Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SSKB 2200 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SSKB 2200 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SSKB 2200 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SSKB 2200 A1 te teleladen.


SILVERCREST SSKB 2200 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (524 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SSKB 2200 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Men kan op basis van de gegevens, afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing geen aanspraken doen gelden. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, gebruik dat niet volgens de bestemming is, ondeskundige reparaties, ongeoorloofd uitgevoerde veranderingen of gebruik van ongeoorloofde onderdelen. Gebruik in overeenstemming met bestemming Dit zitkussen is bedoeld om het menselijk lichaam te verwarmen in het privégebruik. Dit zitkussen is niet geschikt voor gebruik in ziekenhuizen of voor commercieel gebruik. [. . . ] Neem een defect apparaat of een apparaat dat gevallen is niet in gebruik. – Laat beschadigde snoeren of aansluitingen onmiddellijk door geautoriseerd en vakkundig personeel of door de klantenservice vervangen om gevaar te voorkomen. – Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon aanwijzingen krijgen voor het gebruik van het apparaat. – Bij kinderen is supervisie noodzakelijk om er voor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. – Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door geautoriseerde speciaalzaken of door de klantenservice. Ondeskundige reparaties kunnen resulteren in aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Alleen bij deze onderdelen is gegarandeerd, dat zij zullen voldoen aan de veiligheidseisen. ■ Bescherm het zitkussen en het accupack tegen vochtigheid en het indringen van vloeistoffen. Dompel het apparaat nooit onder water en plaats geen met vloeistoffen gevulde voorwerpen (bijv. De stekkeradapter is alleen bedoeld voor gebruik binnenhuis en mag niet worden blootgesteld aan vochtigheid. – Het toevoerkabel altijd aan de stekkeradapter uit het stopcontact trekken en niet aan het aansluitsnoer. – Trek bij storingen en bij onweer de stekkeradapter uit het stopcontact. 12 16:19 Ingebruikname Inhoud van het pakket en inspectie van transport Het apparaat wordt standaard met volgende componenten geleverd: ▯ Verwarmd zitkussen met afneembare hoes ▯ Li-Ion accupack ▯ Stekkeradapter ▯ Deze handleiding NL OPMERKING ► Controleer of de levering compleet is en of er sprake is van zichtbare schade. – In geval de levering niet compleet is of indien er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of door transport, neemt u contact op met de Service-Hotline (zie garantiebewijs). de verpakking afvoeren De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en gekozen uit afvoertechnische aspecten en daarom recyclebaar. het terugvoeren van de verpakking in de materiaalkringloop is een besparing op grondstoffen en reduceert het ontstaan van afval. Voer verpakkingsmaterialen die niet meer worden gebruikt af conform de plaatselijke geldende voorschriften. [. . . ] 12 16:19 Garantie U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Mocht u aanspraak willen maken op de garantie, neem dan telefonisch contact op met uw serviceadres. Alleen op die manier is een kostenloze verzending van uw product gegarandeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SSKB 2200 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SSKB 2200 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag