Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SWCD 1000 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SWCD 1000 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SWCD 1000 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SWCD 1000 A1 te teleladen.


SILVERCREST SWCD 1000 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1683 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SWCD 1000 A1 (2192 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SWCD 1000 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. 12 09:32 Inleiding Informatie bij deze gebruiksaanwijzing NL Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoeren. Maak u vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voordat u het product in gebruik neemt. [. . . ] – Let erop dat er nooit voorwerpen in het apparaat kunnen komen, met name geen metalen haarclips, -pennen of -spelden. 12 09:32 GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK Gebruik het apparaat in geen geval in de buurt van badkuipen, wasbakken of andere water bevattende objecten. De nabijheid van water vormt een gevaar, ook als het apparaat is uitgeschakeld. Als extra beveiliging adviseren wij het installeren van een lekstroombeveiliging met een nominale uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA in het stroomcircuit van de badkamer. – Leg het apparaat nooit weg in de nabijheid van warmtebronnen en bescherm het netsnoer tegen beschadiging. – Als het apparaat gevallen of beschadigd is, mag u het niet verder gebruiken. laat het apparaat door deskundig personeel nakijken en eventueel repareren. In dat geval is de veiligheid niet gegarandeerd en vervalt de garantie. laat het apparaat als het defect is uitsluitend door bevoegd , deskundig personeel repareren. – Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon aanwijzingen krijgen voor het gebruik van het apparaat. Bij kinderen is supervisie noodzakelijk om er voor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. – Gebruik het apparaat altijd uitsluitend met bevestigde opzetstukken, nooit alleen, omdat het aansluitpunt voor de opzetstukken tijdens het gebruik heet wordt. – Voordat u opzetstukken bevestigt of afneemt, laat u het apparaat eerst afkoelen. – Gebruik uitsluitend de meegeleverde originele accessoires, omdat die optimaal geschikt zijn gemaakt voor de combinatie met het apparaat. – Houd de openingen voor de luchtinlaat en -uitlaat vrij voor een ongehinderde luchtstroming. Enerzijds bestaat de kans dat de luchtstroom van deze middelen u rechtstreeks in de ogen blaast. Anderzijds mogen ze ook niet in het apparaat binnendringen - omdat ze mogelijk brandbaar, agressief of geleidend zouden kunnen worden. NL Inhoud van het pakket Het apparaat wordt standaard met de volgende componenten geleverd: ▯ Multifunctionele warme-lucht styler ▯ opberghoesje ▯ kleine krulborstel ▯ grote krulborstel ▯ halve krulborstel ▯ lokkentang ▯ stijlborstel ▯ styling-mondstuk ▯ gebruiksaanwijzing OPMERKING ► Controleer of de levering compleet is en of er sprake is van zichtbare schade. [. . . ] Tips voor het perfecte kapsel ■ Style uw haar pas wanneer het bijna helemaal droog is. – Verdeel uw haar in enkele afzonderlijke strengen om een voller kapsel te bewerkstelligen. – Voor extra vol haar: begin bij de haarinplant te drogen en werk naar de haarpunten toe. – Wacht na het uitzetten van het apparaat nog een paar seconden voordat u de haarlok losmaakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SWCD 1000 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SWCD 1000 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag