Gebruiksaanwijzing SMEG 3795

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG 3795. Wij hopen dat dit SMEG 3795 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG 3795 te teleladen.


SMEG 3795 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (498 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG 3795 (459 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG 3795

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 115 Installatie en bediening van uw koelkast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Voor u uw koelkast in gebruik neemt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 GEBRUIKSINFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Scherm en besturingspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Opmerking: De "Super Cool " modus wordt automatisch geannuleerd na 12 uur of wanneer de temperatuur van de koelersensor lager is dan 0°. NL - 119 - Economy-modus De diepvriezer en koeler werken in economische condities die worden bepaald in de besturingseenheid. · ECO begint te knipperen · Indien geen toets wordt ingedrukt gedurende 1 seconde knippert het symbool 3 maal en een geluidsignaal weerklinkt. · -18 en de relatieve grafiekbalk verschijnen op de diepvriezer · +4 en de relatieve grafiekbalk verschijnen op de koeler In deze modus: · De diepvriezer kan worden bij geregeld, energiebesparende modus wordt geannuleerd en de geselecteerde instelwaarden worden uitgevoerd. · De koeler kan worden bijgeregeld, energiebesparende modus wordt geannuleerd en de geselecteerde instelwaarden worden uitgevoerd. De energiebesparende modus wordt automatisch geannuleerd en de geselecteerde modus wordt ingeschakeld. De energiebesparende modus wordt automatisch geannuleerd en de geselecteerde modus wordt ingeschakeld. · Als u vertrekt op vakantie en u de koeler wilt leegmaken, kunt u deze modus gebruiken. · VACATION begint te knipperen · Indien geen toets wordt ingedrukt gedurende 1 seconde knippert het symbool 3 maal en een geluidsignaal weerklinkt. · Indicatoren en balkgrafieken van de diepvries en koeler blijven uit · Er kunnen geen aanpassingen worden uitgevoerd zonder de vakantiemodus uit te schakelen. · Deze modus wordt gebruikt om dranken binnen een instelbare tijdsduur af te koelen. · Druk op de DCOOL toets om de tijdsduur in te stellen 05 minuten -> 1. · In de schermbeveiligingmodus schakelt de verlichting van het scherm uit. · Als we de deur openen of een toets indrukken, schakelt de verlichting van het scherm 5 seconden in en daarna schakelt deze opnieuw uit. · Druk op de D. COOL toets gedurende 3 seconden om deze modus te annuleren. NL - 122 - Koelertemperatuur instellingen · De aanvankelijke temperatuurwaarde voor de Koeler indicator is +4°C. · Als u deze toets de eerste maal indrukt, verschijnt +2° op de instellingindicator van de koeler. · Iedere maal u deze toets indrukt, verschijnt een balk op de koeler balkgrafiek indicator en de lagere temperatuur wordt ingesteld. (+8°C, +6°C, 5°C, +4°C, +2°C) · Als u de koelertoets indrukt tot +2° (maximum koud) verschijnt op de koeler instellingindicator verschijnt en als u blijft indrukken, begint SC (Super Cool) te knipperen. · Als u blijft indrukken, herstart het apparaat vanaf +8°C. · De temperatuurwaarde geselecteerd voor Vakantiemodus, Super Freeze modus, Super Cool modus of Economische modus wordt ingeschakeld en blijft dezelfde als de modus voltooid is of geannuleerd. Het apparaat blijft werken met deze temperatuurwaarde. Vriezer temperatuurinstellingen · De aanvankelijke temperatuurwaarde voor de Diepvriezer instellingindicator is -18°C. · Als u deze toets de eerste maal indrukt, verschijnt -20°C op de instelindicator van de diepvriezer. · Iedere maal u deze toets indrukt, verschijnt een balk op de Diepvriezer balkgrafiek en de lagere temperatuur wordt ingesteld. [. . . ] Geluid van blazend water: · Dit is het normale geluid van de ventilator. Dit geluid is hoorbaar omdat lucht doorheen het systeem circuleert in niet-invriezen koelkasten wanneer het systeem normaal werkt. Als de randen van de koelkast in contact met de deur warm zijn: · In het bijzonde tijdens de zomermaanden (bij warm weer) kan er opwarming optreden van de oppervlakten die in contact staan met de koelkast wanneer de compressor actief is en dit is normaal. Als er vocht aanwezig is in de bodem van de koelkast: · Werden de etenswaren correct verpakt? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG 3795

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG 3795 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag