Gebruiksaanwijzing SMEG 3LBS931

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG 3LBS931. Wij hopen dat dit SMEG 3LBS931 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG 3LBS931 te teleladen.


SMEG 3LBS931 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2912 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG 3LBS931 (1427 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG 3LBS931

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 6. 1 Inschakelen van de branders van de kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 6. 2 Praktische wenken voor het gebruik van de branders van de kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 6. 3 Diameter van de recipiënten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 7. HET BEDIENINGSPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Als het lampje uitgaat wil dat zeggen dat de ingestelde temperatuur is bereikt. Als het lampje regelmatig knippert betekent dat, dat de temperatuur in de oven constant op het ingestelde niveau gehouden wordt. De oven wordt aangestoken door de knop met de klok mee te draaien op één van de onderstaande functies, met uitzondering van de ovenverlichting: OVENVERLICHTING GRILL-ELEMENT VERWARMINGSELEMENT BOVEN EN ONDER (50 ÷ 245°) ONDERSTE VERWARMINGSELEMENT GRILL-ELEMENT + VERWARMINGSELEMENT BOVEN 28 Instructies voor de gebruiker 8. GEBRUIK VAN DE OVEN Wanneer het fornuis een elektronische programmeereenheid heeft, moet u zich, alvorens de oven in gebruik te nemen ervan verzekeren dat op de display het symbool verschijnt. 8. 1 Waarschuwingen en algemene aanbevelingen Bij de eerste ingebruikneming van de oven en de grill moet u ze net zolang op de maximumtemperatuur verhitten (260°C elektrische oven) tot de eventuele olieachtige resten van het fabricageproces, die kwalijke luchten op het voedsel zouden kunnen overbrengen, zijn verbrand. Na een stroomonderbreking zal de display van de programmeereenheid met regelmatige onderbrekingen knipperen en aangeven. ELEKTRONISCHE PROGRAMMEEREENHEID" De accessoires van de oven die met het voedsel in aanraking zouden kunnen komen, zijn vervaardigd van materialen die beantwoorden aan de voorschriften van richtlijn 89/109/EEG van 21/12/88 en de vordering van overheidswege 108 van 25/01/92. Wanneer beide ovens gelijktijdig gebruikt worden, kan dit tot problemen leiden met de delicate bereidingen. Om te voorkomen dat eventueel in de oven aanwezige stoom last veroorzaakt moet u de oven in twee stappen openen: houd hem eerst 4-5 seconden lang halfopen (ca. Wanneer u tijdens het koken bij het voedsel moet komen dan moet u de ovendeur zo kort mogelijk open laten staan om te voorkomen dat de temperatuur in de oven zover daalt dat het goede kookresultaat er door wordt geschaad. 8. 2 Koelventilatie Het apparaat is uitgerust met een koelsysteem dat een paar minuten na het ontsteken van de oven in werking treedt. De ventilator zal een gewone luchtstroom veroorzaken die boven de deur naar buiten gaat en die ook nog kort na het uitschakelen kan doorgaan. 8. 3 Gebruik van de elektrische grill Bij korte kooktijden, voor bijvoorbeeld het goudbruin braden van vlees dat al gaar is, moet u de statische grill functie kiezen en de knop van de thermostaat op de maximumtemperatuur zetten. Met de geventileerde grill functie (alleen indien voorzien) kunt u gerechten helemaal klaarmaken dankzij de geforceerde ventilatie die de warmte diep het voedsel laat indringen. Voor kookwijzen van dit type moet u de geventileerde grill functie kiezen en de knop van de thermostaat op de ideale kooktemperatuur zetten (nooit hoger dan 200°C). 8. 4 Het gebruik van de grill Na de oven te hebben ingeschakeld, wat wordt bevestigd door het gaan branden van het rode controlelampje, moet u hem 5 minuten lang laten voorverwarmen voordat u het voedsel erin doet. een tegenstelling tussen een einde kooktijd en een langere duur zal niet door de programmeereenheid worden geaccepteerd). 31 Instructies voor de gebruiker 9. 4 Einde kooktijd Op het eind van de kooktijd zal de oven automatisch worden uitgeschakeld en zal tegelijkertijd een intermitterend geluidssignaal afgaan. Na de uitschakeling van het geluidsalarm, zal de display weer de juiste tijd afbeelden, samen met het symbool , die de terugkeer na de manuele bediening van de oven aangeeft. 9. 5 Kookwekker De programmeereenheid kan ook worden gebruikt als een eenvoudige kookwekker. Wanneer u toets indrukt, zal de display de cijfers tonen; houd hem ingedrukt en gebruik tegelijkertijd de toetsen voor de wijziging van de waarde of . Bij het loslaten van de toets begint het geprogrammeerde aftellen en zal op de display de juiste tijd verschijnen, samen met het symbool . Wanneer u na de instelling de resterende tijd wenst te zien moet u toets indrukken. Bij het gebruik van de programmeereenheid als kookwekker zal de werking van de oven na het verstrijken van de ingestelde tijd niet worden onderbroken. 9. 6 Regeling van het volume van het geluidssignaal U kunt tijdens de werking ervan het volume van het geluidssignaal wijzigen (3 niveaus), met toets . 9. 7 Uitschakeling van het geluidssignaal Het geluidssignaal zal na zeven minuten automatisch worden beëindigd. U kunt hem ook met de hand uitschakelen door tegelijkertijd de toetsen en in te drukken. Om het apparaat uit te schakelen moet u vervolgens de knoppen terugbrengen in de stand 0. 9. 8 Wijzigen van de ingestelde gegevens Met het ingestelde programma moet u de toets van de te annuleren functie ingedrukt houden terwijl u tegelijkertijd de waarde bereikt door de toetsen voor de wijziging of in te drukken of . De annulering van de duur zal door de programmeereenheid worden geïnterpreteerd als het eind van de kooktijd. 9. 9 Wijzigen van de ingestelde gegevens De voor het koken ingestelde gegevens kunnen ieder moment worden gewijzigd door de functietoets ingedrukt te houden en tegelijkertijd de toetsen voor de wijziging van de waarde of te gebruiken. 32 Instructies voor de gebruiker 10. SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD 10. 1 Het reinigen van roestvrij staal Voor een goed behoud van het roestvrij staal moet u het fornuis regelmatig, na ieder gebruik schoonmaken, nadat hij is afgekoeld. 10. 2 Gewone dagelijkse reiniging Om de roestvrijstalen oppervlakken schoon te maken en intact te houden moet u altijd en uitsluitend de speciaal hiervoor bestemde producten gebruiken, zonder schuurmiddelen of zuren op chloorbasis. Gebruikswijze: giet het product op een vochtige doek en breng het aan op het oppervlak, spoel het zorgvuldig af en droog het op met een zachte doek of een zeem. 10. 3 Voedselvlekken of -resten Het gebruik van metalen schuursponsjes en scherpe spatels moet worden vermeden om de oppervlakken niet te beschadigen. Gebruik normale, niet schurende producten, en eventueel keukengerei van hout of plastic. [. . . ] Steek de uiteinden van de rubberen slang H op de slanghouder A+F (of G) en op de uitlaataansluiting van de drukverminderaar op de gasfles. Bevestig het uiteinde van de slang H op de slanghouders A+F (of G) met het klembandje I volgens de geldende voorschriften. De geïllustreerde slangaansluitingen A-F-G worden niet bij het apparaat geleverd. Gebruik uitsluitend aansluitingen die aan de geldende norm voldoen. 38 Instructies voor de installateur 12. 4. 4Aansluiting met een buigzame stalen slang (voor alle gassoorten) Dit type aansluiting kan worden gerealiseerd voor allebei de manierenvan installatie die worden geïllustreerd op de afb. "A" en "B" in hoofdstuk "2 INSTALLATIE VAN HET APPARAAT ". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG 3LBS931

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG 3LBS931 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag