Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SUL 1000 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SUL 1000 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SUL 1000 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SUL 1000 A1 te teleladen.


SILVERCREST SUL 1000 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (289 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SUL 1000 A1 (206 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SUL 1000 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik in overeenstemming met bestemming Waarschuwingsinstructies Veiligheidsvoorschriften Inhoud van de verpakking Apparaatbeschrijving Technische gegevens Opmerkingen over de CE-conformiteitsverklaring Ingebruikname Reinigen Milieurichtlijnen Garantie & service Importeur Lees de gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Gebruik in overeenstemming met bestemming Deze universele USB-netvoedingsadapter is speciaal ontwikkeld voor apparaten, die hun stroomvoorziening via een USB-stekker krijgen, zoals bijv. Het product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. [. . . ] Bij een storm en/of onweer kunnen apparaten aangesloten op de netstroom beschadigd raken. Niet aan het snoer zelf trekken en het netsnoer nooit met natte handen vastpakken; dit zou kortsluiting kunnen veroorzaken of een elektrische schok. Leg nooit een knoop in het aansluitsnoer en bind het niet aan andere snoeren vast. Het aansluitsnoer moet zo gelegd worden, dat niemand erop kan gaan staan. In geval snoeren of aansluitingen beschadigd zijn, laat u deze door geautoriseerd en vakkundig personeel of door de klantenservice vervangen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon aanwijzingen krijgen voor het gebruik van het apparaat. Geef kinderen alleen toestemming voor gebruik van het apparaat mits onder toezicht. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact dat volgens de voorschriften is geïnstalleerd. Het stopcontact moet probleemloos te bereiken zijn, zodat het netsnoer in geval van nood snel uit het stopcontact gehaald kan worden. Het apparaat neemt ook stroom op, als er geen apparaat op aangesloten is dat opgeladen moet worden. Zodoende moet het apparaat van de netstroom ontkoppeld worden, als het niet wordt benodigd. In gevallen van nood, moet het apparaat uit het stopcontact worden gehaald. Dit apparaat voldoet met betrekking tot overeenstemming aan de fundamentele eisen en de andere relevante voorschriften van de richtlijn voor laagspanningsapparatuur 2006/96/EC, de EMVrichtlijn 2004/108/EC, evenals de richtlijn eco-design 2009/125/EC (Verordening 1275/2008 Lid II, nr. Let op: vóór ingebruikname van uw apparaat met de universele-USB-stroomadapter moet u beslist letten op de gegevens over de stroomverzorging in de gebruiksaanwijzing van uw aan te sluiten apparaat. Gebruik hiervoor og het USB-aansluitsnoer 4, het iPod/iPhone-aansluitsnoer 5 of steek uw apparaat direct in de USB-aansluiting 3. Steek de universele-USB-stroomadapter 1 in stopcontact dat volgens de voorschriften is geïnstalleerd. [. . . ] In geval van oneigenlijke en verkeerde behandeling, gebruik van geweld en in geval van ingrepen, die niet werden uitgevoerd door ons geautoriseerde service-filiaal, vervalt de garantie. Eventuele schaden en gebreken die reeds bij de koop aanwezig zijn moeten direct na het uitpakken worden gemeld, uiterlijk echter twee dagen na datum van aankoop. Na afloop van de garantieperiode worden alle reparaties die optreden in rekening gebracht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SUL 1000 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SUL 1000 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag