Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SUL 3 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SUL 3 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SUL 3 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SUL 3 A1 te teleladen.


SILVERCREST SUL 3 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (291 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SUL 3 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoeren. Maak uzelf voorafgaand aan het gebruik van het product vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften. [. . . ] bediening en bedrijf ▯ Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond. – Sluit het apparaat via de USB-kabel aan op een vrije USB-poort op uw PC of laptop. Gebruik in overeenstemming met bestemming Dit apparaat is bestemd voor gebruik op de USB-poort van een PC of laptop en is uitsluitend bestemd voor decoratieve doeleinden in het privéhuishouden. Dit apparaat is niet bestemd voor verlichtingsdoeleinden, niet voor bedrijfsmatig of industrieel gebruik en niet voor gebruik in de openlucht. Een ander of verdergaand gebruik geldt als niet in overeenstemming met de bestemming. Com ▯ Koppel het apparaat altijd los van de USB-poort alvorens het schoon te maken. – Let erop dat tijdens het reinigen geen vocht in het apparaat binnendringt. – Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen, deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen. veiligheidsvoorschriften ▯ Reinig het apparaat met een zachte , licht bevochtigde doek. Breng bij hardnek■ Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik kige vuilresten een paar druppels mild door personen (met inbegrip van kindeschoonmaakmiddel aan op het vochren) met beperkte fysieke, zintuiglijke of tige doekje. [. . . ] OndesImporteur kundige reparaties kunnen resulteren in gevaren voor de gebruiker. Lung, Gewaltanwendung und bei EingrifSicherheitshinweise ▯ Verwenden Sie keine aggressiven oder fen, die nicht von unserer autorisierten scheuernden Reinigungsmittel, diese ■ Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, Service-Niederlassung vorgenommen wurkönnten die Oberfläche des Gerätes durch Personen (einschließlich Kinder) mit den, erlischt die Garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SUL 3 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SUL 3 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag