Gebruiksaanwijzing SKIL FOX 3 EN 1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SKIL FOX 3 EN 1. Wij hopen dat dit SKIL FOX 3 EN 1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SKIL FOX 3 EN 1 te teleladen.


SKIL FOX 3 EN 1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4133 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SKIL FOX 3 EN 1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen. C) Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde gereedschappen. [. . . ] Draag persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen. Controleer dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden. verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het gereedschap inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden. Daardoor kunt u het gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden. loshangende kleding , sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen. Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. gEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit het elektrische gereedschap voordat u d) e) f) g) 5) a) het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden. Gebruik elektrische gereedschappen, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen. [. . . ] Voordat het schuuroppervlak in aanraking komt met het werkstuk, moet u de machine aanzetten !Voordat u de machine uitschakelt, dient u deze van het werkstuk op te lichten Monteren van de speciale schuurhulpstukken (niet standaard meegeleverd) ⑦ -- monteer voetplaat C (vergelijkbaar met het monteren van steunschijven) -- monteer het hulpstuk H, J of K op de voetplaat C en zet deze vast door de knop L met de wijzers van de klok mee te draaien -- breng bijbehorend VELCRO-schuurpapier aan op schuurhulpstuk -- verwijder hulpstukken of wijzig hun stand door de knop L tegen de wijzers van de klok in te draaien -- 5 schuur-posities Stofafzuiging ⑧ -- ledig stofcontainer M regelmatig voor optimale stofafzuiging Voor gebruik van stofzuiger -- verwijder stofcontainer M door knop N in te drukken en in die positie te houden terwijl u de stofcontainer naar achteren trekt -- sluit een stofzuiger aan op aansluitstuk P !Gebruik stofcontainer/stofzuiger niet bij het schuren van metaal Vasthouden en leiden van de machine ⑨ -- geleid uw machine parallel aan het werkoppervlak !Oefen niet te veel druk uit op de machine; laat het schuuroppervlak het werk voor u doen -- zet uw machine niet schuin op het werkstuk ter voorkoming van ongewenste schuursporen ! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SKIL FOX 3 EN 1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SKIL FOX 3 EN 1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag