Gebruiksaanwijzing SILVERCREST STGR 1600 A2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST STGR 1600 A2. Wij hopen dat dit SILVERCREST STGR 1600 A2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST STGR 1600 A2 te teleladen.


SILVERCREST STGR 1600 A2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (643 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST STGR 1600 A2 (696 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST STGR 1600 A2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon aanwijzingen krijgen voor het gebruik van het apparaat. Bij kinderen is supervisie noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Zorg ervoor, dat de stekker bij gevaar snel te bereiken is en dat het netsnoer geen struikelblok kan worden. [. . . ] Steek de standbeenvoeten op de kant van de standbenen , waar geen boorgat zit. Steek daarvoor de schroeven door de voorgeboorde gaten en draai de schroeven met de moeren contra van de binnenzijde van de legplaat vast . Plaats de bovenste plaat op de standbenen , zodat de standbenen van binnen tegen de boorgaten van de bovenste plaat aanliggen. De voorgeboorde gaten in de bovenste plaat , evenals in de standbenen, moeten boven elkaar liggen. Steek de schroeven door de gaten en draai deze contra vast met de moeren. Reinig de tafelgrill vóór de eerste ingebruikname zoals beschreven in het hoofdstuk "Reinigen en onderhouden". Het bedrijf / het grillen mag alleen plaatsvinden met het opvangbassin dat hiervoor is voorgezien r. De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het kenplaatje van het apparaat. Bevestig de afscherming tegen spatten w aan één kant (de latere achterkant) van het grillrooster q, mocht u vethoudende levensmiddelen grillen. Steek de drie pennen van de afscherming tegen spatten w aan een zijde van het grillrooster q in de gaten die hiervoor zijn bestemd. Leg het grillrooster q op het opvangbassin r, zodat het stevig erop ligt. U kunt de grill ook zonder onderstel gebruiken: plaats de grill op een absoluut egaal vlak. Steek het netsnoer met thermostaat i zodanig in het apparaat, dat het indicatielampje u naar boven wijst. Zodra het indicatielampje u uit is, heeft de grill de ingestelde temperatuur bereikt en is klaar voor gebruik. Het reinigen wordt door de anti-aanbaklaag vereenvoudigd, die tevens het aanbranden van het gegrilde voorkomt. Naar gelang omgevingstemperatuur kan het zijn, dat het indicatielampje u, bij thermostaat-instelling "M" niet dooft. De aangegeven tijden kunnen variëren naar gelang de kwaliteit van de te grillen levensmiddelen en door persoonlijke smaak!Haal vóór het reinigen de stekker uit het stopcontact en de thermostaat i uit het apparaat. [. . . ] Als u frikadellen/gehaktballetjes op de grill grilt, let er dan op, dat deze niet dikker zijn dan 2 cm. 24 minuten lang te grillen op stand 3: draai de frikadellen/gehaktballetjes steeds na 6 minuten om, zodat iedere kant 2 keer wordt gegrild. Schade en gebreken die mogelijk reeds bij de aankoop aanwezig zijn, moeten direct na het uitpakken worden gemeld, uiterlijk echter twee dagen na de dag van aankoop. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST STGR 1600 A2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST STGR 1600 A2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag