Gebruiksaanwijzing SMEG A1PYID-7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG A1PYID-7. Wij hopen dat dit SMEG A1PYID-7 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG A1PYID-7 te teleladen.


SMEG A1PYID-7 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2033 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG A1PYID-7 (2028 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG A1PYID-7

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 KEN UW TOESTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 BESCHIKBARE ACCESSOIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Er wordt aangeraden om het voedsel na de bereiding niet te lang in de ovenruimte te laten, om excessieve condensvorming op de binnenruit van de oven te voorkomen. Tijdens het bereiden van gebak of groenten kan excessief condens op de ruit gevormd worden. Om dit te vermijden, opent u de deur enkele keren zeer voorzichtig tijdens de bereiding. Schakel het lege toestel in op de maximum temperatuur zodat mogelijke productieresten verbrand worden die aan het voedsel een onaangename geur zouden kunnen verlenen. 207 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 6 Klok programmeereenheid Kookwekker Einde van de bereiding Regeling uur en reset Vermindering van de waarde Vermeerdering van de waarde Het alarmsignaal dat op het einde van elke programmering zal afgaan, bestaat uit 10 geluidssignalen die 3 maal met intervals van ongeveer 1 minuut worden herhaald. Het kan echter op elk moment worden onderbroken door een willekeurige toets in te drukken. 7. 7 Functionering van de analogische klok 7. 7. 1 Instelling van het uur Bij het eerste gebruik van de oven, of na een stroomonderbreking, zal het display met regelmatige onderbrekingen knipperen. Wanneer u op de toets drukt, wordt het knipperen van het display ; nu kan de juiste tijd of beëindigd. Wanneer u de toetsen voor de wijziging van de waarde indrukt, verkrijgt u bij elke druk een toename of afname van één minuut. Druk één van de twee toetsen voor het wijzigen van de waarde in tot de juiste tijd verschijnt. 5 Seconden na de laatste keer indrukken, zal de klok gaan lopen vanaf de ingestelde tijd. 208 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 7. 2 Kookwekker Deze functie zal de bereiding niet onderbreken, maar enkel het geluidssignaal activeren. · Wanneer u op de toets drukt, wordt het display verlicht zoals wordt aangeduid in afbeelding 1; Druk binnen 5 seconden op de toetsen of om de timer van de kookwekker in te stellen. Bij elke druk zal een extern segment oplichten of uitgaan, overeenkomstig 1 minuut van bereiding (in afbeelding 2 wordt 1 uur en 10 minuten weergegeven). 5 Seconden na de laatste druk op de toets zal het aftellen beginnen, en nadien zal het geluidssignaal afgaan. Tijdens het aftellen kan de juiste tijd weergegeven worden door 1 maal op de toets te drukken, en wanneer u hem opnieuw indrukt wordt teruggekeerd naar het display van de kookwekker. Na het aftellen moet u de oven manueel uitschakelen door de thermostaat en de keuzeschakelaar van de functies op positie 0 te draaien. Het is niet mogelijk om een bereidingsduur van langer dan 4 uren in te stellen. 1) · · · 2) 209 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 7. 3 Programmering Duur van de bereiding: als op de 2° knop wordt gedrukt, kan de duur van de bereiding ingesteld worden. Vóór het instellen, moet u de thermostaat op de voor de bereiding gewenste temperatuur draaien en de keuzeschakelaar voor de functies in een willekeurige positie plaatsen. Om de duur van de bereiding in te stellen, moet u als volgt te werk gaan: · Druk op de toets ; de wijzer zal zich op zal 1) positie 12 plaatsen en het symbool knipperen (Afb. · Druk binnen 5 seconden op de toetsen of om de duur van de bereiding in te stellen: elke keer u de toets indrukt, zal de duur van de bereiding met 1 minuut worden verlengd, en elke 12 minuten zal een volledig nieuw intern segment oplichten (op afbeelding 2 wordt een duur van 1 uur weergegeven). Wanneer de gewenste duur is bereikt, zal de bereiding ongeveer 5 seconden na de laatste druk op de toetsen of gestart worden. Wanneer de bereiding eenmaal is begonnen, zal op het display de juiste tijd worden weergegeven met vaste segmenten en de resterende minuten met knipperende segmenten (ieder knipperend segment verwijst naar 12 resterende minuten). Op het einde van de bereiding zal de timer de verwarmingselementen van de oven uitschakelen, zal het alarmsignaal afgaan en zullen de cijfers op het scherm gaan knipperen. [. . . ] Wanneer het probleem niet wordt opgelost met het gewone onderhoud, of voor andere types van defecten, contacteert u de dichtst bijzijnde assistentiedienst. 10. 1 Vervanging van de lamp van de binnenverlichting Verwijder de beschermende bedekking A door ze in tegenwijzerszin los te draaien, en vervang de lamp B met een andere van hetzelfde type. Gebruik uitsluitend lampen voor ovens (T 300°C). 226 Aanwijzingen voor de gebruiker 10. 2 Demontage van de deur Open de deur volledig. Plaats de twee pinnetjes in de aangeduide gaten van de scharnieren van de twee tegenstaande scharnieren, en koppel ze vast. Neem de deur aan beide kanten en met beide handen vast, til ze naar boven in een hoek van ongeveer 30°, en verwijder ze. Om de deur weer te monteren, moeten de scharnieren in de daarvoor bestemde openingen in de oven geplaatst worden, zodat de gleuven C helemaal op de openingen steunen. Laat de deur zakken zodat ze geplaatst wordt, en verwijder de pinnetjes uit de openingen in de scharnieren. 227 Aanwijzingen voor de installateur 11. DE INSTALLATIE VAN HET TOESTEL 11. 1 Montage in meubels Fineerbewerkingen, kleefstoffen of plastic bekledingen van aangrenzende meubels moeten warmtebestendig zijn (minstens 90°C). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG A1PYID-7

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG A1PYID-7 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag