Gebruiksaanwijzing SILVERCREST SRD 250 A2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SRD 250 A2. Wij hopen dat dit SILVERCREST SRD 250 A2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SILVERCREST SRD 250 A2 te teleladen.


SILVERCREST SRD 250 A2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1617 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SILVERCREST SRD 250 A2 (1579 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SILVERCREST SRD 250 A2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik in overeenstemming met bestemming Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor luisteren naar radioprogramma's en wekken door alarmsignaal of radio in het huiselijke gebruik. Een ander of verdergaand gebruik geldt als niet in overeenstemming met de bestemming. Claims van welke aard ook wegens schade als gevolg van gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming, onvakkundige reparaties, ongeoorloofd uitgevoerde veranderingen of gebruik van niet toegelaten reserveonderdelen zijn uitgesloten. In de onderhavige gebruiksaanwijzing worden volgende waarschuwingen gebruikt: GEVAAR Een waarschuwing op dit niveau van gevaar duidt op een dreigende gevaarlijke situatie. [. . . ] Door ondeskundige reparaties kunnen gevaren voor de gebruiker ontstaan. Een reparatie van het apparaat tijdens de garantieperiode mag alleen worden uitgevoerd door een klantenservice die door de fabrikant geautoriseerd is, anders wordt er geen garantie meer gegeven bij schade die nadien optreedt. defecte onderdelen mogen alleen worden vervangen door originele onderdelen. Alleen bij deze onderdelen is gegarandeerd, dat zij zullen voldoen aan de veiligheidseisen. bescherm het apparaat tegen vocht en het binnendringen van vloeistoffen. Dompel het apparaat nooit onder water, plaats het apparaat niet in de buurt van water en zet geen voorwerpen gevuld met water (bijv. De toevoer altijd aan de netstekker uit het stopcontact halen, niet aan het aansluitsnoer. Haal de stekker uit het stopcontact als er storingen optreden en bij onweer. Display POWER-LED: brandt als het apparaat is ingeschakeld MHz/FM-LED: brandt bij UKW-ontvangst kHz/AM-LED: brandt bij MW-ontvangst SLEEP-LED: brandt bij ingeschakelde SLEEP-functie TUNING-draaiknop: zenderkeuze Draadantenne /BAND-toets: apparaat in/-uitschakelen / frequentieband kiezen DOWN-toets: instellingen omlaag Batterijvak UP-toets: instellingen omhoog TIME-toets: tijd instellen SLEEP-toets: automatisch uitschakelen instellen AL2-toets: alarmtijd 2 instellen AL1-toets: alarmtijd 1 instellen netsnoer VOL-knop: volumeregeling DIMMER-schakelaar: displayverlichting instellen Het apparaat wordt standaard met volgende componenten geleverd: Wekkerradio Gebruiksaanwijzing Haal het apparaat en de gebruiksaanwijzing uit de doos en verwijder alle verpakkingsmaterialen. oPMERKING Controleer of de levering compleet is en of er sprake is van zichtbare schade. In geval de levering niet compleet is of indien er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of door transport, neemt u contact op met de Service-Hotline (zie hoofdstuk Service). Voor een veilige en storingsvrije werking van het apparaat moet de plaatsingslocatie aan volgende voorwaarden voldoen: Plaats het apparaat op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond. Zet het apparaat zodanig neer, dat de aanwezige ventilatieopeningen niet worden afgedekt. Zet het apparaat niet neer in een hete, natte of zeer vochtige omgeving of in de buurt van brandbaar materiaal. De oppervlakken van meubels bevatten wellicht stoffen die de rubberen voetjes van het apparaat aantasten en week kunnen maken. Leg desnoods een onderlegger onder de rubberen voetjes van het apparaat. Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat de netstekker in geval van nood gemakkelijk uit het stopcontact gehaald kan worden. Vergelijk voordat u het apparaat aansluit de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het kenplaatje met die van uw elektrische netwerk. Deze gegevens moeten overeenkomen, zodat er geen schade aan het apparaat optreedt. Verzekert u zich ervan, dat het aansluitsnoer van het apparaat onbeschadigd is en niet wordt gelegd over hete vlakken en/of scherpe kanten. Let erop, dat het aansluitsnoer niet strak gespannen of geknikt wordt. Door twee 1, 5V batterijen (type R6/LR6/AA/Mignon) te plaatsen, voorkomt u dat bij een eventuele stroomuitval de ingestelde gegevens voor tijd en wektijd verloren gaan. [. . . ] Zet de DIMMER-schakelaar 19 op AUTO wanneer de indicaties op het display 2 automatisch moeten worden ingesteld op basis van de lichtomstandigheden. In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen over het lokaliseren van storingen verhelpen van storingen. OPMERKING Als u met de eerdergenoemde stappen het probleem niet kunt verhelpen, neem dan a. Haal de netstekker uit het stopcontact voordat u begint met de reiniging. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SILVERCREST SRD 250 A2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SILVERCREST SRD 250 A2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag