Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SWEP 500 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SWEP 500 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SWEP 500 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SWEP 500 A1 te teleladen.


SILVERCREST SWEP 500 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (651 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SWEP 500 A1 (1043 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SWEP 500 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die technischen Gegebenheiten des Gerätes ermöglichen die oben angegebenen einstellbaren Frequenzbereiche. Drücken Sie die Taste SNOOZE, um die Eingabe der Jahreszahl zu ignorieren, der Alarm ertönt dann jedes Jahr. Drücken Sie die Taste MODE, um die Einstellung zu speichern und in den Uhrzeit-Modus zurückzukehren. Drücken Sie die Taste MEM, um eine eingestellte Zeit zu speichern, im Display blinkt die Speicherplatzanzeige MEM. [. . . ] Houd de MEM-toets nogmaals een drietal seconden ingedrukt om de toetsvergrendeling weer op te heffen. Klap de voetsteun aan de achterkant van het apparaat uit om het apparaat stabieler neer te zetten. Als de stroomvoorziening is geregeld (werking op netvoeding of op batterijen), begint de tijd van de wereldontvanger op "0:00 00". Voer de instellingen voor de tijd en de datum uit zoals beschreven in de volgende gedeeltes. de tijdfuncties kunnen alleen worden ingesteld als de radio is uitgeschakeld. Wanneer het apparaat wordt losgekoppeld van de netvoeding of de batterijen worden uitgenomen, gaan de instellingen verloren. Verder kunt u het volgende instellen en opvragen: wereldtijd, datumalarm, ontvangst van de middengolf (AM), wekonderbreking, urenmodus. Als u een instelling wilt overnemen, wacht u simpelweg totdat de weergave niet langer knippert (het scherm schakelt terug naar de tijdweergave) of gaat u met de MODE-toets naar de volgende functie. Druk op de toetsen UP of DOWN om de tijd in stappen van een minuut respectievelijk vooruit of achteruit te zetten. Houd één van de toetsen enkele seconden ingedrukt om de tijd versneld, in stappen van tien minuten respectievelijk vooruit of achteruit te zetten. Druk op de toetsen UP of DOWN om de datum respectievelijk vooruit of achteruit te zetten. Houd één van de toetsen een paar seconden ingedrukt om de datum in stappen van tien dagen vooruit of achteruit te zetten. Weergave van de dagen van de week: Su = zondag Mo = maandag Tu = dinsdag We = woensdag Th = donderdag Fr = vrijdag Sa = zaterdag Op het scherm knippert de ingestelde tijdzone als afkorting voor de bijbehorende stad (bij de eerste ingebruikneming UTC). Druk op de toetsen UP of DOWN om respectievelijk naar de volgende of vorige tijdzone te gaan. In de tabel hiernaast wordt een overzicht gegeven van de afkortingen van de steden voor de tijdzones en de tijdsverschillen. De UTC is de referentietijd waarvan de tijden in de verschillende tijdzones van de wereld zijn afgeleid. De knipperende afkorting voor de desbetreffende stad en de bijbehorende tijd verschijnen. Druk op de toetsen UP of DOWN om respectievelijk naar de volgende of vorige tijdzone te gaan. Om uw ingestelde wereldtijd correct weer te geven, moet u het zomer-tijdsverschil naar gelang wereldtijd instellen (zie tabel). Niet iedere tijdzone van de aarde maakt een onderscheid tussen zomer- en wintertijd. Om uw ingestelde wereldtijd correct weer te geven, moet u het zomer-tijdsverschil naar gelang tijdzone instellen. Druk, terwijl de indicatie voor de tijdzone knippert, zo vaak op de toets SNOOZE, totdat de overeenkomstige tijdaanpassing (zie tabel) is ingesteld. [. . . ] Druk binnen de 10 seconden de PAGE-toets in (de PAGE-indicatie knippert), en kies dan met de toetsen UP of DOWN een opslagpagina (van 00 tot 39). 0/5 eenmaal in voor geheugenlocatie 0 en nog een keer voor geheugenlocatie 5. Als het netsnoer is aangesloten op de wereldontvanger en er geen batterijen zijn geplaatst, gaan de opgeslagen zenders verloren als u de stekker uit het stopcontact trekt. Om rechtstreeks een opgeslagen zender te kiezen, stelt u met de bandkeuzeschakelaar eerst de frequentieband in waarin de zender is terug te vinden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SWEP 500 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SWEP 500 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag