Gebruiksaanwijzing SMEG 3LBPT990

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG 3LBPT990. Wij hopen dat dit SMEG 3LBPT990 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG 3LBPT990 te teleladen.


SMEG 3LBPT990 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3913 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG 3LBPT990 (3723 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG 3LBPT990

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DIT APPARAAT IS BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN VOLDOET AAN DE GELDENDE NORMEN DIE OP DIT MOMENT VAN KRACHT ZIJN. HET APPARAAT IS GEBOUWD OM DE VOLGENDE FUNCTIE TE VERVULLEN: BEREIDING EN OPWARMEN VAN VOEDSEL; IEDER ANDERSOORTIGE GEBRUIK DIENT ALS ONEIGENLIJK GEBRUIK TE WORDEN BESCHOUWD. DE FABRIKANT WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDER GEBRUIK DAN IS AANGEGEVEN, AF. SCHEID DE VERSCHILLENDE AFVALMATERIALEN VAN DE VERPAKKING EN OVERHANDIG HEN AAN HET DICHTSTBIJZIJNDE CENTRUM VOOR GESCHEIDEN AFVALVERWERKING. EEN AARDING IS VERPLICHT VOLGENS DE TOEPASSELIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE. DE STEKKER DIE AAN DE VOEDINGSKABEL EN HET BIJBEHORENDE STOPCONTACT MOETEN WORDEN BEVESTIGD, MOETEN VAN HETZELFDE TYPE ZIJN, EN AAN DE GELDENDE VOORSCHRIFTEN VOLDOEN. [. . . ] VERWARMINGSELEMENT + VENTILATOR FUNCTIE GEVENTILEERDE OVEN FUNCTIE GRILL KNOP MINUTENTELLER (UITSLUITEND BIJ DE MODELLEN DIE HIERMEE ZIJN UITGERUST) Om de minutenteller te gebruiken moet de wekker worden opgedraaid door de knop met de klok mee te draaien. De instelling is progressief en er kunnen tussenstanden tussen de cijfers worden gebruikt. Het geluidssignaal aan het einde van de bereiding schakelt de werking van de oven niet uit. . 18 Instructies voor de Gebruiker 6 GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT 6. 1 Ontsteking van de branders van de kookplaat Alvorens de branders van de kookplaat te ontsteken dient u te controleren of de vlamverdelerkransen goed op hun plaats zitten met hun kapjes, en erop letten of de gaten A van de vlamverdelers corresponderen met de bougies en de thermokoppels. Voordat de branders worden aangestoken moet het glazen deksel worden opgetild; voordat dit weer gesloten wordt, moeten alle branders worden uitgeschakeld, en moet worden gewacht tot ze zijn afgekoeld. Het rooster B dat op verzoek geleverd wordt, wordt gebruikt voor de wok (Chinese pan). Ter bescherming van de kookplaat hebben we het fornuis uitgerust met een verhoogd rooster C dat onder pannen met een diameter van meer dan 26 cm kan worden geplaatst. De bijgeleverde reductie C dient te worden gebruikt voor kleine pannen. Bij elke knop wordt aangegeven bij welke brander hij hoort. Het is voldoende de knop in te drukken en op het symbool van de minimum vlam te draaien, totdat de ontsteking heeft plaatsgevonden. Indien hij niet binnen 15 seconden gaat branden moet u de knop op 0 zetten en tenminste 60 seconden lang wachten voor u het opnieuw probeert. Houd de knop enkele seconden ingedrukt om het thermokoppel de gelegenheid te geven warm te worden. Het kan zijn dat de brander uitgaat op het moment dat de knop wordt losgelaten; dit betekent dat het thermokoppel onvoldoende verwarmd is. · Zodra u barsten in het oppervlak van de platen ziet, moet het apparaat onmiddellijk worden afgekoppeld van de netvoeding en dient u contact op te nemen met het dichtstbijzijnde erkende technische assistentiecentrum. 21 Instructies voor de Gebruiker 7 GEBRUIK VAN DE OVEN Vergewis u ervan bij de modellen met elektronische programmator, dat op het display het symbool verschijnt alvorens de oven te gebruiken. Ga bij de modellen met analoge klok en timerknop op het symbool staan. 7. 1 Verwittigingen en algemene raadgevingen Als de oven en de grill voor het eerst worden gebruik is het wenselijk hen te verwarmen tot de maximum temperatuur (260°C elektrische oven en 275°C gasoven) voor een duur die voldoende is om eventuele olieresiduen die bij de productie zijn achtergebleven te verwijderen, die het voedsel een onaangename geur zouden kunnen geven. Zie voor de instelling paragraaf "8 ELEKTRONISCHE PROGRAMMATOR ". regelmatig met De ovenaccessoires die in aanraking kunnen komen met het voedsel zijn gemaakt van materialen die voldoen aan de voorschriften van de geldende richtlijn. Teneinde te voorkomen dat de eventuele damp binnen in de oven last veroorzaakt, de ovendeur in twee ogenblikken openen: de deur half open houden (ongeveer 5 cm. ) gedurende 4-5 seconden, en ze daarna volledig openen. Indien het nodig is de gerechten tijdens het koken te behandelen, moet men de ovendeur zo kort mogelijk open laten teneinde te vermijden dat de temperatuur binnen in de oven afkoelt zodanig dat een goede afloop van het koken risico loopt. Teneinde te voorkomen dat de eventuele damp binnen in de oven last veroorzaakt, de ovendeur in twee ogenblikken openen: de deur half open houden (ongeveer 5 cm. ) gedurende 4-5 seconden, en ze daarna volledig openen. Indien het nodig is de gerechten tijdens het koken te behandelen, moet men de ovendeur zo kort mogelijk open laten teneinde te vermijden dat de temperatuur binnen in de oven afkoelt zodanig dat een goede afloop van het koken risico loopt. 7. 2 Koelventilator Het apparaat is uitgerust met een koelsysteem dat enkele minuten na de inschakeling van de oven in werking treedt. De werking van de ventilator veroorzaakt een normale luchtstroom die boven de deur naar buiten komt, en die nog korte tijd nadat de oven is uitgeschakeld, door kan gaan. 7. 3 Gebruik van de gasoven 7. 3. 1 Elektronische vonkontsteking Open de ovendeur helemaal, druk de thermostaatknop in en draai hem helemaal tot op de maximum temperatuur. Houd de knop na de ontsteking nog enkele seconden ingedrukt om het thermokoppel de gelegenheid te geven warm te worden. Dit mag niet langer dan 15 seconden duren; als de brander daarna nog niet is aangegaan moet u de poging opgeven, de ovendeur helemaal open zetten en pas na 1 minuut opnieuw proberen. 7. 3. 2 Handmatige ontsteking Zet de ovendeur helemaal open en draai de thermostaatknop om. [. . . ] 11. 1. 2 Voedselvlekken of -restanten Gebruik beslist geen metalen sponsjes of scherpe schrapers, om de oppervlakken niet te beschadigen. Gebruik normale producten voor staal, niet schurend, en maak eventueel gebruik van houten of kunststof werktuigen. Nauwkeurig afnemen en drogen met een zachte doek of een zeem van damhertenleer. Als deze substanties te lang opdrogen in de oven zouden ze de emailbekleding van de binnenkant van de oven kunnen beschadigen. 11. 2 Reiniging van de onderdelen van de kookplaat 11. 2. 1 Het glazen deksel Om het reinigen te vereenvoudigen kan het deksel uit zijn scharnieren worden gelicht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG 3LBPT990

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG 3LBPT990 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag