Gebruiksaanwijzing SMEG 3LBS955

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG 3LBS955. Wij hopen dat dit SMEG 3LBS955 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG 3LBS955 te teleladen.


SMEG 3LBS955 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1846 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG 3LBS955 (1831 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG 3LBS955

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LEER UW FORNUIS KENNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSORGANEN VAN HET FRONTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Hun positie wordt duidelijk aangegeven door cirkels en de warmte beperkt zich tot de op het glas afgetekende diameters. De 4 kookzones zijn van het HIGH-LIGHT type en zullen enkele seconden na de ontsteking ervan warm gaan worden. De verwarming kan worden geregeld van het minimum tot het maximum met de knoppen op het frontpaneel. Onder iedere kookzone bevindt zich een door een elektronisch systeem gevoede spoel, inductor genoemd, die een variabel magnetisch veld opwekt. Wanneer een pan binnen zo'n magnetisch veld wordt geplaatst zullen de hoogfrequentiestromen zich rechtstreeks op de bodem van de pan concentreren en wordt de voor het koken van het voedsel noodzakelijke warmte opgewekt. Bij de eerste ingebruikneming van de kookplaat verdient het aanbeveling hem net zolang op de maximumtemperatuur te verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zullen zijn verbrand. 8. 1. 1 Werkingsvermogens Onderstaand volgt een tabel met het verbruik van de gebruikte kookzones. Zone nummer: Diameter zone Opgenomen vermogen Normale werking: 1400 W 1 145 mm Met Power functie 1800 W Normale werking: 1850 W 2 180 mm Met Power functie 2300 W Normale werking: 2300 W 3 210 mm Met Power functie 3200 W Normale werking: 1400 W 4 145 mm Met Power functie 1800 W Totaal opgenomen vermogen: 7400 W Bij de eerste ingebruikneming van de kookplaat verdient het aanbeveling om hem net zolang op de maximumtemperatuur te verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zullen zijn verbrand. 8. 1. 2 Soorten pannen Apparaten van dit type hebben speciale pannen nodig om te kunnen functioneren. De bodem van de pan moet namelijk van ijzer of staal/ijzer zijn om het voor de verwarming noodzakelijke magnetische veld te kunnen opwekken. Niet geschikt zijn recipiënten van: 1 glas; 2 keramiek; 3 terracotta; 4 staal, aluminium of koper zonder magnetische bodem. Mocht dit toch gebeuren, dan moet u de kookplaat onmiddellijk uitschakelen en zolang hij nog lauwwarm is, het gesmolten materiaal met de bijgevoegde schraper verwijderen om beschadigingen van het oppervlak ervan te voorkomen. Wanneer u de glaskeramische plaat niet onmiddellijk schoonmaakt bestaat het risico van aankoekingen die na het afkoelen van de plaat onmogelijk zouden kunnen worden verwijderd. Belangrijk Let goed op met kinderen omdat die de brandende controlelampjes voor de restwarmte op de kookplaat met moeite zullen kunnen zien. Na het gebruik blijven de kookzones nog een tijdlang bijzonder warm, ook al zijn ze uitgeschakeld. Verzeker u ervan dat de kinderen de kookplaat nooit aanraken. 8. 2 Warmhouden functie Het doel van de warmhouden functie is het handhaven van de temperatuur onderin de pannen op circa 65°C. Dit maakt het mogelijk om het voedsel met een optimaal energieniveau warm te houden, of ook voorzichtig op te warmen. De warmhouden functie bevindt zich tussen [0] en [1] en wordt aangegeven met de betreffende symbolen op de kookzones. 92 Instructies voor de gebruiker 9. GEBRUIK VAN DE OVEN Alvorens de oven in gebruik te nemen moet u zich ervan verzekeren dat op de display het symbool verschijnt. Wij raden voor alle handelingen het gebruik aan van geïsoleerde handschoenen. 9. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen Bij de eerste ingebruikneming van de oven en de grill moet u ze net zolang op de maximumtemperatuur verhitten tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zullen zijn verbrand. Na een stroomonderbreking zal de display met regelmatige onderbrekingen knipperen en aangeven. De ovenaccessoires die in aanraking kunnen komen het voedsel zijn gemaakt van materialen die beantwoorden aan de geldende normenstelsels. [. . . ] In Nederland komt bij de meeste woningen maar één fase, één nul en één aarde draad binnen. Deze inkomende leiding wordt door het energiebedrijf voor de meter afgezekerd met een hoog Ampèrage zekering en na de meter wordt deze onderverdeeld in meerdere groepen van 16 amp. Als men nu tussen de fase en de nul meet men nog steeds 220 volt, maar als je op de onderlinge groepen meet wordt er geen waarden aangegeven. Een zekering van 16 ampère kan met een vermogen van 3520 Watt tot 3840 Watt belast worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG 3LBS955

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG 3LBS955 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag