Gebruiksaanwijzing SMEG A1C-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG A1C-6. Wij hopen dat dit SMEG A1C-6 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG A1C-6 te teleladen.


SMEG A1C-6 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1675 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG A1C-6 (1751 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG A1C-6

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN HET GEBRUIK _ 56 INSTALLATIE VAN HET TOESTEL __________________________ 58 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN _____________________ 61 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT ___________________________ 67 GEBRUIK VAN DE OVEN _________________________________ 69 BESCHIKBARE ACCESSOIRES ____________________________ 70 ADVIES VOOR DE BEREIDING ____________________________ 71 REINIGING EN ONDERHOUD _____________________________ 77 BUITENGEWOON ONDERHOUD ___________________________ 80 AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATEUR: deze zijn bedoeld voor de gekwalificeerde technicus die de installatie, de indienststelling en de keuring van het toestel moet uitvoeren. AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER: hier vindt u advies betreffende het gebruik, de beschrijving van de bedieningen en de correcte handelingen voor de reiniging en het onderhoud van het toestel. @ Ga voor meer informatie over onze producten naar onze website: www. smeg. com 55 Presentatie 1. WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID EN HET GEBRUIK DE HANDLEIDING IS EEN INTEGREREND DEEL VAN HET TOESTEL. DE HANDLEIDING MOET GEDURENDE DE VOLLEDIGE LEVENSDUUR VAN HET FORNUIS INTACT EN BINNEN HANDBEREIK WORDEN BEWAARD. [. . . ] 5 Seconden na de laatste druk op een toets zal het display de juiste tijd en het begin- en eindtijdstip van de bereiding aanduiden, die weergegeven worden door de verlichte interne segmenten. Zolang de juiste tijd niet overeenstemt met het begintijdstip van de bereiding zullen de segmenten op het display vast zijn; zodra de juiste tijd overeenstemt met het ingestelde begintijdstip zullen alle interne segmenten gaan knipperen en aangeven dat de oven met de bereiding is begonnen. Op het einde van de bereidingstijd zal de timer de verwarmingselementen van de oven uitschakelen, zal het geluidssignaal afgaan en zullen de cijfers op het scherm gaan knipperen. Om het hele ingestelde programma te resetten, moet u de centrale toets 2 seconden ingedrukt houden; wanneer de bereiding reeds is begonnen, zult u de oven manueel moeten uitschakelen. In de figuur hiernaast ziet u een voorbeeld van een programmering: de juiste tijd is 7:06, het begintijdstip is geprogrammeerd op 8 uur en het einde op 9 uur. Om 8 uur zullen de interne segmenten tussen 8 en 9 gaan knipperen, en zal de urenwijzer stil blijven 1 staan. - - - Aandacht: na de net beschreven programmering zal de oven echter pas met de bereiding beginnen wanneer de thermostaatknop en de functiekeuzeschakelaar op de gewenste temperatuur en functie geplaatst zijn. 3. 2. 4 Beperkte helderheid display Om het energieverbruik in stand-by te beperken, kan door eventjes op de toets te drukken de helderheid van het display in de beperkte modaliteit ingesteld worden. Om de normale helderheid weer in te stellen, moet nogmaals op de toets gedrukt worden. 66 Aanwijzingen voor de gebruiker 4. GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT Kookzones 4. 1 Het toestel is voorzien van 5 kookzones met verschillende diameters en vermogens. Hun positie wordt duidelijk aangegeven door cirkels en de warmte wordt afgebakend binnen de diameters die op het glas getekend zijn. De 5 kookzones zijn van het type HIGH-LIGHT, zij gaan na enkele seconden aan en de verwarming kan worden geregeld via de knop op het frontpaneel, van een minimumstand 1 tot een maximum van 9. De kookzones met twee concentrische cirkels ( ) en met cirkel + visplaat ( ) hebben een dubbele verwarming: binnen de kleine diameter, of binnen beide diameters. De vijf lampjes aan de voorzijde tussen de kookzones gaan branden wanneer één of meer kookzones warmer zijn dan 60°C. Door deze inrichting kan men weten, na het gebruik van de plaat, of er in één of meer kookzones nog een temperatuur boven 60°C is. De lampjes doven pas wanneer de temperatuur onder de circa 60° is gedaald. Wanneer de plaat voor het eerst wordt gebruikt, is het wenselijk hem voldoende lang op de maximum temperatuur te verwarmen om eventuele olieachtige fabricageresten, die het voedsel een onaangename reuk zouden kunnen geven, te verbranden. Voor een goed rendement en een juist energieverbruik mogen alleen pannen worden gebruikt die geschikt zijn voor gebruik op elektrische kookplaten: · de bodem van de pannen moet erg dik en perfect vlak zijn en moet bovendien schoon en droog zijn, zoals ook de kookplaat zelf. · Gebruik geen gietijzeren pannen of pannen met een ruwe bodem, want die zouden het oppervlak van de kookplaat kunnen krassen. · De diameter van de bodem van de pannen moet gelijk zijn aan de diameter van de cirkel op de kookzones; als zij niet overeenkomen, betekent dat energieverspilling. 67 Aanwijzingen voor de gebruiker Let ervoor op dat u tijdens de bereiding geen suiker of zoete mengsels op de kookplaat morst, of er materialen op plaatst die zouden kunnen smelten (plastic of aluminiumfolie); indien dit mocht gebeuren, dan moet u, om de staat van het oppervlak niet te beschadigen, de verwarming uitschakelen en de plaat met de bijgevoegde schraper reinigen zolang de plaat nog lauwwarm is. Als de glaskeramische plaat niet onmiddellijk schoon gemaakt wordt, bestaat het risico voor afzettingen die niet meer verwijderd kunnen worden als de plaat eenmaal afgekoeld is. Hou kinderen uit de buurt van de platen; ze zouden de controlelampen van de restwarmte niet kunnen opmerken. [. . . ] 8. 2. 2 Voedselvlekken of -restanten Gebruik beslist geen metalen sponsjes of scherpe schrapers, om de oppervlakken niet te beschadigen. Gebruik normale producten voor staal, niet schurend, en maak eventueel gebruik van houten of kunststof werktuigen. Nauwkeurig afnemen en drogen met een zachte doek of een zeem van damhertenleer. Als deze substanties te lang opdrogen in de oven zouden ze de emailbekleding van de binnenkant van de oven kunnen beschadigen. 77 Aanwijzingen voor de gebruiker 8. 3 Reiniging van de oven (zonder zelfreinigende panelen) Om de oven in goede staat te houden, moet hij regelmatig worden schoongemaakt, nadat hij is afgekoeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG A1C-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG A1C-6 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag