Gebruiksaanwijzing SKIL 5266

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SKIL 5266. Wij hopen dat dit SKIL 5266 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SKIL 5266 te teleladen.


SKIL 5266 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6060 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SKIL 5266

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok. D) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok. [. . . ] Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden. Daardoor kunt u het gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden. loshangende kleding , sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen. G) Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. 4) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE GEREEDSCHAPPEN a) Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik. B) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. C) Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit het elektrische gereedschap voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden. 21 g) Gebruik elektrische gereedschappen , toebehoren , inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden. 5) SERVICE a) Laat het gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft. [. . . ] Houd de machine tijdens het werk altijd vast bij het(de) grijs-gekleurde greepvlak(ken) - schakel uw machine, na het maken van de zaagsnede, uit door trekker V los te laten !Zorg ervoor, dat het zaagblad tot stilstand gekomen is, voordat u de machine van het werkstuk haalt TOEPASSINGSADVIES • Leg de goede kant van het werkstuk altijd naar beneden om splinteren tot een minimum te beperken • Bij gebruik van de geleiderail (accessoire 2610Z00217) zal de freesdiepte met 9 mm afnemen bij snedes met een hoek van zowel 90 als 45 graden • Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen van het juiste type 8 - hoe meer tanden, des te beter de zaagsnede - zaagbladen met hardmetalen tanden blijven tot 30 maal langer scherp dan gewone zaagbladen • Breedtegeleider W 9 - voor het maken van een precieze zaagsnede langs de rand van een werkstuk - kan aan beide kanten van de voet bevestigd worden Instellen breedtegeleider - draai knop X los - stel gewenste zaagbreedte in met behulp van schaal op breedtegeleider (gebruik zaaglijn-indikator Q als 0-referentiepunt) - draai knop X vast • Inval-zagen 0 - stel gewenste zaagdiepte in - kantel machine naar voren met zaaglijn-indikator Q op één lijn met op werkstuk aangegeven gewenste zaaglijn - open onderste beschermkap F met hendel G - schakel, net voordat u het zaagblad in het werkstuk leidt, de machine in en laat achterkant van machine geleidelijk zakken terwijl u voorkant van voet als ”scharnier” gebruikt - beweeg machine geleidelijk zowel naar beneden als naar voren - zodra het zaagblad het materiaal bereikt, hendel G loslaten !De machine nooit naar achteren trekken • Zagen van grote panelen !- ondersteun paneel dicht bij de zaagsnede op de grond, een tafel of een werkbank ! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SKIL 5266

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SKIL 5266 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag