Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SWKCD 3000 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SWKCD 3000 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SWKCD 3000 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SWKCD 3000 A1 te teleladen.


SILVERCREST SWKCD 3000 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1008 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SWKCD 3000 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik in overeenstemming met bestemming Dit apparaat dient uitsluitend voor het verhitten van water voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bestemd voor het gebruik met andere vloeistoffen of voor bedrijfsmatige omgevingen. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, dus privé. [. . . ] Inhoud van het pakket Het apparaat wordt standaard met de volgende componenten geleverd: ▯ Waterkoker ▯ Sokkel ▯ Schenkzeef ▯ Gebruiksaanwijzing OPMERKING ► Controleer of de levering compleet is en of er sprake is van zichtbare schade. – In geval de levering niet compleet is of indien er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of door transport, neemt u contact op met de Service-Hotline (zie hoofdstuk Service). 12 09:19 Bedieningselementen 1 Ontgrendelknop 2 AAN/UIT-KNOP met geïntegreerd indicatielampje 3 Sokkel 4 Kabelspoel 5 Schaal 6 Schenkzeef NL Voorbereidingen Uitpakken ♦ ♦ Haal alle delen van het apparaat en de gebruiksaanwijzing uit de doos. het terugvoeren van de verpakking in de materiaalkringloop is een besparing op grondstoffen en reduceert het ontstaan van afval. Voer verpakkingsmaterialen die niet meer worden gebruikt af conform de plaatselijke geldende voorschriften. OPMERKING ► Bewaar indien mogelijk de originele verpakking gedurende de garantieperiode van het apparaat, om het apparaat in geval van een garantiekwestie volgens de voorschriften te kunnen verpakken. Voordat u het apparaat in gebruik neemt, dient u zich ervan te vergewissen dat. € het apparaat, de netstekker en het netsnoer compleet en zonder gebreken zijn, en . 1) Vul het apparaat met water tot aan de MAX-markering en laat het een keer volledig aan de kook komen - zoals beschreven in het volgende hoofdstuk. 4) Vul het apparaat nogmaals met water tot aan de MAX-markering en laat het aan de kook komen. – Houd de elektrische sokkel 3 nooit in de buurt van water – levensgevaar door stroomschok!Consumeer geen water dat al langer dan een uur in de waterkoker heeft gestaan. € minimaal tot aan de MIN-markering, zodat het apparaat niet oververhit raakt, – maximaal tot aan de MAX-markering, zodat er geen kokend water uitgutst. 4) Sluit eerst het deksel en plaats daarna de kan zodanig op de sokkel 3, dat de kan stevig op de sokkel 3 staat. 7) Het in de AAN/UIT-knop 2 geïntegreerde indicatielampje geeft aan dat het apparaat nu aan het opwarmen is. 8) Het apparaat gaat vanzelf uit en het indicatielampje dooft, zodra het water kookt. [. . . ] 12 09:19 Garantie U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Mocht u aanspraak willen maken op de garantie, neem dan telefonisch contact op met uw serviceadres. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SWKCD 3000 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SWKCD 3000 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag