Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SUV 1900 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SUV 1900 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SUV 1900 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SUV 1900 A1 te teleladen.


SILVERCREST SUV 1900 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4937 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SUV 1900 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. 12 14:50 Inleiding Inleiding Informatie bij deze gebruiksaanwijzing NL Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat. Deze gebruiksaanwijzing maakt onderdeel uit van de mobiele handscanner SUV 1900 A1 (hierna aangeduid als "apparaat") en bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik in overeenstemming met de bestemming, de veiligheid, het inbouwen en aansluiten, evenals voor de bediening van het apparaat. [. . . ] 12 14:50 Veiligheid Basisveiligheidsvoorschriften Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht voor een veilige omgang met het apparaat: ■ Controleer het apparaat vóór het gebruik op uitwendig zichtbare schade. Neem een defect apparaat of een apparaat dat gevallen is niet in gebruik. – Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon aanwijzingen krijgen voor het gebruik van het apparaat. – Bij kinderen is supervisie noodzakelijk om er voor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. – Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door geautoriseerde speciaalzaken of door de klantenservice. Ondeskundige reparaties kunnen resulteren in aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. – Een reparatie van het apparaat tijdens de garantieperiode mag alleen worden uitgevoerd door een klantenservice die door de fabrikant geautoriseerd is, anders wordt er geen garantie meer gegeven bij schade die nadien optreedt. ■ Defecte onderdelen mogen alleen worden vervangen door originele onderdelen. Alleen bij deze onderdelen is gegarandeerd, dat zij zullen voldoen aan de veiligheidseisen. Plaats daarom geen met vloeistoffen gevulde voorwerpen, bijvoorbeeld een vaas, naast het apparaat ■ Gebruik het apparaat niet in de buurt van open vlammen. 12 14:50 Ingebruikname Ingebruikname Veiligheidsvoorschriften NL WAARSCHUWING Bij de ingebruikname van het apparaat bestaat er risico van persoonlijk letsel en materiële schade!™ Leg het document op een vlakke ondergrond en houd het met een hand erop vast. Let erop dat het scanbereik ), die op de tussen de markeringen van de scanbreedte ( zijkant van het apparaat staat aangegeven, wordt aangehouden. ™ Houd het apparaat plat op het document gedrukt en druk één keer op de toets /SCAN . ™ Beweeg langzaam met het apparaat over het document en houd daarbij uw hand zo stil mogelijk om de beste kwaliteit van het gescande document te bereiken. 12 14:50 Bediening en bedrijf OPMERKING ► Om de batterijen te sparen, wordt het apparaat automatisch na 3 minuten uitgeschakeld wanneer het niet wordt gebruikt. NL Kalibratie uitvoeren OPMERKING ► Voer de kalibratie alleen uit wanneer de witbalans moet worden ingesteld. Instelling van de witbalans wordt aangeraden wanneer bij gescande beelden het lichtste punt, dat in werkelijkheid wit zou moeten zijn, als grijstoon verschijnt. ™ Plaats het apparaat op het meegeleverde papier voor de wit-balanskalibratie en schakel het apparaat in met de toets /SCAN . ™ Druk op de toets C/BW , houd deze ingedrukt en druk daarna op de toets /SCAN om de kalibratiemodus te activeren. De LED ♦ Begin nu met het scannen van het papier door het apparaat over het witte papier te bewegen tot de LED SCAN uitgaat (schuif het apparaat zo nodig achteruit). NL Gescande documenten/afbeeldingen bekijken Gebruik de meegeleverde SD-kaartadapter of sluit het apparaat met de USB-kabel rechtstreeks aan op een computer om de gegevens van de MicroSD-geheugenkaart over te brengen. [. . . ] Iedere consument is wettelijk verplicht, batterijen af te geven bij een inzamelpunt in zijn gemeente/zijn stadsdeel of in de handel. De essentie van deze verplichting is ervoor te zorgen dat batterijen milieuvriendelijk worden afgedankt. 4 of hoger (apparaat rechtstreeks aansluiten, geen installatie van stuurprogramma's nodig) Pentium III of hoger Minstens 256 MB USB-poort 2. 0 NL Processor Werkgeheugen Interface Opmerkingen over de conformiteitsverklaring Dit apparaat voldoet wat betreft overeenstemming met de elementaire eisen en andere relevante voorschriften aan de richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EC. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SUV 1900 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SUV 1900 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag