Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SSOT 6 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SSOT 6 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SSOT 6 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SSOT 6 A1 te teleladen.


SILVERCREST SSOT 6 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1268 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SSOT 6 A1 (1161 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SSOT 6 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer een batterij is ingeslikt, moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen. Dit product mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrekkige ervaring En / of kennis, tenzij een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon toezicht houdt of hun vooraf instructies gegeven heeft voor het gebruik van het product. Op kinderen dient toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het product spelen. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, sterke vibraties, sterke mechanische belastingen, direct zonlicht. [. . . ] Op het LC-display 5 verschijnt het symbool en na een akoestisch signaal begint de meting. Opmerking: LED groen 8 : geen verhoging 34, 0 °C - 37, 4 °C (93, 2 °F - 99, 3 °F) LED oranje 7 : verhoogde temperatuur 37, 5 °C - 37, 9 °C (99, 5 °F - 100, 2 °F) LED rood 6 : koorts 38, 0 °C - 42, 9 °C (100, 4 °F - 109, 2 °F) 10. Wacht tot de melding " " dooft voordat u met een nieuwe meting begint. Opmerking: als de thermometer langer dan 1 minuut niet wordt gebruikt, schakelt hij automatisch uit. bij geactiveerde "Sleep"-modus schakelt het LC-display 5 uit. Bij uitgeschakelde "Sleep"-modus schakelt het apparaat naar de standaardmodus. Wanneer de thermometer onder normale voorwaarden wordt gebruikt, wordt altijd de als laatste vóór het uitschakelen gemeten waarde automatisch opgeslagen. De meetwaarde staat met datum, tijd en meetmodus weer ter beschikking zodra de toets "MEM / SET" 1 opnieuw wordt ingedrukt. Wij adviseren, 3 metingen achtereenvolgend op hetzelfde meetpunt uit te voeren en daarbij de hoogste temperatuur als meetwaarde te nemen. Laat het apparaat bij verschillende vertrektemperaturen minstens 20 tot minuten ter acclimatisering in het vertrek liggen waar u later de temperatuur wilt meten. Na een bad of lichamelijke inspanningen moeten minstens 30 minuten verstreken zijn voor het verkrijgen van een realistisch en nauwkeurig meetresultaat. Bedenk dat uw voorhoofd / slaap schoon en zonder verwondingen moet zijn en zich daarop geen transpiratie, zalf of make-up bevindt. Onthoud met welke meetmethode u de temperatuur hebt gemeten en deel dit ook uw arts mee. Bij actieve "Sleep"-modus activeert u de thermometer voor de meting door het indrukken van een willekeurige toets. Druk voorzichtig op het beschermkapje 9 en verwijder het zonder krachtsinspanning met een lichte draaibeweging. Op het LC-display 5 verschijnt het symbool en na een akoestisch signaal begint de meting. Opmerking: LED groen 8 : geen verhoging 34, 0 °C - 37, 4 °C (93, 2 °F - 99, 3 °F) LED oranje 7 : verhoogde temperatuur 37, 5 °C - 37, 9 °C (99, 5 °F - 100, 2 °F) LED rood 6 : koorts ­38, 0 °C - 42, 9 °C (100, 4 °F - 109, 2 °F) 8. Opmerking: als de thermometer langer dan 1 minuut niet wordt gebruikt, schakelt hij automatisch uit. bij geactiveerde "Sleep"-modus schakelt het LC-display 5 uit. Bij uitgeschakelde "Sleep"-modus schakelt het apparaat naar de standaardmodus. Wanneer de thermometer onder normale voorwaarden wordt gebruikt, wordt altijd de als laatste vóór het uitschakelen gemeten waarde automatisch opgeslagen. De meetwaarde staat met datum, tijd en meetmodus weer ter beschikking zodra de toets "MEM / SET" 1 opnieuw wordt ingedrukt. [. . . ] Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij ingrepen die niet worden uitgevoerd door ons geautoriseerde servicefiliaal, vervalt de garantie. Eventueel bij de aankoop voorhanden schade of gebreken moeten onmiddellijk na het uitpakken, echter uiterlijk twee dagen na de koopdatum gemeld Na afloop van de garantieperiode worden eventueel uit te voeren reparaties in rekening gebracht. De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen die u via de plaatselijke recyclingdiensten kunt afvoeren. Voer het product omwille van het milieu niet af via het huisafval, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SSOT 6 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SSOT 6 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag