Gebruiksaanwijzing SMEG A1C-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG A1C-2. Wij hopen dat dit SMEG A1C-2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG A1C-2 te teleladen.


SMEG A1C-2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2044 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG A1C-2 (1746 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG A1C-2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN ______________ 58 INSTALLATIE VAN HET APPARAAT ________________________ 60 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN _____________________ 63 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT ___________________________ 70 GEBRUIK VAN DE OVEN _________________________________ 72 VERKRIJGBARE ACCESSOIRES ___________________________ 73 ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING __________________________ 74 REINIGING EN ONDERHOUD _____________________________ 80 BUITENGEWOON ONDERHOUD ___________________________ 83 INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die de installatie moet uitvoeren, het apparaat in bedrijf moet stellen en moet testen. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: geven gebruiksadviezen, beschrijving van de bedieningen en de juiste reinigings- en onderhoudswerkzaamheden voor het apparaat. 57 Presentatie 1. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN DEZE HANDLEIDING MAAKT DEEL UIT VAN HET APPARAAT EN MOET DERHALVE IN ZIJN GEHEEL BINNEN HANDBEREIK ERVAN BEWAARD WORDEN GEDURENDE DE HELE LEVENSDUUR VAN HET FORNUIS. WIJ ADVISEREN DEZE HANDLEIDING EN ALLE AANWIJZINGEN ERIN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS DE FORNUIS TE GEBRUIKEN. [. . . ] - In de afbeelding hiernaast ziet een programmeringsvoorbeeld: de juiste tijd is 7:06, het begin van de kooktijd is geprogrammeerd voor 8 uur en het eind op 9 uur. - Zodra het 8 uur is zullen de interne segmenten tussen 8 en 9 uur gaan knipperen en zal de uren wijzer ononderbroken blijven branden. Let op: om de oven na de bovenstaand beschreven programmering te laten starten moeten de thermostaat en de functiekeuzeschakelaar als gewoonlijk in de standen voor de gewenste temperatuur en functie worden gezet 3. 2. 4 "DEMO" functie De modellen die uitgerust zijn met een analoge/digitale programmeereenheid is een "DEMO" functie voorzien, die de weerstanden uitschakelt en de andere functies ongewijzigd laat. Om deze functie in te schakelen, moet u achtereenvolgens op de toetsen , , en drukken voor 3/4 seconde. Een bevestigend geluidssignaal informeert de gebruiker dat de functie ingeschakeld is. Wanneer de "DEMO" functie 68 Instructies Voor de Gebruiker actief is, knippert het nummer 6 op de klok met regelmatige intervals Om de functie uit te schakelen, moet u dezelfde procedure volgen. 69 Instructies Voor de Gebruiker 4. GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT 4. 1 Kookzones Het apparaat heeft 5 kookzones met verschillende diameters en vermogens. Hun positie wordt duidelijk aangegeven door cirkels en de warmte wordt afgebakend binnen de diameters die op het glas getekend zijn. De 5 kookzones zijn van het type HIGH-LIGHT, zij gaan na enkele seconden aan en de verwarming kan worden geregeld via de knop op het frontpaneel, van een minimumstand 1 tot een maximum van 9. De kookzones met twee concentrische cirkels ( ) en met cirkel + visplaat ( ) hebben een dubbele verwarming: binnen de kleine diameter, of binnen beide diameters. De vijf lampjes aan de voorzijde tussen de kookzones gaan branden wanneer één of meer kookzones warmer zijn dan 60°C. Door deze inrichting kan men weten, na het gebruik van de plaat, of er in één of meer kookzones nog een temperatuur boven 60°C is. De lampjes doven pas wanneer de temperatuur onder de circa 60° is gedaald. Wanneer de plaat voor het eerst wordt gebruikt, is het wenselijk hem voldoende lang op de maximum temperatuur te verwarmen om eventuele olieachtige fabricageresten, die het voedsel een onaangename reuk zouden kunnen geven, te verbranden. Voor een goed rendement en een juist energieverbruik mogen alleen pannen worden gebruikt die geschikt zijn voor gebruik op elektrische kookplaten: · de bodem van de pannen moet erg dik en perfect vlak zijn en moet bovendien schoon en droog zijn, zoals ook de kookplaat zelf. · Gebruik geen gietijzeren pannen of pannen met een ruwe bodem, want die zouden het oppervlak van de kookplaat kunnen krassen. · De diameter van de bodem van de pannen moet gelijk zijn aan de diameter van de cirkel op de kookzones; als zij niet overeenkomen, betekent dat energieverspilling. 70 Instructies Voor de Gebruiker Let erop dat er geen suiker of zoete stoffen op de kookplaat gemorst worden, en zet er geen materialen of stoffen op die zouden kunnen smelten (kunststof of aluminiumfolie); gebeurt dat wel, zet dan de plaat onmiddellijk uit om de toestand van het oppervlak niet verder aan te tasten, en maak hem schoon met het bijgeleverde schrapertje terwijl de plaat nog lauw is. Als de glaskeramische plaat niet onmiddellijk schoon gemaakt wordt, bestaat het risico voor afzettingen die niet meer verwijderd kunnen worden als de plaat eenmaal afgekoeld is. Houd kinderen in de gaten, want zij kunnen moeilijk de brandende lampjes van de restwarmte zien. Na het gebruik blijven de kookzones nog bepaalde tijd erg warm, ook als de zones uitgezet zijn. Zorg dat kinderen er niet hun handen op leggen. 4. 2 Tabel met richtlijnen voor de bereiding In de volgende tabel zijn de standen van de bedieningsknoppen van de kookplaat vermeld, die het type voedsel dat bereid moet worden aangeven. De waarden kunnen variëren op grond van de hoeveelheid voedsel en van de smaak van de consument. STAND KNOP 1 2-3 TYPE VOEDSEL OM BOTER, CHOCOLADE EN DERGELIJKE TE SMELTEN. [. . . ] 8. 2. 2 Voedselvlekken of -restanten Gebruik beslist geen metalen sponsjes of scherpe schrapers, om de oppervlakken niet te beschadigen. Gebruik normale producten voor staal, niet schurend, en maak eventueel gebruik van houten of kunststof werktuigen. Nauwkeurig afnemen en drogen met een zachte doek of een zeem van damhertenleer. Als deze substanties te lang opdrogen in de oven zouden ze de emailbekleding van de binnenkant van de oven kunnen beschadigen. 80 Instructies Voor de Gebruiker 8. 3 Reiniging van de oven (zonder zelfreinigende panelen) Om de oven in goede staat te houden, moet hij regelmatig worden schoongemaakt, nadat hij is afgekoeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG A1C-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG A1C-2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag