Gebruiksaanwijzing SMEG A1A-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG A1A-6. Wij hopen dat dit SMEG A1A-6 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG A1A-6 te teleladen.


SMEG A1A-6 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2247 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG A1A-6 (2455 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG A1A-6

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VEILIGHEIDS EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN_______________ 68 INSTALLATIE VAN HET APPARAAT ________________________ 70 REGELING VAN HET GAS ________________________________ 73 LAATSTE HANDELINGEN_________________________________ 75 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN _____________________ 77 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT ___________________________ 84 GEBRUIK VAN DE OVEN _________________________________ 85 VERKRIJGBARE ACCESSOIRES ___________________________ 87 ADVIEZEN VOOR DE BEREIDING __________________________ 88 REINIGING EN ONDERHOUD _____________________________ 94 BUITENGEWOON ONDERHOUD ___________________________ 97 DEZE INSTRUCTIES ZIJN ALLEEN GELDIG VOOR DE LANDEN VAN BESTEMMING WAARVAN DE IDENTIFICATIESYMBOLEN OP DE VOORZIJDE VAN DEZE HANDLEIDING STAAN. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: zijn bestemd voor de gekwalificeerde technicus die de gasinstallatie moet controleren en de installatie, de inbedrijfstelling en de keuring van het apparaat moet uitvoeren. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: geven gebruiksadviezen, beschrijving van de bedieningen en de juiste reinigings- en onderhoudswerkzaamheden voor het apparaat. 67 Presentatie 1. VEILIGHEIDS EN GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN DEZE HANDLEIDING MAAKT DEEL UIT VAN HET APPARAAT EN MOET DERHALVE IN ZIJN GEHEEL BINNEN HANDBEREIK ERVAN BEWAARD WORDEN GEDURENDE DE HELE LEVENSDUUR VAN HET FORNUIS. WIJ ADVISEREN DEZE HANDLEIDING EN ALLE AANWIJZINGEN ERIN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS DE FORNUIS TE GEBRUIKEN. [. . . ] Om het begin- of eindtijdstip van de kooktijd in te stellen moet u als volgt te werk gaan: Stel de duur van de kooktijd in, zoals beschreven in de voorgaande paragraaf. Binnen 6/7 seconden vanaf de laatste druk op de toetsen of moet u toets opnieuw indrukken om het begintijdstip van het koken in te stellen. Op de display zal de juiste tijd verschijnen waarop de interne segmenten, die verwijzen naar het eind van de kooktijd verlicht zullen zijn. Met behulp van de toetsen en kunt u het begintijdstip van het koken instellen. 6/7 Seconden na de laatste druk, verschijnt op de display de juiste tijd, en het begin- en het eindtijdstip van het koken, welke door verlichte interne segmenten zullen worden weergegeven . Zolang de juiste tijd niet overeenstemt met het begintijdstip van het koken, zullen de segmenten op de display ononderbroken branden; zodra de juiste tijd overeenstemt met het ingestelde begintijdstip zullen alle interne segmenten gaan knipperen ter indicatie dat het koken in de oven is begonnen. Op het eind van de kooktijd zal de timer de warmte-elementen van de oven uitschakelen, zal het geluidssignaal afgaan en zullen de cijfers op de display gaan knipperen. Om het hele ingestelde programma te resetten moet u de middelste toets - 1 of 2 seconden lang ingedrukt houden: als het koken al is begonnen zult u de oven met de hand moeten uitschakelen. In de afbeelding hiernaast ziet een programmeringsvoorbeeld: de juiste tijd is 7:06, het begin van de kooktijd is geprogrammeerd voor 8 uur en het eind op 9 uur. Zodra het 8 uur is zullen de interne segmenten tussen 8 en 9 uur gaan knipperen en zal de uren wijzer ononderbroken blijven branden. Let op: om de oven na de bovenstaand beschreven programmering te laten starten moeten de thermostaat en de functiekeuzeschakelaar als gewoonlijk in de standen voor de gewenste temperatuur en functie worden gezet 5. 3. 4 "DEMO" functie De modellen die uitgerust zijn met een analoge/digitale programmeereenheid is een "DEMO" functie voorzien, die de weerstanden uitschakelt en de andere functies ongewijzigd laat. Om deze functie in te schakelen, moet u achtereenvolgens op de toetsen , , en drukken voor 3/4 seconde. Een bevestigend geluidssignaal informeert de gebruiker dat de functie ingeschakeld is. Wanneer de "DEMO" functie actief is, knippert het nummer 6 op de klok met regelmatige intervals Om de functie uit te schakelen, moet u dezelfde procedure volgen. 83 Instructies Voor de Gebruiker 6. GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT 6. 1 Ontsteken van de branders op de plaat Alvorens de branders van de kookplaat te ontsteken dient u te controleren of de vlamverdelerkransen goed op hun plaats zitten met hun kapjes, en erop letten of de gaten A van de vlamverdelers corresponderen met de bougies en de thermokoppels. Het bijgeleverde rooster B moet worden gebruikt voor "wokken" (Chinese pan). Ter hoogte van elke knop is de bijbehorende brander aangegeven. Het volstaat om de knop in te drukken en naar links te draaien tot op het symbool met de grote vlam / , totdat de vlam aan is. Houd de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om de vlam brandend te houden en om de veiligheidsvoorziening te activeren. Het kan gebeuren dat de brander uitgaat op het moment dat u de knop loslaat. In dat geval moet de handeling worden herhaald en de knop langer ingedrukt gehouden worden. Wanneer de brander eenmaal is ontstoken kunt u de vlam naar wens regelen. Controleer altijd na ieder gebruik van de oven of de bedieningsknoppen in de stand " " (uit) staan. [. . . ] Om de oven in goede staat te houden, moet hij regelmatig worden schoongemaakt, nadat hij is afgekoeld. Moet u de zijroosters verwijderen door ze aan de voorkant op te tillen en ze uit het gat aan de achterkant te trekken 10. 3 Reiniging van de oven (zonder zelfreinigende panelen) · · GEBRUIK GEEN STOOMSTRAAL OM DE BINNENKANT VAN DE OVEN MEE TE REINIGEN Maak de ovenroosters en de geleiders aan de zijkanten schoon met warm water en niet-schurende reinigingsmiddelen, neem hen af en maak hen droog. 95 Instructies Voor de Gebruiker Om het reinigen te vereenvoudigen, kunt u de opberglade volledig onder de oven uittrekken. Trek hem er helemaal uit en til hem bij de voorkant naar boven (net als bij een gewone lade). 10. 3. 1 Zelfreinigende Panelen De hoofdoven is uitgerust met panelen met continu zelfreinigend email. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG A1A-6

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG A1A-6 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag