Gebruiksaanwijzing SMEG 3903/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG 3903/1. Wij hopen dat dit SMEG 3903/1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG 3903/1 te teleladen.


SMEG 3903/1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (498 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG 3903/1 (459 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG 3903/1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Reinig de binnenkant van het product alvorens het in gebruik te nemen. MILIEUTIPS 1. Verpakking Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingsymbool. Voor de verwerking moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen enz. ) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar kan vormen. [. . . ] Het is daarom noodzakelijk om te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn. Dit product kan een gefluorideerd broeikasgas bevatten dat onder het Protocol van Kyoto valt; het koelgas zit in een hermetisch verzegeld systeem. Conformiteitsverklaring · Dit apparaat is bestemd voor het conserveren van voedingsmiddelen en is vervaardigd in overeenstemming met de Verordening (EG) nr. 1935/2004 · Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met: - veiligheidsvoorschriften van de "Laagspanningsrichtlijn" 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen vervangt); - de veiligheidsvereisten van de "EMC"-richtlijn 2004/108/EG. De elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd wanneer het op de juiste wijze op een efficiënt werkende installatie is aangesloten, die volgens de wettelijke voorschriften is geaard. 23 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN INSTALLATIE · Het apparaat moet door twee of meerdere personen worden verplaatst en geïnstalleerd. · Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat om te voorkomen dat de vloer beschadigd raakt (b. v. · Zorg ervoor dat het product tijdens de installatie de voedingskabel niet beschadigt. · Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven het apparaat om een goede ventilatie te garanderen of volg de installatie-instructies. · Houd de ventilatie-openingen van het apparaat vrij van obstakels. · Beschadig de leidingen van het koelcircuit van de koelkast niet. · Installeer het product waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het product. Om de correcte en constante afvloeiing van het dooiwater te waarborgen, reinig regelmatig de binnenkant van de afvoeropening aan de achterkant van de koelkast in de nabijheid van de groente- en fruitlade. Haal de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van de stroomvoorziening los alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. ALS HET APPARAAT NIET WORDT GEBRUIKT Sluit het apparaat van het elektriciteitsnet af, leeg het apparaat, laat hem ontdooien en reinig hem. Laat de deuren van het apparaat op een kier staan zodat er lucht in de verschillende gedeelten kan circuleren. Op die manier wordt de vorming van schimmel en luchtjes vermeden. STROOMONDERBREKING Laat de deuren van het apparaat dicht. De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd. FUNCTIONERING KOEL- EN VRIESGEDEELTE · Als uw product aan de binnenkant van het koelgedeelte voorzien is van een thermostaatdoos en eventueel van een extern paneel, kunt u de temperatuur van beiden delen regelen door aan de thermostaatknop te draaien zoals in de afbeelding 1 staat aangegeven. · Als uw product naast de interne thermostaatdoos voorzien is van een extern bedieningspaneel met een knop, kunt u de temperatuur van het koel- en vriesgedeelte afzonderlijk instellen. Door aan de knop van de interne thermostaatdoos te draaien regelt u de temperatuur van het koelgedeelte (zie afbeelding 1) en met behulp van het externe bedieningspaneel kunt u de temperatuur van het vriesgedeelte instellen (zie handleiding voor snelle consultatie). Het is mogelijk om het koel- en vriesgedeelte afzonderlijk van elkaar uit te schakelen door de desbetreffende knop op te draaien. Opmerking: De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deuren worden geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de twee gedeelten. De stand van de thermostaatknop dient op basis van deze factoren te worden aangepast. Lampje (zie aanwijzingen in de nabijheid van het lampje) Thermostaat op 1/MIN : matige koeling Thermostaat op 3-5/MED : middelmatige koeling Thermostaat op 7/MAX : zeer intense koeling Afb. [. . . ] Door de voedingsmiddelen eerst te laten afkoelen voor ze in te vriezen is het mogelijk om energie te besparen en de levensduur van het apparaat te verlengen. HET OPSPOREN VAN STORINGEN 1. Controleer eerst de aanwijzingen onder punt 1, en vervolgens: · Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Raadpleeg het hoofdstuk "Functionering van het koel- en vriesgedeelte" voor de toegang tot het lampje. · Controleer het lampje en vervang het, indien nodig, door een nieuw (zie de aanwijzingen in de nabijheid van het lampje). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG 3903/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG 3903/1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag