Gebruiksaanwijzing SMEG A1C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG A1C. Wij hopen dat dit SMEG A1C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG A1C te teleladen.


SMEG A1C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1567 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG A1C (1549 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG A1C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN_______________54 INSTALLATIE VAN HET APPARAAT _________________________56 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN______________________58 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT ____________________________63 GEBRUIK VAN DE OVEN __________________________________65 VERKRIJGBARE ACCESSOIRES____________________________66 ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING ___________________________67 REINIGING EN ONDERHOUD ______________________________73 BUITENGEWOON ONDERHOUD____________________________76 INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die de installatie moet uitvoeren, het apparaat in bedrijf moet stellen en moet testen. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: geven gebruiksadviezen, beschrijving van de bedieningen en de juiste reinigings- en onderhoudswerkzaamheden voor het apparaat. 53 Presentatie 1. VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN DEZE HANDLEIDING MAAKT DEEL UIT VAN HET APPARAAT EN MOET DERHALVE IN ZIJN GEHEEL BINNEN HANDBEREIK ERVAN BEWAARD WORDEN GEDURENDE DE HELE LEVENSDUUR VAN HET FORNUIS. WIJ ADVISEREN DEZE HANDLEIDING EN ALLE AANWIJZINGEN ERIN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS DE FORNUIS TE GEBRUIKEN. [. . . ] 3. 2. 7 Tijdschakelaar De programmakiezer kan ook als eenvoudige tijdschakelaar gebruikt worden. Door op de toets te drukken verschijnen op de display de cijfers ; of ingedrukt houden en tegelijkertijd de toetsen verandering waarde bedienen. Als de toets wordt losgelaten, begint de geprogrammeerde telling en verschijnt het huidige tijdstip op het display en het symbool . Druk op de toets om na de instelling de resterende tijd te laten weergeven. Het gebruik als minutenteller onderbreekt de werking van de oven niet aan het einde van de ingestelde tijd. 3. 2. 8 Annuleren van de ingestelde gegevens Terwijl het programma ingesteld is, de toets van de functie die men wenst te annuleren ingedrukt houden terwijl men tegelijkertijd de waarde bekomt met de toetsen verandering waarde of . De annulering van de kookduur zal door de programmakiezer geïnterpreteerd worden als einde van de kooktijd. Als de glaskeramische plaat niet onmiddellijk schoon gemaakt wordt, bestaat het risico voor afzettingen die niet meer verwijderd kunnen worden als de plaat eenmaal afgekoeld is. Houd kinderen in de gaten, want zij kunnen moeilijk de brandende lampjes van de restwarmte zien. Na het gebruik blijven de kookzones nog bepaalde tijd erg warm, ook als de zones uitgezet zijn. Zorg dat kinderen er niet hun handen op leggen. 4. 2 Tabel met richtlijnen voor de bereiding In de volgende tabel zijn de standen van de bedieningsknoppen van de kookplaat vermeld, die het type voedsel dat bereid moet worden aangeven. De waarden kunnen variëren op grond van de hoeveelheid voedsel en van de smaak van de consument. STAND KNOP 1 2-3 TYPE VOEDSEL OM BOTER, CHOCOLADE EN DERGELIJKE TE SMELTEN. OM VOEDSEL TE VERWARMEN, KLEINE HOEVEELHEDEN WATER AAN DE KOOK TE HOUDEN, OM SAUZEN MET EIDOOIERS OF BOTER TE KLOPPEN. OM VASTE EN VLOEIBARE VOEDINGSMIDDELEN TE VERWARMEN, WATER AAN DE KOOK TE HOUDEN, DIEPVRIESPRODUCTEN TE ONTDOOIEN, VOOR OMELETTEN VAN 2-3 EIEREN, GERECHTEN FRUIT EN GROENTE, VERSCHILLENDE BEREIDINGEN. STOVEN VAN VLEES, VIS, GROENTEN, GERECHTEN MET MEER OF MINDER WATER, BEREIDING VAN JAM ENZ. . GEBRADEN VLEES OF VIS, BIEFSTUK, LEVER, GESTOOFD VLEES EN VIS, EIEREN, ENZ. FRITUREN VAN AARDAPPELEN ENZ. , SNEL AAN DE KOOK BRENGEN VAN WATER. 4-5 6 7-8 9 64 Instructies Voor de Gebruiker 5. GEBRUIK VAN DE OVEN 5. 1 Verwittigingen en algemene raadgevingen Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt, is het aangeraden de oven te verwarmen op zijn maximum temperatuur (250°C) gedurende voldoende tijd om eventuele olieachtige fabricatieresten te verbranden die een onaangename geur aan de gerechten zouden kunnen geven. Na een onderbreking van de electriciteit, blikt de display met een aanduidt. Voor de regeling regelmatige intermittentie terwijl hij verwijzen we naar paragraaf "3. 2 Elektronische programmeur". Bedek, tijdens het koken, de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of vergelijkbare materialen en plaats er geen pannen of ovenschotels op om beschadigingen van het email te voorkomen. Bij gebruik van ovenpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt beïnvloed. [. . . ] Gebruik normale producten voor staal, niet schurend, en maak eventueel gebruik van houten of kunststof werktuigen. Nauwkeurig afnemen en drogen met een zachte doek of een zeem van damhertenleer. Als deze substanties te lang opdrogen in de oven zouden ze de emailbekleding van de binnenkant van de oven kunnen beschadigen. 73 Instructies Voor de Gebruiker 8. 3 Reiniging van de oven (zonder zelfreinigende panelen) Om de oven in goede staat te houden, moet hij regelmatig worden schoongemaakt, nadat hij is afgekoeld. Verwijder de zijgeleiders door de ringmoer A los te schroeven en hem uit de opening aan de achterkant B te halen. · · Maak de ovenroosters en de geleiders aan de zijkanten schoon met warm water en niet-schurende reinigingsmiddelen, neem hen af en maak hen droog. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG A1C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG A1C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag