Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SWW 1500 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SWW 1500 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SWW 1500 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SWW 1500 A1 te teleladen.


SILVERCREST SWW 1500 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (889 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SWW 1500 A1 (1489 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SWW 1500 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In de onderhavige gebruiksaanwijzing worden volgende waarschuwingen gebruikt: GEVAAR Een waarschuwing op dit niveau van gevaar duidt op een dreigende gevaarlijke situatie. Als de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden, kan dit fataal of zwaar letsel tot gevolg hebben. De aanwijzingen in deze waarschuwing in acht nemen, om gevaar voor fataal of zwaar letsel van personen te vermijden. WAARSCHUWING Een waarschuwing op dit niveau van gevaar duidt op een eventuele gevaarlijke situatie. [. . . ] Het apparaat wordt standaard met volgende componenten geleverd: Warmtebron Afstandsbediening 2 batterijen type AAA/Micro 2 standvoeten met bevestigingsschroeven In geval de levering niet compleet is of indien er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of door transport, neemt u contact op met de Service-Hotline (zie service). De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en gekozen om afvoertechnische redenen en daarom recyclebaar. het terugvoeren van de verpakking in de materiaalkringloop is een besparing op grondstoffen en reduceert het ontstaan van afval. Voer verpakkingsmaterialen die niet meer worden gebruikt af conform de plaatselijke geldende voorschriften. OPMERKING Indien mogelijk de originele verpakking bewaren gedurende de garantieperiode van het apparaat, om het apparaat in geval van een garantiekwestie volgens de voorschriften te kunnen verpakken. Voor een veilige en storingvrije werking van het apparaat moet de opstellingslocatie voldoen aan de volgende voorwaarden: Het apparaat mag alleen in loodrechte stand en volledig gemonteerd worden gebruikt. Bij gebruik van de standvoeten moet het apparaat op een vaste, vlakke en volledig horizontale ondergrond worden geplaatst. Bij wandmontage mag het apparaat alleen vast op een loodrechte wand worden gemonteerd. Vanaf de behuizing moet een minimale afstand van 100 mm aan de zijkanten, 300 mm aan de bovenkant, 150 mm aan de onderkant (bij wandmontage) en 500 mm aan de voorkant worden aangehouden. Hang het apparaat niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving of in de buurt van brandbare materialen. Het stopcontact moet goed toegankelijk zijn, zodat het netsnoer indien nodig makkelijk uit het stopcontact kan worden getrokken. bereik omgevingstemperatuur: +5 tot +45 °C Luchtvochtigheid (geen condensatie): 5 - 90 % GEVAAR Brandgevaar door materiaalcontact!Bij contact van het verwarmingselement met brandbare materialen bestaat er brandgevaar!Hang het apparaat niet in de buurt van gordijnen en andere brandbare materialen. Voorafgaand aan het eerste gebruik verwijder alle verpakkingsmateriaal en alle transportbeveiligingen van het apparaat. OPMERKING Bij het eerste gebruik kan het apparaat korte tijd een lichte geur afgeven. Neem voor veilig en storingvrij bedrijf van het apparaat bij de elektrische aansluiting de volgende aanwijzingen in acht: LET OP Vergelijk voorafgaand aan aansluiting van het apparaat de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het kenplaatje met die van uw lichtnet. Deze gegevens moeten overeenkomen, zodat het apparaat niet beschadigd raakt. Verzeker u ervan dat het netsnoer onbeschadigd is en niet over hete vlakken en/of scherpe kanten wordt gelegd. LET OP Leg het apparaat voor de montage op een zachte ondergrond, bijv. Klap de draaghandgreep 10 naar achteren en plaats het apparaat met de onderkant naar boven op een zachte ondergrond. WAARSCHUWING Let erop dat u bij het boren geen elektrische leidingen of andere installaties, zoals bijv. [. . . ] Dit apparaat voldoet met betrekking tot overeenstemming aan de wezenlijke eisen en de andere relevante voorschriften van de richtlijn voor laagspanningsapparatuur 2006/95/EC en de richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EC. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Mocht u aanspraak willen maken op de garantie, neem dan telefonisch contact op met uw serviceadres. Alleen op die manier is een kostenloze verzending van uw product gegarandeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SWW 1500 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SWW 1500 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag