Gebruiksaanwijzing SMEG A1PYID-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG A1PYID-6. Wij hopen dat dit SMEG A1PYID-6 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG A1PYID-6 te teleladen.


SMEG A1PYID-6 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1804 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG A1PYID-6 (1802 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG A1PYID-6

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN _____________ 72 DE INSTALLATIE VAN HET TOESTEL _______________________ 74 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN _____________________ 77 KOOKPLAAT ___________________________________________ 84 HET GEBRUIK VAN DE OVEN _____________________________ 89 BESCHIKBARE ACCESSOIRES ____________________________ 91 ADVIES VOOR DE BEREIDING ____________________________ 92 REINIGING EN ONDERHOUD _____________________________ 98 BUITENGEWOON ONDERHOUD __________________________ 103 DEZE AANWIJZINGEN ZIJN ENKEL GELDIG VOOR DE LANDEN VAN BESTEMMING WAARVAN DE IDENTIFICATIESYMBOLEN AANGEDUID WORDEN OP DE COVER VAN DEZE HANDLEIDING. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die de installatie moet uitvoeren, het toestel in bedrijf moet stellen en moet testen. AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER: deze duiden advies voor het gebruik, de beschrijvingen van de bedieningen en de correcte handelingen voor de reiniging en het onderhoud van het toestel aan. 71 Presentatie 1. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN DEZE HANDLEIDING IS EEN INTEGREREND DEEL VAN HET TOESTEL. DE HANDLEIDING MOET GEDURENDE DE VOLLEDIGE LEVENSDUUR VAN HET FORNUIS INTACT EN BINNEN HANDBEREIK WORDEN BEWAARD. [. . . ] De bodem van de pan moet in ijzer of staal/ijzer zijn, zodat het magnetisch veld geproduceerd kan worden dat nodig is voor de verwarming. De volgende recipiënten zijn niet geschikt: - glas; - keramiek: - terracotta; - staal, aluminium of koper zonder magnetische bodem; Om te controleren of de pan geschikt is, kan u een magneet op de bodem plaatsen: wanneer deze aangetrokken wordt, is de pan geschikt voor de inductieplaat. Wanneer u niet over een magneet beschikt, giet u een beetje water in de pan, plaats u ze op een kookzone, en schakelt u de plaat aan. De pannen die gebruikt worden voor de bereiding moeten een minimum diameter hebben zodat de correcte werking gegarandeerd wordt. Hier volgt een tabel met de minimum diameters van de pannen in functie van de kookzones. Zonenummer 1 2 3 4 5 Minimum diameter van de pan 140 mm 90 mm 110 mm 90 mm 140 mm U kan ook pannen gebruiken die groter zijn dan de kookzones, maar er moet dan wel opgelet worden dat de bodem van de pan niet in contact komt met andere kookzones en dat de pan altijd goed in het midden van de kookzone wordt geplaatst. 85 Aanwijzingen voor de gebruiker Gebruik uitsluitend recipiënten die ontworpen werden voor gebruik op inductieplaten, die een dikke en volledig platte bodem hebben. U kan ook recipiënten gebruiken met een bodem zonder welvingen (holle of bolle bodems). JA NEE NEE 4. 1. 3 Signaal van aanwezigheid van de pannen Elke kookzone heeft een mechanisme dat de "aanwezigheid van de pannen" detecteert, dat de bereiding enkel toelaat wanneer een geschikt en correct geplaatst recipiënt aanwezig is op die plaat. Wanneer het recipiënt niet correct geplaatst is of wanneer het uit ongeschikt materiaal bestaat, en u wil de plaat toch inschakelen, zal op het display enkele seconden na de inschakeling het symbool verschijnen, dat de fout aanduidt. 4. 1. 4 Restwarmte Elke plaat is voorzien van een mechanisme dat de restwarmte aanduidt. Op het display kan na de uitschakeling van eender welke plaat een knipperende " " worden weergegeven. Ook als de " " nog knippert kunt u kunt het koken van het voedsel weer hervatten: ga in dat geval te werk zoals beschreven wordt in paragraaf "3". 4. 1. 5 Blokkering van de plaat Wanneer de plaat niet in werking gesteld is, kan ze "geblokkeerd" worden zodat toevallige inschakelingen door kinderen vermeden worden. Draai de draaiknoppen van de platen 2 en 4 gelijktijdig naar links wanneer de platen uitgeschakeld zijn, tot op het vermogensdisplay 5 L verschijnt; laat de knop daarna los. Herhaal dezelfde handeling om de deblokkering uit te voeren: de displays van de platen zullen het cijfer 0 tonen, wat aanduidt dat de blokkering van de platen gedesactiveerd werd. 86 Aanwijzingen voor de gebruiker 4. 1. 6 Warmtebescherming van de elektronische kaart Het toestel heeft een mechanisme dat voortdurend de temperatuur van de elektronische kaart meet. Wanneer de temperatuur een bepaalde waarde overschrijdt, activeert het mechanisme bepaalde functies om de temperatuur te verlagen zodat de glaskeramische plaat correct kan blijven werken. Hier volgt een tabel met handelingen die automatisch geactiveerd worden, met de relatieve begintemperatuur: Temperatuur van ingreep Inschakeling ventilator aan lage snelheid 50° C Inschakeling ventilator aan hoge snelheid 60° C Terugkeer van de ventilator naar de lage snelheid 55° C Uitschakeling van de ventilator 45° C Beperking van het werkingsvermogen van Power naar 9 76° C Beperking van het vermogen met een punt voor elke 85° C kookzone Uitschakeling van alle kookzones 90° C Herinschakeling van de kookzones met beperkt 85° C vermogen Normale werking van alle kookzones 80° C Handeling Elke ingreep van dit type wordt op de kookplaat aangeduid door een knippering van de vermogensdisplays. 4. 1. 7 Warmtebescherming van de glaskeramische plaat Elke kookzone heeft een mechanisme dat de temperatuur constant meet. Wanneer de temperatuur een bepaalde waarde overschrijdt, activeert het mechanisme bepaalde functies om de temperatuur te verlagen zodat de glaskeramische plaat correct kan blijven werken. Hier volgt een tabel met handelingen die automatisch geactiveerd worden, met de relatieve begintemperatuur: Temperatuur van ingreep Beperking van het werkingsvermogen van Power naar 250° C 9 Beperking van het vermogen met een punt 280° C Uitschakeling van de kookzone 300° C Terugkeer van het vermogen naar de ingestelde 250° C waarde Handeling 87 Aanwijzingen voor de gebruiker Elke ingreep van dit type wordt op de kookplaat aangeduid door een knippering van de vermogensdisplays. Wanneer de kookzone wordt uitgeschakeld, zal het symbool knipperend worden weergegeven. Let op om geen suiker of zoetigheden te morsen op de plaat tijdens de bereiding, of om geen materialen of stoffen op de plaat te plaatsen die zouden kunnen smelten (plastic of aluminiumfolie); wanneer dit toch gebeurt, moet de verwarming onmiddellijk uitgeschakeld worden en moet de nog lauwe plaat gereinigd worden met de bijgeleverde schraper om de staat van het oppervlak niet te beschadigen. Als de glaskeramische plaat niet onmiddellijk schoon gemaakt wordt, bestaat het risico voor afzettingen die niet meer verwijderd kunnen worden als de plaat eenmaal afgekoeld is. Hou kinderen uit de buurt van de platen; ze zouden de controlelampen van de restwarmte niet kunnen opmerken. [. . . ] Tijdens de eerste automatische reinigingscyclus zouden onaangename geuren kunnen vrijkomen als gevolg van de normale verdamping van olieachtige stoffen van het fabricageproces. dit is een normaal verschijnsel dat na de eerste reinigingscyclus zal verdwijnen. Voordat u de automatische reinigingscyclus start, moet u controleren of er geen voedsel of gemorste voedselresten van vorige bereidingen in de oven zijn achtergebleven. Tijdens de pyrolysecyclus belet een blokkeermechanisme van de deur elke poging tot opening van de deur zelf. 100 Aanwijzingen voor de gebruiker 8. 6 Vóór de start van de automatische reinigingscyclus van de oven De Pyrolyse kan op elk moment van de dag of de nacht worden uitgevoerd (indien u gebruik wenst te maken van het nachttarief voor de elektrische energie). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG A1PYID-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG A1PYID-6 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag