Gebruiksaanwijzing SILVERCREST TWINTALKER 4810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST TWINTALKER 4810. Wij hopen dat dit SILVERCREST TWINTALKER 4810 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST TWINTALKER 4810 te teleladen.


SILVERCREST TWINTALKER 4810 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4238 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST TWINTALKER 4810

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] (Hz) 186, 2 192, 8 203, 5 210, 7 218, 1 225, 7 233, 6 241, 8 250, 3 DCS Code Chart No DCS code No DCS code No DCS code No DCS code 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Disabled 23 25 26 31 32 43 47 51 54 65 71 72 73 74 114 115 116 125 131 132 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 134 143 152 155 156 162 165 172 174 205 223 226 243 244 245 251 261 263 265 271 306 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 311 315 331 343 346 351 364 365 371 411 412 413 423 431 432 445 464 465 466 503 506 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 516 532 546 565 606 612 624 627 631 632 654 662 664 703 712 723 731 732 734 743 754 17 Serviceadresse og support-hotline Serviceadresserne er trykt på det ekstra servicekort, der medfølger i pakken. [. . . ] (Hz) 186, 2 192, 8 203, 5 210, 7 218, 1 225, 7 233, 6 241, 8 250, 3 DCS Code Chart No DCS code No DCS code No DCS code No DCS code 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Disabled 23 25 26 31 32 43 47 51 54 65 71 72 73 74 114 115 116 125 131 132 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 134 143 152 155 156 162 165 172 174 205 223 226 243 244 245 251 261 263 265 271 306 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 311 315 331 343 346 351 364 365 371 411 412 413 423 431 432 445 464 465 466 503 506 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 516 532 546 565 606 612 624 627 631 632 654 662 664 703 712 723 731 732 734 743 754 17 ǻȚİȪșȣȞıȘ IJİȤȞȚțȒȢ ȣʌȠıIJȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ĮȞȠȚȤIJȒ ȖȡĮȝȝȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ (Hotline) ȅȚ įȚİȣșȪȞıİȚȢ IJȦȞ țȑȞIJȡȦȞ IJİȤȞȚțȒȢ ȣʌȠıIJȒȡȚȟȘȢ İȓȞĮȚ İțIJȣʌȦȝȑȞİȢ ıIJȘȞ țȐȡIJĮ IJİȤȞȚțȒȢ ȣʌȠıIJȒȡȚȟȘȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİIJĮȚ ıIJȘ ıȣıțİȣĮıȓĮ, İȞȫ İʌȓıȘȢ ʌĮȡȑȤȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȚıIJȠșȑıȘ www. 3 Einstellen der Lautsprecherlautstärke • Drücken Sie die -Taste 9 im Standby-Modus, um die Lautsprecherlautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die -Taste 6 , um die Lautsprecherlautstärke zu verringern. Drücken Sie die -Taste 9 oder die -Taste 6 , um den Kanal zu wechseln. € Drücken Sie die PTT-Taste 11 , um die Auswahl zu bestätigen und in den Standby-Modus zurückzukehren. Drücken Sie die -Taste 9 oder die -Taste 6 , um den Kanal zu wechseln. Drücken Sie die -Taste 5 , um die Kanalauswahl zu bestätigen und zur CTCSS-Auswahl zu gelangen. 15 Tastensperre • Halten Sie die -Taste 5 drei Sekunden lang gedrückt, um die Tastensperre zu aktivieren. [. . . ] 15 Tastensperre • Halten Sie die -Taste 5 drei Sekunden lang gedrückt, um die Tastensperre zu aktivieren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST TWINTALKER 4810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST TWINTALKER 4810 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag