Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SSK 120 B2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SSK 120 B2. Wij hopen dat dit SILVERCREST SSK 120 B2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SSK 120 B2 te teleladen.


SILVERCREST SSK 120 B2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (953 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SSK 120 B2 (1455 ko)
   SILVERCREST SSK 120 B2 (1212 ko)
   SILVERCREST SSK 120 B2 (1453 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SSK 120 B2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, gebruik dat niet volgens de bestemming is, ondeskundige reparaties, ongeoorloofd uitgevoerde veranderingen of gebruik van ongeoorloofde onderdelen. In de onderhavige gebruiksaanwijzing worden volgende waarschuwingen gebruikt: WAARSCHUWING Een waarschuwing op dit niveau van gevaar duidt op een eventuele gevaarlijke situatie. als de gevaarlijke situatie niet wordt vermeden , kan dit letsel tot gevolg hebben. [. . . ] Een reparatie van het apparaat tijdens de garantieperiode mag alleen worden uitgevoerd door een klantenservice die door de fabrikant geautoriseerd is, anders wordt er geen garantie meer gegeven bij schade die nadien optreedt. defecte onderdelen mogen alleen worden vervangen door originele onderdelen. Alleen bij deze onderdelen is gegarandeerd, dat zij zullen voldoen aan de veiligheidseisen. Voer geen eigenmachtige reconstructies of veranderingen aan de oortelefoon uit. bescherm de oortelefoon tegen vochtigheid en het binnendringen van vloeistoffen. Vermijd extreme volumes, vooral over langere periodes, als u deze oortelefoon gebruikt. Akoestische waarschuwings- en aanwijzingssignalen en omgevingsgeluiden kunnen anders klinken, als u deze oortelefoon draagt. Maakt u zich bewust, hoe deze signalen in klank afwijken, zodat u de signalen in de betreffende situaties herkent. Gebruik de oortelefoon niet bij het besturen van gemotoriseerde voertuigen, bij het fietsen of in andere situaties, waarin de verminderde waarneming van omgevingsgeluiden een gevaar voor uzelf of voor anderen zou kunnen vormen. De oortelefoon wordt standaard met volgende componenten geleverd: Oortelefoon 1 met voorgemonteerde oorstukken (gemiddeld groot 2) 2 paar oorstukken (klein 3 en groot 4) Deze gebruiksaanwijzing (niet afgebeeld) OPMERKING Controleer of de levering compleet is en of er sprake is van zichtbare schade. In geval de levering niet compleet is of indien er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of door transport, neemt u contact op met de Service-Hotline (zie hoofdstuk , , Garantie en Service"). Voer verpakkingsmaterialen die niet meer worden gebruikt af conform de plaatselijke geldende voorschriften. Afhankelijk van uw oorschelp kunt u een oorstuk (3 of 4) met andere afmetingen uit de inhoud van het pakket gebruiken. Trek met uw vingers voorzichtig aan de oorstukken 2, om deze van de oortelefoon 1 af te halen. Schuif deze in rechte richting op de oortelefoon 1, totdat zij in de verdieping van de oortelefoon 1 glijden. Let u bij het opzetten op de aanduiding van de kant , , R" (rechts) en , , L" (links) op de beugels van de oortelefoon 1. Schuif de beugel van de sport-hoofdtelefoon 1 achter uw oorschelp en pas de flexibele beugel aan de vorm van uw oor aan. Gaat u overeenkomstig te werk, om ook de andere oortelefoon 1 op te zetten. [. . . ] OPMERKING De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- of fabricagefouten, niet voor transportschade, aan slijtage onderhevige delen of voor beschadigingen van breekbare onderdelen, bijv. Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SSK 120 B2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SSK 120 B2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag