Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SRHG 15 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SRHG 15 A1. Wij hopen dat dit SILVERCREST SRHG 15 A1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SRHG 15 A1 te teleladen.


SILVERCREST SRHG 15 A1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (998 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SRHG 15 A1 (1168 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SRHG 15 A1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] u mag de mini-straightener uitsluitend voor privédoeleinden gebruiken. Neem alle informatie in deze gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsvoorschriften, in acht. Elk ander of verdergaand gebruik geldt als niet in overeenstemming met de bestemming. Aanspraken van welke aard dan ook wegens beschadigingen voortvloeiend uit gebruik dat in strijd is met de bestemming, zijn uitgesloten. [. . . ] In het geval dat het apparaat gevallen of beschadigd is, mag u het niet meer gebruiken. laat het apparaat door deskundig personeel nakijken en eventueel repareren. In dat geval is de veiligheid niet gegarandeerd en vervalt de garantie. laat het apparaat als het defect is uitsluitend door bevoegd , deskundig personeel repareren. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon aanwijzingen krijgen voor het gebruik van het apparaat. Bij kinderen is supervisie noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Het apparaat wordt standaard met de volgende componenten geleverd: Mini-straightener Gebruiksaanwijzing Opbergtasje OPMERKING Controleer of de levering compleet is en of er sprake is van zichtbare schade. In geval de levering niet compleet is of indien er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of door transport, neemt u contact op met de Service-Hotline (zie hoofdstuk "Garantie en service"). Haal alle delen van het apparaat en de gebruiksaanwijzing uit de doos. WAARSCHUWING Verpakkingsmaterialen mogen niet door spelende kinderen worden gebruikt. het terugvoeren van de verpakking in de materiaalkringloop is een besparing op grondstoffen en reduceert het ontstaan van afval. Voer verpakkingsmaterialen die niet meer worden gebruikt af conform de plaatselijke geldende voorschriften. OPMERKING Bewaar zo mogelijk de originele verpakking gedurende de garantietijd van het apparaat, om het apparaat bij aanspraak op de garantie volgens de voorschriften te kunnen verpakken. Uitgezonderd zijn speciale producten die het steil maken van het haar ondersteunen. Bij haar met veel haarlokken of zeer dik haar maakt u het haar licht vochtig. Kam het haar grondig voordat u het steil maakt, zodat zich geen knopen in het haar bevinden. Als u het haar extra steil wilt maken, behandelt u het haar eerst met een speciaal daartoe ontwikkeld product. Maak ze eventueel schoon voor gebruik (zie hoofdstuk "Schoonmaken"). Het apparaat is geblokkeerd, de blokkering 1 is naar de stand 1) Steek de netstekker in een stopcontact. Bereid het haar voor zoals beschreven onder "Voorbereiding". Let erop dat u met de verwarmingsplaten 4 niet de hoofdhuid of andere delen van de huid aanraakt. U mag het apparaat tijdens het gebruik alleen aan de greep vastpakken! [. . . ] Druk de verwarmingsplaten 4 samen en schuif de blokkering 1 naar de stand . Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd. Mocht u aanspraak willen maken op de garantie, neem dan telefonisch contact op met uw serviceadres. Alleen op die manier is een kosteloze verzending van uw product gegarandeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SRHG 15 A1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SRHG 15 A1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag