zijn maximum temperatuur (250°C) gedurende voldoende tijd om eventuele olieachtige fabricatieresten te verbranden die een onaangename geur aan de gerechten zouden kunnen geven. [. . . ] 93 Instructies voor de gebruiker Om het reinigen te vereenvoudigen, kunt u de opberglade volledig onder de oven uittrekken. Trek hem er helemaal uit en til hem bij de voorkant naar boven (net als bij een gewone lade). 8. 3. 1 Zelfreinigende Panelen (hoofdoven( De hoofdoven is uitgerust met panelen met continu zelfreinigend email. Dergelijke panelen maken het schoonmaken van de oven veel eenvoudiger en u bent verzekerd van een langdurige goede werking. 8. 3. 2 Gebruik van de zelfreinigende panelen Om alle voedselresten en onprettige luchtjes uit de binnenkant van de oven te verwijderen wordt het aanbevolen om van tijd tot tijd het apparaat 30 tot 60 minuten lang leeg te laten werken op een temperatuur van minimaal 200°C. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG A2C-5

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG A2C-5 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag