Gebruiksaanwijzing SMEG 3LBA500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG 3LBA500. Wij hopen dat dit SMEG 3LBA500 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG 3LBA500 te teleladen.


SMEG 3LBA500 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (766 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG 3LBA500 (1423 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG 3LBA500

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GEBRUIKSBESTEMMING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DE INSTALLATIE VAN HET TOESTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Voordat de aansluiting uitgevoerd wordt, moet u controleren of de stroomtoevoerlijn voorzien is met een geschikte aarding. Vermijd het gebruik van adapters die oververhittingen zouden kunnen veroorzaken. 88 Aanwijzingen voor de installateur Werking op 380-415V3N~: gebruik een vijfpolige kabel van het type H05V2V2-F (kabel van 5 x 4 mm2). Werking op 380-415V2N~: gebruik een vierpolige kabel van het type H05V2V2-F (kabel van 4 x 6 mm2). Werking op 220-240V~: gebruik een driepolige kabel 3 x 10mm² Dit type van aansluiting kan alleen met gebruik van de speciale kit die verkrijgbaar is bij de erkende assistentiecentra (onder. 902263) De draad voor de aarding (geel-groen) die op het toestel moet worden aangesloten, moet minstens 20 mm langer zijn dan de andere draden. 220-240V~ 10 mm 2 20 mm DE CONSTRUCTEUR KAN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR LETSELS AAN PERSONEN OF MATERIËLE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET NIET IN ACHT NEMEN VAN DEZE VOORSCHRIFTEN 6. 2 Afvoer van de verbrandingsproducten De afvoer van de verbrandingsproducten moet verzekerd worden door middel van een afzuigkap, die verbonden is aan een rookkanaal met een efficiënte trek of met een geforceerde afzuiging. Een efficiënt afzuigsysteem moet zorgvuldig ontworpen worden door een bevoegde specialist, en moet uitgevoerd worden door de posities en de afstanden te respecteren die voorzien worden door de normen. Na de handeling moet de installateur een conformiteitscertificaat afgeven. 6. 3 Montage van de achterplint · · · Draai de moeren B los. Plaats de plint op de kookplaat en zorg er voor dat de assen C overeenkomen met de gaten D. Bevestig de plint op de plaat, door de schroeven A vast te draaien. 6. 4 Plaatsing en nivellering van het toestel Nadat de gasaansluiting en de elektrische aansluiting werden uitgevoerd, moet het toestel genivelleerd worden met behulp van de vier regelbare pootjes. Om een goede bereiding te verkrijgen, is het absoluut noodzakelijk dat het toestel correct genivelleerd wordt op de ondergrond. Afhankelijk van het aangekochte model kan de regeling van de hoogte van de pootjes wijzigen van 70 tot 95 mm, en van 110 tot 160 mm. Deze hoogten duiden de afstand aan van het hoogste punt (vaste gedeelte) tot het laagste punt van het pootje (regelbare gedeelte dat op de grond rust). KEN UW FORNUIS KOOKPLAAT BEDIENINGSPANEEL HOOFDZAKELIJKE OVEN / OVEN HULPOVEN RECHAUD 8. Wanneer het vermogen daarentegen beperkt wordt, wordt de optie "A" automatisch gedesactiveerd wanneer de knop in tegenwijzerszin wordt gedraaid. 9. 3 Functie Power Wanneer deze functie wordt gebruikt, is het mogelijk om elke verwarmingszone continu aan het maximum vermogen voor maximum 10 minuten te doen werken. Met deze functie kan bijvoorbeeld een grote hoeveelheid water snel aan de kook gebracht worden, of vlees bereid worden. Draai de knop in wijzerszin en stel de verwarmingsintensiteit in op positie 9, selecteer door middel van de draaiknop de positie "P", en laat los. Na 10 minuten vermindert automatisch het vermogen, keert het terug naar positie 9, en "P" verdwijnt. De functie Power kan alleszins onderbroken worden door op eender welk moment de verwarmingsintensitieit te verminderen. Wanneer de optie Power geselecteerd wordt op een plaat (bijvoorbeeld de linker plaat vooraan), kan het geabsorbeerd vermogen van de tweede plaat (links achteraan) beperkt blijken om de beschikbare maximum energie naar de eerste plaat te voeren. Voor dezelfde reden heeft de functie Power de prioriteit tegenover de verwarmingsversneller. Wanneer een recipiënt van de kookzone wordt verwijderd tijdens de inschakeling van de functie Power, wordt de functie gestopt. 92 Aanwijzingen voor de gebruiker 9. 4 Werkingsvermogens Hier volgt een tabel met het verbruik van de platen die in werking zijn Zonenummer: Diameter van de Zone Geabsorbeerd vermogen Normale werking: 1 145 mm Met de functie Power: Normale werking: 2 180 mm Met de functie Power: Normale werking: 3 260 mm Met de functie Power: Normale werking: 4 210 mm Met de functie Power: Normale werking: 5 145 mm Met de functie Power: Totaal geabsorbeerd vermogen 1800 W 10600 W 3200 W 1400 W 3200 W 2300 W 2500 W 2400 W 1800 W 1850 W 1400 W 9. 5 Types van pannen Voor dit type van toestel zijn speciale pannen nodig. De bodem van de pan moet in ijzer of staal/ijzer zijn, zodat het magnetisch veld geproduceerd kan worden dat nodig is voor de verwarming. De volgende recipiënten zijn niet geschikt: - glas; - keramiek: - terracotta; - staal, aluminium of koper zonder magnetische bodem; Om te controleren of de pan geschikt is, kan u een magneet op de bodem plaatsen: wanneer deze aangetrokken wordt, is de pan geschikt voor de inductieplaat. Wanneer u niet over een magneet beschikt, giet u een beetje water in de pan, plaats u ze op een kookzone, en schakelt u de plaat aan. [. . . ] Als op de toets wordt gedrukt, toont het display de cijfers ; blijf er op drukken en handel gelijktijdig op de toetsen voor het wijzigen van de waarde of . Als de toets wordt losgelaten, begint de geprogrammeerde tijd te lopen en zal op het display de huidige tijd en het symbool verschijnen. Na de instelling moet op de toets gedrukt worden om de resterende tijd weer te geven. Bij het gebruik als kookwekker zal de werking van de oven na het verstrijken van de ingestelde tijd niet worden onderbroken. 11. 6 Regeling van het volume van het geluidssignaal Het geluidssignaal heeft 3 volumeniveaus. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG 3LBA500

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG 3LBA500 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag