Gebruiksaanwijzing SMEG A1D-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG A1D-6. Wij hopen dat dit SMEG A1D-6 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG A1D-6 te teleladen.


SMEG A1D-6 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2272 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG A1D-6 (2270 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG A1D-6

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN HET GEBRUIK _ 72 INSTALLATIE VAN HET TOESTEL __________________________ 74 AANPASSING AAN VERSCHILLENDE GASTYPES_____________ 77 AFSLUITENDE HANDELINGEN ____________________________ 79 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN _____________________ 81 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT ___________________________ 88 GEBRUIK VAN DE OVEN _________________________________ 90 BESCHIKBARE ACCESSOIRES ____________________________ 92 ADVIES VOOR DE BEREIDING ____________________________ 93 REINIGING EN ONDERHOUD _____________________________ 99 BUITENGEWOON ONDERHOUD __________________________ 102 DEZE AANWIJZINGEN ZIJN ENKEL GELDIG VOOR DE LANDEN VAN BESTEMMING WAARVAN DE IDENTIFICATIESYMBOLEN AANGEDUID WORDEN OP DE COVER VAN DEZE HANDLEIDING. AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATEUR: deze zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die moet zorgen voor een gepaste controle van de gasinstallatie, en die de installatie, de inwerkingstelling en het uittesten van het toestel moet uitvoeren. AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER: hier vindt u advies betreffende het gebruik, de beschrijving van de bedieningen en de correcte handelingen voor de reiniging en het onderhoud van het toestel. @ Ga voor meer informatie over onze producten naar onze website: www. smeg. com 71 Presentatie 1. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN HET GEBRUIK DE HANDLEIDING IS EEN INTEGREREND DEEL VAN HET TOESTEL. DE HANDLEIDING MOET GEDURENDE DE VOLLEDIGE LEVENSDUUR VAN HET FORNUIS INTACT EN BINNEN HANDBEREIK WORDEN BEWAARD. [. . . ] Het is eveneens mogelijk om de duur op nul te stellen door het ingestelde programma te resetten: Druk 2 seconden op de centrale toets zodat de ingestelde duur wordt geannuleerd en de oven manueel kan uitgeschakeld worden. 1 - 2 - - - Aandacht: u kan geen duur van de bereidingstijd instellen van meer dan 12 uur. 86 Aanwijzingen voor de gebruiker Begin bereiding: naast de duur van de bereiding kunt u ook de starttijd van de bereiding instellen (met een maximaal uitstel van 12 uur tegenover de actuele tijd). Om het begintijdstip/eindtijdstip in te stellen, moet u als volgt handelen. Stel de duur van de bereidingstijd in zoals beschreven werd in de vorige paragraaf. Binnen 5 seconden na de laatste druk op de toetsen nogmaals op de toets of moet u drukken om het uur van het einde van de knipperen en bereiding te bepalen. Op het display zal het symbool zal de juiste tijd worden weergegeven, en zullen de interne segmenten oplichten die het einde van de bereiding aangeven. Met de toetsen en moet u het tijdstip voor het einde van de bereiding instellen. 5 Seconden na de laatste druk op een toets zal het display de juiste tijd en het begin- en eindtijdstip van de bereiding aanduiden, die weergegeven worden door de verlichte interne segmenten. Zolang de juiste tijd niet overeenstemt met het begintijdstip van de bereiding zullen de segmenten op het display vast zijn; zodra de juiste tijd overeenstemt met het ingestelde begintijdstip zullen alle interne segmenten gaan knipperen en aangeven dat de oven met de bereiding is begonnen. Op het einde van de bereidingstijd zal de timer de verwarmingselementen van de oven uitschakelen, zal het geluidssignaal afgaan en zullen de cijfers op het scherm gaan knipperen. Om het hele ingestelde programma te resetten, moet u de centrale toets 2 seconden ingedrukt houden; wanneer de bereiding reeds is begonnen, zult u de oven manueel moeten uitschakelen. In de figuur hiernaast ziet u een voorbeeld van een programmering: de juiste tijd is 7:06, het begintijdstip is geprogrammeerd op 8 uur en het einde op 9 uur. Om 8 uur zullen de interne segmenten tussen 8 en 9 gaan knipperen, en zal de urenwijzer stil blijven 1 staan. - - - Aandacht: na de net beschreven programmering zal de oven echter pas met de bereiding beginnen wanneer de thermostaatknop en de functiekeuzeschakelaar op de gewenste temperatuur en functie geplaatst zijn. 5. 3. 4 " Beperkte helderheid display Om het energieverbruik in stand-by te beperken, kan door eventjes op de toets te drukken de helderheid van het display in de beperkte modaliteit ingesteld worden. Om de normale helderheid weer in te stellen, moet nogmaals op de toets gedrukt worden. 87 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT 6. 1 Inschakeling van de branders van de kookplaat Voordat de branders van de kookplaat aangeschakeld worden, moet gecontroleerd worden of de vlamverdelers in hun zitten met de bijbehorende deksels geplaatst zijn, door op te letten dat de gaten A van de vlamverdelers overeenstemmen met de vonkontstekers en de thermokoppels. Het rooster B moet gebruikt worden om te "wokken" (chinese kookpan). Boven elke knop wordt de overeenkomstige brander aangeduid. Het is voldoende om op de knop te drukken en hem in tegenwijzerszin te draaien op het symbool van de maximum vlam / brander wordt aangeschakeld. , tot de Bij de modellen met klep moet na de aanschakeling de knop nog enkele seconden ingedrukt gehouden worden, zodat het thermokoppel warm wordt. Het kan zijn dat de brander uitgaat wanneer de knop wordt losgelaten: dit betekent dat het thermokoppel nog niet voldoende was verwarmd. Wacht enkele ogenblikken, en herhaal de handeling door de knop langer ingedrukt te houden. Eens de brander aangeschakeld is, kan de vlam naar wens geregeld worden. Controleer altijd elk gebruik van de plaat of de bedieningsknoppen in de positie " " (uit) staan. [. . . ] Voor een goed behoud van de oven moet u hem regelmatig en nadat hij is afgekoeld, schoonmaken. In de hulpoven moet u de geleiderails aan de zijkant verwijderen door ze aan de voorkant op te heffen en vervolgens uit hun gat aan de achterkant te trekken. 10. 3 Reiniging van de oven · · GEBRUIK GEEN STOOMSTRAAL OM DE BINNENKANT VAN DE OVEN MEE TE REINIGEN Maak de ovenroosters en de geleiders aan de zijkanten schoon met warm water en niet-schurende reinigingsmiddelen, neem hen af en maak hen droog. 100 Aanwijzingen voor de gebruiker Om de handelingen van de reiniging te vergemakkelijken, kan de opberglade onder de oven helemaal verwijderd worden. Trek hem er helemaal uit en til hem bij de voorkant naar boven (net als bij een gewone lade). 10. 3. 1 Zelfreinigende Panelen De hoofdoven is uitgerust met panelen met continu zelfreinigend email. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG A1D-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG A1D-6 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag